Din guide till vården i Värmland

Vårdcentralen

Innehållet gäller Värmland

Det är nästan alltid vårdcentralen som du ska kontakta först när du blir sjuk eller skadar dig. Här kan du både få rådgivning på telefon och boka ett besök om det behövs. På vårdcentralen arbetar olika yrkesgrupper som kan utreda och behandla allt från lättare besvär till allvarligare sjukdomar.

Läkare lyssnar på en patients hjärta med ett stetoskop.

Till vårdcentralen kan du vända dig med frågor och problem som rör din hälsa under hela livet. Oavsett om du blir sjuk, skadar dig eller behöver hjälp med din psykiska hälsa är det vårdcentralen du kontaktar först. Du kan också få hjälp med att ändra dina levnadsvanor och tips om hur du lever hälsosamt och förebygger sjukdom. Om du behöver hälso- och sjukvård som inte vi kan erbjuda hjälper vi dig vidare.

Vänd dig alltid hit med återkommande problem eller längre tids sjukdom. Ring även hit om ett barn blir sjukt. 

Vårdcentraler i Värmland

Välja vårdcentral i Värmland

Boka videomöte

Hos oss kan du få hjälp med

På vårdcentralen kan du till exempel få hjälp med:

 • Medicinska råd och bedömningar
 • Kroniska sjukdomar som diabetes och astma
 • Nya besvär eller om du har en sjukdom och blir sämre
 • Att ändra livsstil, till exempel att sluta röka
 • Psykisk ohälsa

Vårdcentralens olika delar

På vårdcentralerna finns specialiserade mottagningar som erbjuder rådgivning, hjälp och behandling för olika sjukdomar. Vilka mottagningar som finns på en vårdcentral kan variera något. På din vårdcentrals egen sida här på webbplatsen kan du läsa vilka mottagningar som finns just där. Här nedan kan du läsa om några av mottagningarna.

Astma/KOL-mottagning

Du som har astma eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) kan få hjälp hos oss. Vi utreder, behandlar, ger råd och information om din sjukdom och dina läkemedel. Du får regelbunden uppföljning av din astma eller KOL. Dessutom kan du få hjälp och stöd med kost, motion och att sluta röka.

Diabetesmottagning

Du som är vuxen och har diabetes typ 2 kan vända dig till oss. Vi hjälper dig med:

 • kontroller av blodsockervärden
 • livsstilsförändringar kring kost, motion, tobak, högt blodtryck och stress
 • information och användning av hjälpmedel
 • justering och insättning av insulin 
   

Dietistmottagning

Du som behöver förändra dina matvanor kan få hjälp av en dietist. Hos oss kan du få kostrådgivning och kostbehandling individuellt och i grupp. Sjukdomar kan förebyggas, behandlas och lindras genom förändring av ohälsosamma levnadsvanor, till exempel matvanor.

Distriktssköterskemottagning

Hos oss får du råd och hjälp med sjukdomar eller din hälsa. Vi hjälper dig bland annat med:

 • vård av sår och infektioner
 • recept på kostnadsfria hjälpmedel
 • råd och tips för egenvård och läkemedel
 • blodtryckskontroller
 • vaccinationer
 • råd om kost och motion
 • utredning och hjälp vid inkontinensproblem

Fotvårdsmottagning

Vi vänder oss främst till dig som har diabetes. Hos oss kan du få hjälp med medicinsk fotterapi som en del i din övriga vård och behandling.

Minnesmottagning

Du som har en demenssjukdom, eller symtom som skulle kunna tyda på detta kan få hjälp hos oss. Symtomen kan till exempel vara nedsatt minne, svårigheter att finna din väg eller att finna ord. Vi utreder, behandlar, ger råd och information om din sjukdom och dina läkemedel. Du får regelbunden uppföljning av din demenssjukdom.

Samtalsmottagningen

Hos oss kan du som vuxen få hjälp vid kris- och sorgereaktioner, depression, ångest, stress, sömnstörningar och relationsproblem. Vi erbjuder bedömning, rådgivning, behandling och rehabilitering.

Till toppen av sidan