Vården i Värmland

Att besöka akutmottagningen i Karlstad

Innehållet gäller Värmland

Vanliga frågor och svar för dig som patient på akutmottagningen Karlstad.

Till akutmottagningen ska du vända dig när du är allvarligt sjuk eller skadad. Patienter med störst behov av vård tas om hand först. Ring helst 1177 före ditt besök. Vid livshotande tillstånd ska du ringa 112.

Parkering

Får jag parkera utanför akuten?
Du som söker vård på akutmottagningen får parkera utanför akuten. Parkeringstillstånd får du i samband med din inskrivning i akutmottagningens reception. Eventuella följeslagare hänvisas till någon av sjukhusets andra parkeringar, till exempel parkeringen vid huvudentrén.  

Mer om parkering vid Centralsjukhuset i Karlstad

Följeslagare

Får någon följa med mig in på akutmottagningen? 
I mån av plats på mottagningen har du som patient möjlighet att ta med dig en följeslagare. 

Telefon

Jag behöver ringa, kan jag låna en telefon?
Har du ingen egen telefon finns det möjlighet att låna telefon hos oss. Be personalen om hjälp.

Toalett

Jag behöver gå på toaletten, var finns den?
Toaletter finns i korridorerna och i anslutning till det så kallade Kirurgtorget. Ring på larmklockan om du behöver hjälp.

Mat

Kan jag äta något?
Först behöver du kontrollera om du får äta och inte behöver fasta av medicinska skäl. Fråga personalen. Om du söker vård på grund av buksmärta så vill vi generellt inte att du ska äta eller dricka (om inte personalen säger annorlunda), detta för att inte förvärra ditt tillstånd alternativt inte fördröja eventuell operation på grund av att du inte varit fastande. 

Om du får äta finns en automat i anslutning till "väntrum röd". Vid långa väntetider finns även möjlighet att få fika. Fråga gärna personalen.

Prover

Varför behöver jag lämna prover? 
För att vi ska kunna göra en helhetsbedömning av ditt tillstånd krävs ibland ett blodprov. I samband med provtagningen sätts då ofta en perifervenkateter (PVK). En PVK är en tunn kateter som förs in i blodkärlet. Via PVK kan du till exempel få läkemedel, vätskedropp och kontrastmedel.  

Jag lämnade prover för 3 timmar sedan och de skulle bara ta 1 timme att analysera, varför dröjer det? 
Tiden för analys kan variera beroende på belastningen på laboratoriet. Så fort provsvar finns så ser personalen dessa, så att de genast kan agera vid kraftigt avvikande svar. Om de inte ser något akut farligt så kommer du att få vänta på provsvar tills en läkare har möjlighet att ta sig an dig för till exempel vidare utredning, lugnande besked eller inläggning.

Kö och prioritering

Det har kommit personer efter mig som redan har fått hjälp, har ni glömt mig? 
Det första vi gör när du kommer till akutmottagningen är att göra en triagering, vilket betyder att vi gör en bedömning av ditt tillstånd och i vilken prioritet du behöver hjälp i förhållande till övriga patienter. Denna prioritering kan komma att ändras allteftersom nya patienter kommer in på akuten.

Det finns dessutom tre olika områden på akutmottagningen; kirurg, ortopedi och medicin. Det kan alltså vara längre kö till ett av områdena. Vi har inte glömt dig så länge du är anmäld och registrerad. 

Jag är arg och förbannad för att jag inte får hjälp! 
Vi förstår att det kan vara frustrerande att behöva vänta länge. Däremot accepterar vi ingen form av vredesutbrott, hot eller våld. Det här är vårt arbete och vi förväntar oss att bli behandlade med respekt. Görs inte detta kan vi påkalla ordningsvakter som eskorterar dig ut från akutmottagningen. Hot och våld polisanmäls. 

Jag vill gå hem, för jag orkar inte vänta längre. 
Om du väljer att gå hem är det på eget ansvar. Vi önskar att du meddelar oss så att vi inte letar efter dig. Kom ihåg att eventuell utrustning ska plockas bort innan hemgång.

Varför får jag inte stanna kvar på rummet som jag var i först?
När det är många patienter som söker vård samtidigt finns det inte tillräckligt med undersökningsrum. Prioriteringar görs utifrån vilka som kan hänvisas till väntrum eller korridor i väntan på läkare och svar. Du blir inte bortglömd för att du väntar i ett väntrum eller korridor.

Det är tomt i väntrummet, varför måste jag vänta? 
Väntrummet kan verka lugnt, men patienter i ambulans kommer direkt in på akutmottagningen och det ser du inte i väntrummet. Det finns också patienter “inne på akuten” i rum eller på övervakningsplatser, dessa syns heller inte från väntrummet. Det kan också vara så att vissa patienter kräver extra mycket resurser.

Varför måste jag vänta så länge?
Du behöver vänta för att det kommer andra patienter som behöver omhändertas snabbare enligt prioritering och symtom. Ibland är det även så att det är många patienter som kommer samtidigt i ambulans med livshotande tillstånd vilket innebär att du behöver vänta längre.   

Jag har remiss, varför måste jag vänta? 
En remiss innebär att vårdcentralen anser att du behöver bedömas här på akuten. Du kommer precis som andra prioriteras efter symtom samt vitalparametrar (blodtryck, puls, syresättning och kroppstemperatur).

Jag kom i ambulans, varför måste jag vänta? 
Samtliga patienter, oavsett om de kom gåendes eller med ambulans, tas om hand efter den medicinska prioritering och bedömning som görs när man kommer till akuten. Att du kom med ambulans betyder därför inte per automatik att du får snabbare hjälp än någon annan.

Jag ska på röntgen och har väntat jättelänge, varför dröjer det? 
Röntgenavdelningen hjälper patienter från hela sjukhuset och de behöver prioritera de patienterna med störst medicinskt behov. Personalen på akutmottagningen kan inte se röntgenmottagningens väntelista vilket betyder att vi tyvärr inte kan ge en dig en specifik tid för när det är din tur. Vissa röntgenundersökningar och ultraljud görs inte på kvällar eller nätter.

Går det att boka en tid?  
Nej du får träffa en läkare utifrån den prioritering som görs utifrån dina symtom och dina vitalparametrar (blodtryck, puls, syresättning och kroppstemperatur). Den som är mest sjuk får träffa läkare snabbare. 

Mående

Jag mår sämre nu än när jag kom, vad gör jag? 
Vi vill att du säger till direkt om du känner dig sämre så att vi kan göra en ny bedömning av dig. Detta gäller till exempel akut tilltagande bröstsmärta, plötslig kraftig huvudvärk, plötsligt illamående eller likande.

Jag har jätteont, varför får jag ingen smärtlindring? 
Om du har smärta som du känner att du inte kan hantera så vill vi att du säger det till personalen vid den första bedömningen som görs, alternativt att du ringer på larmklockan du fått. Har du inte fått någon larmklocka finns det larmklockor i väntrummen. 

Jag sitter fast med sladdar till en skärm, vad betyder alla siffror på skärmen?
De olika siffrorna ger oss information om ditt tillstånd. Med hjälp av sladdarna kan vi hålla koll på eventuella förändringar av dina parametrar (det vill säga blodtryck, puls, hjärtslag och syresättning) under tiden du är hos oss. Detta ser även personalen inne på expeditionen, vi har koll på dig även om det inte kanske alltid känns så. 

Jag sitter fast med massa sladdar men måste gå på toaletten, hur gör jag?
Ring larmklockan så kommer någon som kan hjälpa dig. Bedömer vi ditt tillstånd som stabilt kan vi hjälpa dig att tillfälligt koppla bort sladdarna. Gör i så fall samma sak när du kommer tillbaka så hjälper vi dig att koppla upp allting rätt igen. 

Hur får jag hjälp om jag behöver det? Kan jag bara ta tag i någon? 
Har du en larmklocka är det bästa om du använder den. Då kommer personal som känner till dig och dina besvär. Gå helst inte runt och leta efter personal eller avbryt någon som är upptagen. För din integritet och allas säkerhet bör du stanna på den plats du fått förutom vid toalettbesök. Vi behöver ha korridorerna fria så vi kan transportera svårt sjuka patienter snabbt om det behövs. 

Inläggning

Jag har inga hygienartiklar eller ombyte med mig och nu ska jag läggas in, vad ska jag göra? 
Skulle du behöva stanna på sjukhuset så kan vi hjälpa dig med bland annat rena kläder och kam.

Sjukresa

Sist jag var på sjukhus åkte jag sjukresa hem, kan jag göra det nu också?
En sjukresa ska vara medicinskt motiverad. Det är inte något som går att beställa utan det görs en bedömning av läkare huruvida du har rätt till en sjukresa av medicinska skäl. Blir du beviljad sjukresa kan personalen hjälpa dig med beställningen. Du kan även använda telefonen på väggen i vår receptionen för att själv beställa din sjukresa eller taxi.

Mer om sjukresor i Värmland

Intyg

Kan jag få intyg om att jag varit på akutmottagningen?
Ja, det kan du få. Be ansvarig personal om hjälp. Intyget innehåller datum och mellan vilka tider du varit på mottagningen, men ingenting om orsaken till ditt besök. 

Jag kan inte jobba på grund av mitt tillstånd, hur gör jag för att få en sjukskrivning?
De allra flesta kan vara hemma 7 dagar utan att behöva lämna in sjukskrivning till arbetsgivaren. Behöver du vara hemma mer än 7 dagar så prata antingen med din läkare här på akutmottagningen eller kontakta din vårdcentral.

Uppföljning

Hur kontaktar jag er om jag får besvär efter mitt besök? 
Om du får besvär med till exempel gips, sår eller mediciner kontaktar du allmottagningen via växeln 010-831 50 00.

Synpunkter och klagomål

Vart kan jag vända mig om jag har klagomål?
Har du beröm, förslag till förbättringar, synpunkter eller klagomål kan du framföra dem till oss på flera olika sätt.

Så här gör du för att lämna synpunkter

Till toppen av sidan