Kostnader och ersättningar

Patientavgifter och högkostnadsskydd

Du får oftast betala en avgift när du besöker vården. Hur mycket du får betala beror bland annat på vilken typ av vård du får. Vissa besök i vården är avgiftsfria. Det finns också en gräns för hur mycket du behöver betala för vård, det kallas för högkostnadsskydd.

Vad får jag betala?

Värmland

Patientavgifter i Värmland

Patientavgiften för öppenvårdsbesök är densamma oavsett om du går till den regiondrivna vården eller till någon privat vårdgivare som regionen har avtal med. Likaså är avgiften densamma på vårdcentralen som på sjukhusens mottagningar.

Sjukvårdsbesök och behandling
För besök som har ett samband med sjukdom och där du inte är inlagd på sjukhus gäller följande.  

Ambulanssjukvård räknas som ett besök. Om du behöver göra flera besök samma dag betalar du en avgift per besök. Avgifterna ingår i högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård.

Vårdbesök (gäller alla typer av sjukvårdande behandling)

300 kronor

Sjukvård via telefonsamtal:

 •  Förnyelse av recept
 •  Förlängning av sjukskrivning
150 kronor

Sjukvård via telefonsamtal och videosamtal:

 • Medicinska bedömning
 • Beslut om behandling
 • Ändring av pågående behandling
200 kronor

Om du blir inlagd på sjukhus
Om du blir inlagd på sjukhus, så kallad slutenvård, får du betala 130 kronor per dygn för de dagar du är på sjukhuset, utom utskrivningsdagen. Denna vårdavgift ingår inte i högkostnadsskyddet. Patienter under 20 år betalar ingen avgift.

Om du blir inskriven på patienthotellet kostar det 130 kronor per dygn.

Vaccinationer
För vaccinationer får man betala självkostnadspris. I dessa fall tas även ut avgift för barn och ungdom. Avgiften ingår inte i högkostnadsskyddet. 

Vid besök för vaccination betalar du:

 • Grundavgift
 • Avgift för vaccin


300 kronor

Enligt prislista

Hälsokontroller och intyg
Avgifter för hälsokontroller och intyg grundas på självkostnadspris. Avgift tas ut även för barn och ungdomar. Om du i samband med ett vårdbesök begär ett avgiftsbelagt intyg ska du betala dels för besöket, dels för intyget. Samma gäller när du har varit inlagd på avdelning. Dessa avgifter omfattas inte av något högkostnadsskydd.

Hälsoundersökningar och intyg som har till huvudsakligt syfte att skydda personens hälsa är undantagna från momsskyldighet.

  Avgift utan moms Avgift med moms

Enklare intyg
Gäller för intyg som kan utfärdas utifrån journaler eller kännedom om dig.

376 kronor 470 kronor
Normala hälsokontroller och intyg
Gäller för kontroller och intyg som  oftast innebär en undersökning.
752 kronor 940 kronor
Omfattande hälsokontroller och intyg
Gäller för hälsokontroller och intyg som kräver en större arbetsinsat
1 128 kronor 1 410 kronor

Hälsokontroller och intyg enligt timtaxa

Per timme

Per påbörjad kvart

 


1 504 kronor

376 kronor

 


1 880 kronor

470 kronor

Körkortsintyg, på grund av missbruk

Alkohol, per observationsperiod

Narkotika eller droger, per observationsperiod

 5 000 kronor

5 500 kronor

Villkorligt körkortstillstånd
Vid deltagande i försök med alkohollås; Transportstyrelsen

  1 875 kronor
Graviditetstest på egen begäran 100 kronor  
Uteblivet bokat besök för intyg och hälsokontroller 250 kronor  

Vissa intyg kan kosta upp till 5 000 kronor. Om du vill ha mer detaljerad information om de olika intygen, fråga personalen på mottagningen.

Exempel på intyg som är avgiftsfria:

  • Intyg och utlåtanden till Försäkringskassan.
  • Dödsbevis och dödsorsaksintyg.
  • Intyg för god man eller förvaltare.
  • LSS-intyg.
  • Intyg till patientskadeförsäkringen.
  • Vårdintyg för psykiatrisk tvångsvård.
  • Intyg om sterilisering.
  • Intyg för föräldrapenningförmåner.
  • Intyg och hälsokontroller som begärs av socialtjänst inom länet och som rör barn och ungdomar.

Uteblivet besök

Om du uteblir från ett bokat besök eller bokar av senare än 24 timmar, får du betala en avgift på 600 kronor. 

För barn och ungdomar (0–12 år och 18–19 år) är avgiften för uteblivet besök 100 kronor. 

Undantag från avgift för uteblivet besök är:

 • asylsökande
 • ungdomar mellan 13–17 år, med anledning av att vårdbesök ska kunna ske utan vårdnadshavares kännedom.
 • personer med minnesrelaterade sjukdomar och eller funktionsnedsättning efter medicinsk bedömning av sjukvårdspersonal.
 • egen eller barns sjukdom.

Särskilda avgifter gäller för uteblivet besök till folktandvården.

Ersättning vid inställd vård

Du kan ha rätt till ersättning när din planerade vård blir inställd, det kan vara till exempel en operation eller inläggning och även öppenvårdsbesök som inneburit att längre tid av din dag har tagits i anspråk. Ersättning avser vård i Region Värmlands egen regi.

Ersättning ges om du fått besked om uppskjuten operation senare än 24 timmar före besök eller inläggning.

Du ersätts för inkomstförlust och resekostnad enligt Region Värmlands regler.

Blankett för ersättning vid inställd vård

Patientavgifter utanför länet

Blir du sjuk utanför ditt eget län eller om du har fått remiss för specialistvård utanför hemlänet, får du betala de avgifter som gäller i länet där du får vård. Högkostnadsskydd och frikort gäller i hela Sverige. Ta därför kontakt med din hemregion för att få patientavgiften införd i ditt högkostnadsskydd. 

Värmland

Det finns olika sätt att betala på

Det finns olika sätt att betala fakturor från Region Värmland på. Det allra enklaste är att anmäla till din internetbank om att få e-faktura. Du kan även välja att få fakturan genom en digital brevlåda, pappersfaktura via post eller använda autogiro. Du kan läsa mer om de olika sätten nedan. 

 

Frågor om din faktura besvaras av Ekonomiservice
på telefonnummer 010-831 40 10.

Telefontid: Vardagar klockan 09.00–12.00

Under vecka 26 till 32 är telefontiden ändrad till klockan 9.00–11.00.

 

E-faktura

För att få e-faktura från Region Värmland ska du göra en anmälan i din internetbank. En e-faktura skickas till din internetbank, innehåller samma information som en pappersfaktura och är ett enkelt och miljövänligt alternativ.

Det finns många fördelar med e-faktura, till exempel:

 • Alla uppgifter för betalningen är redan ifyllda, det vill säga du slipper ange krångliga OCR-nr med mera.
 • Du kan välja att e-fakturan betalas per automatik på förfallodagen.
 • Det är enkelt att ta emot och betala e-fakturor på en mobil enhet, var du än befinner dig.
 • E-fakturorna finns tillgängliga via banken i 18 månader.

Det är enkelt att komma igång med e-faktura:

 • Logga in i din internetbank.
 • Navigera till sidan med företag och organisationer som erbjuder e-faktura och anmäl dig till Region Värmland.
 • Nästa faktura skickas digitalt, som e-faktura, till din internetbank. Du kan få avisering via SMS.

Vanliga frågor om e-faktura.

Digital brevlåda

Om du har en digital brevlåda (Kivra, Billo eller Min myndighetspost) och inte har valt e-faktura så skickas fakturan dit. Det är därför viktigt att du som har en digital brevlåda också har notiser aktiverade så du inte missar en faktura från oss.

Du hittar svar på de vanligaste frågorna om digitala brevlådor på tjänsternas egna webbsidor:

Faktura

Avgifter till Region Värmland faktureras till din folkbokföringsadress. Om du inte bor på din folkbokföringsadress måste du anmäla adressändring till Skatteverket eller begära eftersändning av din post.

Fakturan innehåller avgifter för en kalendermånad och fakturan skickas till dig månaden efter besöket.

Autogiro

För att betala via autogiro ska du lämna ditt medgivande till Region Värmland så att betalningen kan dras från ditt konto.

Detta kan göras på två sätt:

 • I första hand kan du anmäla att du vill betala fakturor från Region Värmland genom autogiro i din internetbank. 
 • Om du inte har internetbank kan du fylla i en medgivandeblankett.

Betalarens exemplar (din kopia)

Betalningsmottagarens exemplar (ska skickas till regionen)

Regler om autogiro.pdf

Blanketter finns även i receptionerna på sjukhusen och på vårdcentralerna.

Ifylld blankett skickas till:
Region Värmland
Kundfakturaenheten
Våxnäsgatan 10
653 40 KARLSTAD

Månaden efter att anmälan gjorts dras fakturabeloppet från ditt konto. Om uppgifterna inte varit rätt ifyllda får du hem en faktura som vanligt.

För att du ska veta vilket belopp som dras från ditt konto får du även fortsättningsvis en faktura hemskickad. Fakturan har texten "Makulerad" på inbetalningskortet för att du ska veta att beloppet dras automatiskt.

Du kan anmäla dig för e-faktura i din internetbank och då behåller du ditt autogiro, men får din faktura till din internetbank istället för hemskickad. Vill du gå över till e-faktura istället för autogiro, måste du först avsluta ditt autogiro och sen anmäla dig för e-faktura.

Hälso- och sjukvården i Sverige finansieras till största delen genom skatten till regioner och kommuner. Det innebär att den avgift som du betalar vid exempelvis ett läkarbesök bara är en liten del av vad det faktiskt kostar.

I den helt privata vården som inte finansieras genom någon region får du betala hela kostnaden själv. Det gäller till exempel vid plastikkirurgi som inte är medicinskt motiverad och vid operationer vid brytningsfel i ögat som inte är medicinskt motiverade.

Avgifterna kan variera i olika regioner 

Regionerna kan i stort sett själva bestämma vilka avgifter du ska betala. Men avgifterna är oftast ganska lika i de olika regionerna.

Det här gäller för den offentliga vården och för privata vårdgivare som har avtal med en region:

 • Du betalar de patientavgifter som gäller i den region där du får vården. Det gäller även för dig som väljer vård i en annan region än den där du är folkbokförd.
 • Vissa regioner tar ut en avgift för transporter med ambulans eller helikopter.
 • En del regioner betalar tillbaka besöksavgiften om du har fått vänta en viss tid efter din utsatta besökstid.
 • Du kan även bli skyldig att betala besöksavgiften om du inte kommer till den avtalade tiden, och inte har avbokat eller ändrat den.   

Här kan du läsa mer om vad som gäller för dig som är svensk medborgare men bor utomlands och som söker vård i Sverige.

Andra vårdgivare kan ha andra avgifter

Den vård som ges av sjuksköterskor inom den kommunala hälso- och sjukvården har andra avgifter.

Du som har en privat sjukvårdsförsäkring eller en sjukvårdsförsäkring genom din arbetsgivare kan ha andra avgifter och villkor för vården när du använder dig av försäkringen.

Avgiftsfri hälso- och sjukvård

Viss hälso- och sjukvård är helt avgiftsfri. Du får däremot betala för de läkemedel som skrivs ut under dessa besök.

Här följer exempel på vård som är avgiftsfri:

 • Besök på barnavårdscentraler, BVC, är avgiftsfria.
 • Besök på barnmorskemottagningar för gravida är avgiftsfria.
 • De undersökningar med mammografi som kvinnor över 40 år regelbundet kallas till är avgiftsfria.
 • De gynekologiska cellprovtagningar som kvinnor över 23 år regelbundet kallas till är avgiftsfria.
 • Du som har fyllt 85 år eller är äldre betalar ingen avgift i öppenvården. 
 • I de flesta regioner betalar barn och ungdomar fram till 20-årsdagen inte någon avgift i öppenvården, till exempel vid besök på en vårdcentral eller en ungdomsmottagning. I vissa regioner gäller andra åldersgränser. 
 • I skolhälsovården betalar du eller ditt barn inte någon besöksavgift. De vaccinationer som erbjuds där är avgiftsfria.
 • Du som har en så kallad allmänfarlig sjukdom behöver inte betala för undersökningar, vård och behandling som minskar risken för smittspridning.

Olika högkostnadsskydd

Det finns olika typer av kostnadsskydd för dig som behöver mycket vård. Det innebär att du efter att du har betalat en viss summa betalar mindre eller inte behöver betala alls för vården.

Högkostnadsskydd inom öppenvården

Det finns ett högsta belopp för hur mycket du behöver betala för hälso- och sjukvård i öppenvården under ett år. Öppenvård är all vård som inte kräver att du blir inlagd på sjukhus. Det kan till exempel vara besök hos allmänläkare eller sjuksköterska på en vårdcentral. Högkostnadsskyddet gäller också om du söker vård i en annan region än där du bor.

Läs mer om högkostnadsskyddet för öppenvård.

Högkostnadsskydd när du är inlagd på sjukhus

Du som är inlagd på sjukhus betalar en avgift som enligt lag får vara högst 130 kronor per dygn. I vissa regioner finns det ytterligare begränsningar i hur mycket du behöver betala när du är inlagd på sjukhus, till exempel om du är inlagd under en längre tid.

Högkostnadsskydd för läkemedel

De flesta receptbelagda läkemedel och vissa receptfria läkemedel ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel.

Läkemedel inom högkostnadsskyddet är kostnadsfria för barn under 18 år.

Läs mer om högkostnadsskydd för läkemedel.

Övriga högkostnadsskydd

Det finns också högkostnadsskydd för sjukresor och tekniska hjälpmedel som bestäms av regionerna. Det betyder att reglerna kan variera mellan olika regioner.

Värmland

Högkostnadsskydd i Värmland

Hur vet jag när jag har rätt till högkostnadsskydd?

När du besöker sjukvården inom Region Värmland registreras dina kostnader automatiskt. Om du gör besök i andra regioner eller hos privat vårdgivare ska du spara kvittot för ditt besök. Du har ansvaret att visa upp kvittot vid ditt nästa besök i Region Värmland.

Högkostnadsskydden reglerar det belopp som du maximalt ska betala under en tolvmånadersperiod. Efter att du uppnått gränsen för högkostnadsskydd för sjukvård skickar vi ett brev till din folkbokföringsadress. Om du har skyddad identitet och har frågor om ditt högkostnadsskydd kan du kontakta ekonomiservice på telefonnummer 010-831 40 10, vardagar klockan 9–12.

I brevet står det ett datum för hur länge du har rätt till fria mottagningsbesök. Du behöver inte ha med brevet vid besök. Däremot behöver du visa att du är berättigad till högkostnadsskydd vid besök i andra regioner och hos privata vårdgivare. 

När du fått frikort kommer vi inte att fakturera avgifter för öppen sjukvård. Besök som du gjort innan ditt frikort började gälla ska du naturligtvis betala.

Högkostnadsskydd
 
Ett gemensamt tak för patientavgifter inom öppen hälso- och sjukvård, hjälpmedel och sjukresa införs. Du ska maximalt betala 3 300 kronor under en tolvmånadersperiod för denna typ av vård. Högkostnadsskydden gäller som vanligt:

 • Öppen hälso- och sjukvård 1 400 kronor
 • Hjälpmedel 1 400 kronor
 • Sjukresa 2 800 kronor

Hantering av högkostnadsskydden i de olika nämnda grupperna ovan sker automatiskt i Region Värmlands digitala frikortsdatabas och du behöver inte själv kontrollera detta.
 
Om du däremot kommer upp i 3 300 kronor under en tolvmånadersperiod genom exempelvis betalda vårdavgifter och sjukreseavgifter kommer du att få kostnadsfria hjälpmedel om du behöver det. Detta behöver du bevaka själv och höra av dig på telefonnummer 010-831 40 10.

 

När gäller inte högkostnadsskyddet?

Högkostnadsskyddet för sjukvård gäller inte för allt. Det gäller inte för:

 • avgifter när du är inlagd på vårdavdelning
 • vaccinationer
 • intyg och vissa hälsokontroller 
 • kostnad för ett uteblivet besök
 • kostnad för journalkopia
 • fria läkemedel och sjukresor (här gäller särskilda högkostnadsskydd)

Högkostnadsskydd för sjukresor

För att inte egenavgifterna för resorna ska bli för höga, finns ett högkostnadsskydd. Det träder in när du kommit upp i resekostnader på 2 800 kronor.

Högkostnadsskydd för hjälpmedel

För att inte den enskildes kostnader för hjälpmedel ska bli för höga, finns ett högkostnadsskydd om 1 400 kr per tolvmånadersperiod. Vissa undantag finns som inte omfattas av högkostnadsskyddet som till exempel förbrukningsartiklar.

Avgifter inom tandvård

Tandvården är avgiftsfri till och med det år du fyller 23 år.

I tandvården gäller andra regler för avgifter och ett annat högkostnadsskydd än inom hälso- och sjukvården. Du betalar en större del av kostnaden själv.

Vid bland annat vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar kan du få tandvård till samma avgifter som i öppna hälso- och sjukvården.

Här kan du läsa mer om tandvårdsstödet och avgifter vid tandvård.

Avgifter om du är från ett annat land

Du behöver ett europeiskt sjukförsäkringskort om du kommer från ett annat EU-land, ett EES-land eller Schweiz. Det kallas också EU-kort och visar att du har rätt till akut, nödvändig vård till vanlig patientavgift i Sverige. Har du inte det kan du få betala hela vårdkostnaden själv.

Du som vill ha planerad vård som inte är akut och inte vill betala mer än patientavgiften behöver ha ett intyg som visar att ditt hemland betalar vården.

Du som kommer från något land utanför EU, EES och Schweiz får nästan alltid betala hela vårdkostnaden själv, oavsett om det handlar om akut eller planerad vård

Här kan du läsa mer om vård av personer från andra länder.

Asylsökande och personer som vistas i Sverige utan tillstånd

För dig om är vuxen och söker asyl i Sverige gäller särskilda regler. Detsamma gäller om du vistas i Sverige utan tillstånd. Barn som är yngre än 18 år ska erbjudas hälso- och sjukvård på samma villkor som alla andra barn som är bosatta i regionen.

Här kan du läsa mer om vård om du är asylsökande eller saknar tillstånd för att vistas i Sverige.

Om du inte är nöjd

Värmland

Frågor och svar om din faktura från Region Värmland

Här hittar du svar på vanliga frågor man kan ha om sin faktura och betalning.

Frågor om vad du betalar för

Har du frågor om vad du betalar för eller om något är fel på din faktura ska du kontakta den mottagning eller vårdcentral det gäller. Det är bara personalen där som kan läsa din journal och svara på frågor eller synpunkter. Det kan till exempel handla om recept, intyg, avgift för uteblivet besök eller sen av- eller ombokning. Du kan:

 • Använda e-tjänsterna på 1177.se.
 • Ringa vårdcentralen, mottagningen eller växeln.
 • Ta med dig fakturan till nästa besök på samma mottagning.

Vaccination

Frågor om vaccinationer ska ställas till den vaccinationsmottagning där du blev vaccinerad, ring växeln.

Personliga hjälpmedel

Vid frågor om egenavgift kan du kontakta hjälpmedelsservice via växeln eller den mottagning där du fått ditt hjälpmedel, till exempel hörselhjälpmedel, synhjälpmedel eller ortopedtekniska hjälpmedel.

Frågor om högkostnadskort, frikort eller betalning av fakturan

Ring ekonomiservice helgfri måndag–fredag klockan 9.00–12.00 på 010-831 40 10.

Vård i annat län

Om du har fått vård i ett annat län skickar du en kopia på besökskvittot eller fakturan via e-post ekonomiservice@regionvarmland.se eller via brev till:

Sjukhuset i Arvika
Ekonomiservice
671 80 Arvika

Du kan också ta med fakturan till en vårdcentral eller ett sjukhus i Värmland för registrering i ditt högkostnadskort.

Frikort gäller inte för alla avgifter. Det gäller till exempel inte för:

 • Vårddygnsavgift (den avgift du betalar per dag när du varit inlagd på sjukhus)
 • Avgift för uteblivet besök och sen av- eller ombokning
 • Avgift för intyg och vaccination.
   

Betalningsalternativ

Du kan betala via e-faktura eller autogiro. Om du vill ha e-faktura anmäler du det via din internetbank. Om du vill anmäla autogiro beställer du blanketter genom att kontakta oss på ekonomiservice@regionvarmland.se eller tfn 010-831 40 10.

Om du har en digital brevlåda (Kivra, Min myndighetspost eller Billo) kommer din faktura dit.

Du ska förstå den information som du får om kostnader och avgifter. Kontakta den mottagning där du fick vård om du har frågor om vad vården kostar.

I varje region finns en patientnämnd som du kan kontakta om du är missnöjd eller har frågor kring avgifter som du har betalat.

Här kan du läsa mer om vad du kan göra om du inte är nöjd med vården.

Mer på 1177.se

Vårdgaranti

Vårdgarantin anger hur länge du som längst ska behöva vänta på att få kontakt med vården. Den anger också hur länge du som längst ska behöva vänta på att få den vård som du behöver.

Vård utomlands

Om du blir sjuk och behöver vård i ett land utanför Sverige gäller olika regler beroende på vilket land du är i och hur snabbt du behöver få vård.

Vad kostar tandvård?

Vad du betalar för tandvård varierar mellan olika mottagningar. Därför kan det löna sig att jämföra priser innan du väljer tandläkare eller tandhygienist.

Läkemedel på recept – kostnader

Staten ger ekonomiskt stöd när du behöver läkemedel och en del andra varor vid vissa sjukdomar. Det kallas för att staten subventionerar. De flesta läkemedel som skrivs ut på recept är subventionerade. Detta skydd mot höga kostnader kallas i dagligt tal för högkostnadsskyddet.

Till toppen av sidan