Brännskador och köldskador

Brännskador

Du kan få brännskador eller brännsår av olika anledningar. Det kan bero på att du har bränt dig på något eller att du har solat. Du kan också få brännskador av elektricitet, strålning eller vissa kemikalier. En ytlig brännskada läker oftast av sig själv, men blir du svårt bränd behöver du få vård på sjukhus.

I den här texten får du veta mer om olika typer om brännskador. Du får också råd om när du behöver söka vård och inte.

Till toppen av sidan