Läkemedel utifrån diagnos

Läkemedel vid hypotyreos

Hypotyreos beror på att sköldkörteln tillverkar för lite hormoner. Sjukdomen behandlas med läkemedel som innehåller samma hormon som kroppen skulle ha bildat. Läkemedlen ersätter det hormon som sköldkörteln inte kan producera.

Den här texten beskriver läkemedel som används vid hypotyreos. Här kan du läsa om hypotyreos.

Sköldkörtelhormoner

I sköldkörteln bildas hormonerna tyroxin och trijodtyronin. Sköldkörteln bildar 90 procent tyroxin som kallas T4, och 10 procent trijodtyronin som kallas T3. I kroppen omvandlas T4 till T3, som är det aktiva hormonet.

Sköldkörtelhormoner behövs för att cellerna i kroppen ska få en fungerande ämnesomsättning och en förbränning på lagom nivå.

Läkemedel som kan användas

Läkemedel som används vid hypotyreos innehåller levotyroxin eller liotyronin.

Levotyroxin liknar det naturliga hormonet T4. Levotyroxin är det som används mest, eftersom kroppen själv ser till att det omvandlas till T3. Det är bättre att kroppen själv omvandlar den mängd hormon som behövs, i stället för att ge T3 direkt. T4 är betydligt mer långverkande och ger en jämn nivå av hormon i kroppen.

Liotyronin liknar det naturliga hormonet T3. Liotyronin används i vissa fall. Det kan användas i kombination med levotyroxin vid otillräcklig effekt av behandling med enbart levotyroxin. T3 är kortverkande, mycket kraftfullt och ger ofta biverkningar. 

De flesta brukar bli besvärsfria av behandling med T4, men återhämtningen tar lång tid. Det kan ta upp emot ett år innan du mår bra. Men det finns också de som har kvarstående besvär. Det är inte klarlagt varför det är så, men du och din läkare bör fundera på andra orsaker till symptomen. Om det verkar troligt att symtomen har med hypotyreosen att göra, kan din läkare ibland prova en liten dos T3 för att efterlikna det som sköldkörteln tillverkar. Vissa upplever en förbättring av det, men inte alla.

Dosering

Du får börja med en låg dos som sedan höjs tills dosen är lagom för dig. Dosen beror på hur du mår och hur mycket hormon du har i blodet. Den beror också på vad du har för andra sjukdomar. Om dosen höjs för snabbt kan du få hjärtklappning, svettningar och skakningar.

Vid hypotyreos som upptäcks i samband med graviditet är det vanligt att få börja med full dos direkt. Det beror framför allt på att fostret behöver sköldkörtelhormon för sin utveckling och det är viktigt att tillgodose det behovet.

Långsam minskning av symtom

Besvären brukar lindras efterhand. När dosen har ändrats kan det ta tid innan kroppen anpassar sig och symtomen minskar. Det kan ta allt ifrån några månader till ett år innan du känner dig återställd. Många behöver fortsätta med medicineringen hela livet.

Viktigt

Kontakta din läkare om du har någon hjärtsjukdom och får ökade hjärtbesvär vid behandling med levotyroxin. Du kan då behöva ändra dosen.

Andra läkemedel kan påverka effekten

Det finns andra läkemedel som kan påverka upptaget av levotyroxin och liotyronin från tarmen. De bör inte tas vid samma tillfälle. Därför är det viktigt att läkaren får veta om du använder andra läkemedel.

Exempel på receptfria läkemedel som kan påverka upptaget är följande:

Du kan ta dessa läkemedel fyra timmar före eller efter levotyroxin och liothyronin. 

Graviditet och amning

Du måste fortsätta att ta levotyroxin när du är gravid och det går också bra att ta när du ammar.

Vid graviditet behöver dosen av sköldkörtelhormon ökas för att efterlikna det som händer i kroppen vid en graviditet. Prata därför med din läkare om du planerar att bli gravid så att du vet hur du ska göra. Om du upptäcker att du är gravid bör du kontakta läkaren så snart som möjligt för att justera dosen. Om du tar både T4 och T3 bör du gå över till enbart T4 innan graviditeten, eftersom du försörjer barnet med T4.

Rätt dos är viktig både för att du själv och barnet ska må bra.

Biverkningar

De flesta får inga biverkningar. Om du får biverkningar beror det troligtvis på att du har tagit för hög dos under en längre tid. Du kan till exempel få besvär som oro, hjärtklappning, skakningar, svettningar och värmekänsla om du tar för hög dos. Du bör då kontakta din läkare för att utreda om du ska minska dosen.

Exempel på läkemedel som innehåller sköldkörtelhormoner

  • Euthyrox, som innehåller levotyroxin.
  • Levaxin, som innehåller levotyroxin.
  • Liothyronin, som innehåller liotyronin.

Läs mer om ditt läkemedel

Du kan läsa om ditt läkemedel i den bipacksedel som följer med förpackningen. Du kan även söka upp läkemedlet på fass.se och läsa bipacksedeln där.

Mer på andra webbplatser

Har du frågor om läkemedel?

Du kan ringa Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 17.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Glömd dos eller överdosering

För de flesta läkemedel är en enstaka bortglömd dos inget större problem. Här kan du läsa mer om glömd dos och överdosering.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar som du eller någon närstående har upplevt. Det räcker med att du misstänker att läkemedlet kan vara orsaken. Anmäl här via en e-tjänst.

Till toppen av sidan