Övriga stöd i vardagen

Behöver du peruk eller hårersättning?

Innehållet gäller Stockholms län

Har du betydande håravfall på grund av en sjukdom eller en skada? Då kan du få bidrag från Region Stockholm för att köpa hårersättning. Det är den specialistläkare som behandlar dig som gör bedömningen och utfärdar en rekvisition som du kan handla för.

Om du har håravfall ska du kontakta den specialistläkare som behandlar dig. Hen gör då en bedömning om du kan få ett bidrag för att köpa till exempel en peruk. Det är inte möjligt för en allmänspecialist på vårdcentralen att göra bedömningen.

Om specialistläkaren bedömer att du kan få bidrag, skriver hen en rekvisition som du kan handla för. Bidraget kan maximalt uppgå till 5 000 kronor för vuxna och 7 500 kronor för barn under en 12-månadersperiod. 

Vad kan jag använda rekvisitionen till?

Du kan använda rekvisitionen för att betala en peruk, hårdel eller en huvudbonad med hårdel. Även kostnaden för utprovning och inklippning kan betalas med rekvisitionen.

Beloppet kan däremot inte användas till kostnader för skötsel, till exempel ångning av en peruk eller köp av schampo. Det räknas som egenansvar och bekostas av dig.

Var köper jag min hårersättning?

Din rekvisition gäller endast hos företag som är godkända och anslutna till Region Stockholms faktureringssystem. Många företag är anslutna, men fråga alltid före du gör en beställning. Annars kan du behöva betala hårersättningen själv.

Du kan också maila de som ansvarar för hjälpmedel för en aktuell lista.

Så här gör du

  1. Fråga om butiken eller företaget är godkända att fakturera Region Stockholm.
  2. Om ja – prova ut en peruk eller hårersättning.
  3. Lämna rekvisitionen till butiken.
  4. Ta med dig kopian på rekvisitionen när du går från butiken och spara den hemma. Med hjälp av rekvisitionsnumret kan din utprovare ta reda på om det finns pengar kvar på rekvisitionen.

Mer om rekvisitionen

  • Vuxna kan få upp till 5 000 kronor och barn upp till 7 500 kronor under en 12-månadersperiod, inklusive moms.
  • Beloppet kan användas i mellan ett och fem år, beroende på vad som står på rekvisitionen.
  • På rekvisitionen står hur länge den gäller.
  • Kostar din hårersättning mer än ovanstående belopp under den tid som rekvisitionen gäller är det du själv som betalar merkostnaden.
  • För att få en ny rekvisition kontaktar du din specialistläkare som gör en ny bedömning.

Reparation

Har du en rekvisition som gäller i fem år kan du få ersättning för reparationskostnader för peruken. Reparationsbidraget uppgår till 2 500 kronor (inklusive moms) och du kan använda det tidigast sex månader efter att du fick din hårersättning. Reparationen får inte kosta mer än 50 procent av hårersättningens inköpskostnad.

Vad gör jag om det inte funkar?

Om du har frågor som rör din behandling eller sjukdom: kontakta den mottagning där du träffat din läkare.

Om du har frågor eller får problem med din hårersättning, kontakta butiken eller företaget där du köpt den.

Råd och stöd

Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län kan ge råd och stöd. Telefon 08-32 55 90, telefontid kl. 10.00–14.00. Adress: Frejgatan 56, 113 26 Stockholm.

Till toppen av sidan