Vaccinläget för covid-19 i Stockholms län vecka 8

24 februari: Nu har de som bor på ett äldreboende fått sina två vaccinationsdoser. Nu pågår vaccinationen av dem som har hemsjukvård eller hemtjänst med omsorgsinsatser och ASIH. Läs om när det blir din tur här.

HÖFTER

Höftledsluxation hos nyfödda

Medfödd höftledsluxation kallas också medfödd höftledsinstabilitet. Det innebär att ledkulan lätt kan förskjutas ur sitt normala läge. Ibland kan ena eller båda höftlederna ligga i felaktigt läge redan när barnet föds. Höftlederna undersöks på alla nyfödda barn på BB.

Vad beror det på?

Medfödd instabilitet i höftlederna beror på en ökad elasticitet i ledkapseln eller på att ledpannan är för grund.

Det är ett ovanligt tillstånd men är vanligare hos flickor än hos pojkar. Drygt hälften av alla barn med höftledsinstabilitet föds med ena eller båda höftlederna ur led. Hos övriga är leden så ostadig att den lätt kan komma ur sitt normala läge. 

Risken för höftledsluxation är större vid sätesförlossning. Det är också vanligare hos förstfödda barn.

Några av de barn som har höftledsinstabilitet har något syskon, kusin eller annan nära släkting som har behandlats för medfödd höftledsinstabilitet, vilket betyder att det finns en viss ärftlighet.

Undersökningar

Alla barn som föds i Sverige undersöks av en barnläkare inom de två första dygnen. Barnläkaren undersöker höftledernas stabilitet och remitterar de barn som har ostadiga höftleder till en ortoped för behandling.

Undersökningen kan upplevas obehaglig när du ser på som förälder, men den utförs inte med stor kraft. Det kan kännas obekvämt för barnet när någon håller i benen, men det gör inte ont.

Det kan kännas jobbigt att barnet måste genomgå undersökningar redan de första dygnen i sitt liv men behandlingen blir då skonsammare och slutresultatet bättre.

Ibland görs en ultraljudsundersökning av höftlederna.

Barn som adopterats från andra länder genomgår höftledsundersökning vid rutinkontroller på BVC.

Läs mer om undersökningar på barnavårdscentralen.

Behandling

Den vanligaste behandlingen är att barnet får ligga med benen utåt i en så kallad von Rosenskena i sex till tolv veckor. Hur länge det blir beror på hur ostadig leden är. Skenan sätts direkt runt kroppen. Du kan sätta blöja och kläder utanpå. I vissa fall kan skenan bytas mot en så kallad frejkabyxa efter ett antal veckors behandling i skena.

Bara utbildad personal ska sätta på skenan så att den sitter rätt. Du får sen inte ta barnet ur skenan och lägga tillbaka barnet. Då finns det risk att skenan inte kommer att sitta riktigt och lårbenet kommer inte att ligga rätt i höftleden. Barnet brukar få komma till ortopedkliniken för att bada, och för att läkaren ska kunna kontrollera att skenan passar. När barnet växer får skenan bytas till en större.

Praktiska råd

  • Använd en storlek större kläder än annars för att skenan ska få plats. Det är bra med kläder som är lätta att ta av och på.
  • Sitt eller halvsitt med barnet i famnen istället för att ligga ner om du ammar.
  • Barnet kan åka i bilbarnstol förutsatt att benen får plats i stolen.

Vad händer sedan?

Efter avslutad behandling görs en uppföljning då läkaren kontrollerar höftledens läge vid en kroppsundersökning. Ofta röntgas också höftleden, till exempel vid fyra och tolv månaders ålder. Anledningen till att barnet inte röntgas redan då det är nyfött är att skelettet innehåller för lite kalk för att det ska synas tydligt på röntgen.

När skenan tagits bort permanent ligger barnet med benen utvikta, men efterhand så rättar det till sig av sig själv. Du ska alltså inte tänja och försöka få ihop benen och barnet ska inte få fysioterapi.

Sent debuterad höftledsluxation

Trots att alla barn undersöks på BB händer det att tillståndet upptäcks först senare. Det kan bero på att höftleden var stabil den första tiden när barnet undersöktes på BB.

När barnet blivit någon månad gammalt, stabiliseras ledkapselvävnaden, och då är det svårare att upptäcka instabiliteten. Läkaren på barnavårdscentralen undersöker därför om barnets ben är olika långa eller om barnet har minskad rörlighet i höftleden, framför allt om det är svårt att vika benet utåt. Detta kan vara tecken på att höftleden inte ligger rätt. De allra flesta barn som får diagnosen höftledsluxation sent diagnostiseras ändå före ett års ålder, vilket brukar ge ett bra slutresultat.

Barnet kan i dessa fall få ligga i häftsträck en tid. Då får det ligga på rygg i en säng med en speciell ställning som håller benet stabilt. Ett litet ingrepp brukar göras då stramande senor i ljumsken förlängs, därefter läggs höftleden på plats och barnet får ha höftgips i upp till sex månader. Tiden som benet får ligga fixerat blir längre än om barnet läggs i skena direkt efter födelsen. Om höftleden inte kan läggas på plats behöver barnet opereras.

Komplikationer och följdsjukdomar

Barnets motoriska utveckling påverkas eller fördröjs inte av behandling med skena i nyföddhetsperioden. Det finns inte heller något som tyder på att barn tar skada känslomässigt eller utvecklas på något negativt sätt på grund av skenan.

Ju yngre barnet är när det får diagnosen, desto bättre brukar slutresultatet bli, speciellt om tillståndet upptäcks redan på BB. Då blir det nästan alltid ett bra resultat utan några framtida komplikationer.

Det leder till en vaggande gång om båda höftlederna är ur led, och hälta om endast den ena höftleden är ur led medan barnet växer upp.

I småbarnsåldern och under uppväxten brukar barnet inte ha smärtor, men efterhand börjar det göra mer eller mindre ont på grund av att leden inte ligger i rätt läge.

Olika typer av operationer kan göras om tillståndet upptäcks sent, men gemensamt för alla är att resultatet är sämre och operationerna blir större ju äldre barnet är när operationen görs.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning. 

Om du behöver hjälpmedel ska du få information om vad som finns och hur du får det.

Till toppen av sidan