Cancer

Närstående vid cancer

Det är vanligt att vilja stötta den som har en allvarlig sjukdom samtidigt som du själv har en stark oro och mår dåligt. Här får du råd om hur du kan hantera situationen.

Innehåll - Närstående vid cancer

Visa innehåll som:

mer på 1177.se

Anhörig – närstående

Här finns information för dig som är närstående eller anhörig.

Kontaktsjuksköterskan – ditt stöd i vården vid cancer

Kontaktsjuksköterskan är ditt särskilda stöd i cancervården. Även närstående kan få stöd av kontaktsjuksköterskan.

Till toppen av sidan