Har du fått en remiss och ska välja mottagning?

Logopedmottagningar

Innehållet gäller Stockholms län

Du som har fått remiss till en logoped kan själv välja vilken logoped i länet du vill gå till. Du väljer bland de logopedmottagningar som har blivit godkända av Region Stockholm.

Du kan välja vilken logoped du ska gå till när du har fått en remiss. Den kan du få av en läkare, en psykolog, en annan logoped, en skolsköterska eller en sköterska på en barnavårdscentral eller ett äldreboende. 

Hur väljer jag?

Du kan välja på egen hand eller med hjälp av den som har skrivit remissen. Olika logopeder arbetar med olika typer av problem, så alla mottagningar är kanske inte aktuella för dig. Kom överens med den som skrivit remissen om vart remissen ska skickas.

Under länken logopedmottagning kan du se vilka mottagningar du kan välja mellan.

Du kan även välja mellan följande inriktningar:

Om logopeder

Logopeder utreder, ställer diagnos på och behandlar patienter i alla åldrar som har svårt att kommunicera på grund av störningar i språket, rösten eller talet, till exempel vid stamning.

Problemen kan bero på sjukdomar, olyckshändelser eller vara medfödda. Logopeder utreder också dyslexi, det vill säga läs- och skrivsvårigheter. Även patienter som har svårt att svälja kan få hjälp av en logoped.

Det finns olika sätt att stimulera språkutvecklingen hos barn mellan 1 och 3 år. 

Det finns också hjälpmedel för dig som har talsvårigheter.

Till toppen av sidan