Specialister som kräver remiss

Logopedmottagningar

Innehållet gäller Stockholms län

Du som har fått remiss till en logoped kan själv välja vilken logoped i länet du vill gå till. Du kan välja någon av de logopedmottagningar som har blivit godkända av Region Stockholm. Länk till dessa mottagningar finns längre ner i texten.

Du kan välja vilken logoped du ska gå till när du har fått en remiss. Den kan du få av en läkare, psykolog, annan logoped, skolsköterska eller en sköterska på barnavårdscentral eller äldreboende. 

Hur väljer jag?

Du kan välja på egen hand eller med hjälp av den som har skrivit remissen. Olika logopeder arbetar med olika typer av problem, så alla mottagningar är kanske inte aktuella för dig. Kom överens med den som skrivit remissen om vart remissen ska skickas.

Det finns logopeder som har specialiserat sig inom olika områden: 

Ytterligare alternativ för ditt barn

För barn som är mellan ett och fyra år finns det olika sätt att stimulera språkutvecklingen.

För barn som har en diagnostiserad språkstörning finns det också möjlighet att få komma till en kommunal språkförskola. För att få plats på språkförskola behövs: 

  • en ansökan inklusive en logopedremiss
  • ett logopedutlåtande
  • ett pedagogiskt underlag från barnets förskola
  • ett utlåtande från barnpsykolog.

Vad gör en logoped?

Logopeder utreder, ställer diagnos på och behandlar patienter i alla åldrar som har svårt att kommunicera på grund av störningar i språket, rösten eller talet, till exempel vid stamning.

Problemen kan bero på sjukdomar, olyckshändelser eller vara medfödda. Logopeder utreder också dyslexi, det vill säga läs- och skrivsvårigheter. Även patienter som har svårt att svälja kan få hjälp av en logoped.

Det finns också hjälpmedel för dig som har talsvårigheter.

Bor du inte i Stockholm län, men söker vård här?

  • Du som bor någon annanstans i landet behöver en remiss från din egen region.
  • Du betalar samma patientavgift för vård som de som bor i Stockholms län.
  • Du måste betala din resa till och från vården själv (en så kallad sjukresa), även om du skulle fått den betald i ditt län.
  • Vårdgarantin gäller endast i din egen region.

Aktuella artiklar

Stamning

Stamning innebär att talet på något sätt stoppas upp trots att du vet vad du ska säga. Stamning går oftast över av sig själv. En logoped kan ge behandling om det behövs.

Språkstimulans för barn mellan 1 och 4 år

Barn utvecklar sitt språk i vardagsmiljö, med personer de känner väl och är trygga med. Ingen är viktigare för ditt barn än vad du är! Här hittar du några tips om hur du kan anpassa ditt sätt att prata. Då får ditt barn fler ledtrådar till hur orden låter och hur man gör för att säga dem.

Till toppen av sidan