Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Specialister som kräver remiss

Logopedmottagningar

Innehållet gäller Stockholms län

Du som har fått remiss till en logoped kan själv välja vilken logoped i länet du vill gå till. Du väljer bland de logopedmottagningar som har blivit godkända av Region Stockholm.

Du kan välja vilken logoped du ska gå till när du har fått en remiss. Den kan du få av en läkare, en psykolog, en annan logoped, en skolsköterska eller en sköterska på en barnavårdscentral eller ett äldreboende. 

Hur väljer jag?

Du kan välja på egen hand eller med hjälp av den som har skrivit remissen. Olika logopeder arbetar med olika typer av problem, så alla mottagningar är kanske inte aktuella för dig. Kom överens med den som skrivit remissen om vart remissen ska skickas.

Under länken logopedmottagning kan du se vilka mottagningar du kan välja mellan.

Du kan även välja mellan följande inriktningar:

Om logopeder

Logopeder utreder, ställer diagnos på och behandlar patienter i alla åldrar som har svårt att kommunicera på grund av störningar i språket, rösten eller talet, till exempel vid stamning.

Problemen kan bero på sjukdomar, olyckshändelser eller vara medfödda. Logopeder utreder också dyslexi, det vill säga läs- och skrivsvårigheter. Även patienter som har svårt att svälja kan få hjälp av en logoped.

Det finns olika sätt att stimulera språkutvecklingen hos barn mellan 1 och 3 år. 

Det finns också hjälpmedel för dig som har talsvårigheter.

Bor du inte i Stockholm län, men söker vård här?

Bor du någon annanstans i Sverige betalar du samma patientavgift för vård som de som bor i Stockholms län. 

Några saker skiljer sig däremot:

  • Du måste betala din resa till och från vården själv (en så kallad sjukresa), även om du skulle fått den betald i ditt län. 
  • Vårdgarantin gäller endast i din egen region.

Aktuella artiklar

Stamning

Stamning innebär att talet på något sätt stoppas upp trots att du vet vad du ska säga. Stamning går oftast över av sig själv. En logoped kan ge behandling om det behövs.

Språkstimulans för barn mellan 1 och 4 år

Barn utvecklar sitt språk i vardagsmiljö, med personer de känner väl och är trygga med. Ingen är viktigare för ditt barn än vad du är! Här hittar du några tips om hur du kan anpassa ditt sätt att prata. Då får ditt barn fler ledtrådar till hur orden låter och hur man gör för att säga dem.

Till toppen av sidan