Har du fått en remiss och ska välja mottagning?

Hudmottagningar

Innehållet gäller Stockholms län

Om du behöver träffa en hudspecialist för ett nybesök ska du först kontakta din vårdcentral. Om läkaren där bedömer att du behöver träffa en hudspecialist, skickar hen en remiss till en hudmottagning.

Om läkaren ska skicka en remiss, kan du själv välja till vilken hudmottagning den ska skickas.

Remissen behövs för att mottagningen ska kunna göra en korrekt bedömning av ditt behov av specialistvård och för att kunna avgöra hur bråttom det är med att ge dig vård.

Vad kostar det?

Vad det kostar att besöka en hudmottagning kan du läsa under rubriken "Specialistvård" i artikeln Patientavgifter.

Om huden

Huden har många viktiga uppgifter. Den skyddar kroppen mot bakterier och virus, har en viktig del i kroppens vätskebalans samt hjälper till att hålla kroppens temperatur på rätt nivå. Huden är även kroppens största sinnesorgan, i huden finns sinnesceller som gör att vi känner värme, kyla, beröring och smärta.

Under länken sjukdomar och råd kan du läsa mer om olika sjukdomar som kan drabba huden.

Till toppen av sidan