Specialister som kräver remiss

Hudmottagningar

Innehållet gäller Stockholms län

Om du behöver träffa en hudspecialist för ett nybesök ska du först kontakta din vårdcentral. Om läkaren där bedömer att du behöver träffa en hudspecialist, skickar hen en remiss till en hudmottagning.

Om läkaren ska skicka en remiss, kan du själv välja till vilken hudmottagning den ska skickas.

Remissen behövs för att mottagningen ska kunna göra en korrekt bedömning av ditt behov av specialistvård och för att kunna avgöra hur bråttom det är med att ge dig vård.

Vad kostar det?

Vad det kostar att besöka en hudmottagning kan du läsa under rubriken "Specialistvård" i artikeln Patientavgifter.

Boka, avboka eller boka om?

På många mottagningar kan du boka, boka om och avboka genom att logga in.

Bor du inte i Stockholm län, men söker vård här?

  • Du som bor någon annanstans i landet behöver en remiss från din egen region.
  • Du betalar samma patientavgift för vård som de som bor i Stockholms län.
  • Du måste betala din resa till och från vården själv (en så kallad sjukresa), även om du skulle fått den betald i ditt län.
  • Vårdgarantin gäller endast i din egen region.
Till toppen av sidan