ANDRA FORMER AV VÅRD I STOCKHOLMS LÄN

Beroendevård i Stockholms län

Innehållet gäller Stockholms län

Region Stockholm och kommunerna samarbetar när det gäller vård och behandling av personer som har ett beroende eller riskbruk. Kontakta din läkare eller en beroendemottagning om du har ett beroende eller riskbruk och behöver hjälp.

Beroende och riskbruk är ett stort folkhälsoproblem. Det är din rättighet att få hjälp om du har ett beroende. Vård och behandling ska alltid utformas i samförstånd med dig och du är alltid delaktig i planeringen av din behandling.

Sök hjälp på vårdcentralen

Kontakta din vårdcentral om du är orolig för hur dina vanor påverkar din hälsa. Där kan du få råd när det gäller livsstil och självhjälp. Om din arbetsplats är ansluten till företagshälsovård kan du även kontakta dem.

Sök hjälp hos din lokala beroendemottagning

Regionen och kommunerna i Stockholms län har gemensamma lokala beroendemottagningar som drivs av Beroendecentrum Stockholm och Capio Maria - Beroendevården. Här kan du få hjälp med:

  • rådgivning och information
  • samtalsstöd
  • avgiftning och behandling
  • träning i att förebygga återfall.

På beroendemottagningarna arbetar läkare och sjuksköterskor med specialistutbildning, psykologer, alkoholterapeuter och socialsekreterare. Du kan ringa dit direkt och boka en tid. Ofta finns också beroendemottagningar som har akuttider och drop in-besök.

Det finns också beroendemottagningar med särskilda inriktningar, till exempel för dig som är beroende av läkemedel, är gravid eller vill ha hjälp att förebygga återfall.

Beroendemottagningar för unga

Du som är under 20 år kan söka hjälp hos en lokal beroendemottagning eller kontakta Maria Ungdom som har mottagningar som är specialiserade på ungdomar. Det finns även beroendemottagningar för unga som tar emot akuta besök.

Stöd från socialtjänsten

Region Stockholm ansvarar för den medicinska vården medan kommunerna har det yttersta ansvaret för att du ska få det stöd och den hjälp du behöver. Genom socialtjänsten på kommunen kan du  till exempel få:

  • olika stödinsatser
  • öppenvårdsbehandling
  • vård på behandlingshem.

Det finns också särskild gruppverksamhet för barn till föräldrar med missbruksproblem.

Först gör socialsekreterare en utredning

När du kontaktar socialtjänsten på kommunen får du prata med en socialsekreterare. Socialsekreteraren gör en utredning av dina problem genom att ställa frågor om ditt riskbruk och din livssituation i övrigt. Ibland behöver utredningen kompletteras med bedömningar från till exempel en läkare på beroendemottagningen. Syftet med utredningen är att få en helhetsbild av din livssituation för att kunna erbjuda dig rätt behandling.

När socialsekreteraren tillsammans med dig kommit fram till vilka behov av vård och behandling du har fattas ett beslut. Ni gör sedan tillsammans upp en planering kring vården och behandlingen. Om du inte är nöjd med den hjälp du erbjuds kan du överklaga beslutet.

Här hittar du kontaktuppgifter till socialtjänsten i din kommun.

Stöd till anhöriga

Även du som är anhörig till någon med beroendeproblem kan behöva hjälp. Beroendemottagningarna erbjuder bland annat anhörigutbildningar. Du kan också få råd och stöd i enskilda samtal. Det ställs inga krav på att din anhörige deltar i behandling. Vänd dig till din närmaste beroendemottagning.

Du kan också kontakta Alkohollinjen om du har frågor eller behöver stöd. Du kan vara anonym och samtalet är kostnadsfritt. Du når Alkohollinjen på telefon 020-84 44 48.

Organisationer

Det finns många frivilligorganisationer och självhjälpsgrupper som erbjuder rådgivning, stöd och behandling för alkohol- och drogberoende personer och anhöriga. De arbetar alla utifrån egna ideologier och traditioner. Ibland kan man behöva hjälp från olika håll. För många fungerar frivilligorganisationerna som ett komplement eller alternativ till sjukvården och socialtjänsten.

Fråga om råd

Här kan du läsa vad andra har frågat om beroende och de svar de har fått.

Här kan du logga in och ställa frågor om beroende till exempel av alkohol, narkotika, läkemedel eller spel. Du får svar inom fem arbetsdagar. De som svarar är erfarna läkare, psykologer och sjuksköterskor som är verksamma inom Beroendecentrum Stockholm.

Råd på andra språk

På telefonnummer 1177 kan du få råd på arabiska och somaliska klockan 822 och på finska klockan 812.

Om en person vägrar vård

Vård och behandlingsinsatser ska så långt möjligt genomföras på frivillig väg, men i särskilt allvariga fall har samhället skyldighet att ingripa för att en person med missbruksproblem ska få vård. Läs om lagen om vård av missbrukare (LVM) här.

Är du orolig för en anhörig kan du informera socialtjänsten i din kommun. Då inleder de en utredning.

Till toppen av sidan