Andra former av vård i Stockholms län

Beroendevård i Stockholms län

Innehållet gäller Stockholms län

Region Stockholm och kommunerna samarbetar när det gäller vård och behandling av personer som har ett beroende eller riskbruk. Kontakta din läkare eller en beroendemottagning om du har ett beroende eller riskbruk och behöver hjälp.

Beroende och riskbruk är ett stort folkhälsoproblem. Det är din rättighet att få hjälp om du har ett beroende. Vård och behandling ska alltid utformas i samförstånd med dig och du är alltid delaktig i planeringen av din behandling.

Till toppen av sidan