Mottagningar som du kan kontakta utan remiss

Beroendevård i Stockholms län

Innehållet gäller Stockholms län

Region Stockholm och kommunerna samarbetar när det gäller vård och behandling av personer som har ett beroende eller riskbruk. Kontakta din läkare eller en beroendemottagning om du har ett beroende eller riskbruk och behöver hjälp.

Beroende och riskbruk är ett stort folkhälsoproblem. Det är din rättighet att få hjälp om du har ett beroende. Vård och behandling ska alltid utformas i samförstånd med dig och du är alltid delaktig i planeringen av din behandling.

Sök hjälp på vårdcentralen...

Kontakta din vårdcentral om du är orolig för hur dina vanor påverkar din hälsa. Där kan du få råd när det gäller livsstil och självhjälp. Om din arbetsplats är ansluten till företagshälsovård kan du även kontakta dem.

...eller på en beroendemottagning

Här hittar du beroendemottagningar för vuxna. Här hittar du beroendemottagningar för barn och unga. (Även sjukhusens avdelningar visas på länkarna, dessa kan du däremot inte kontakta direkt.)

På beroendemottagningarna kan du få hjälp med:

 • rådgivning och information
 • samtalsstöd
 • avgiftning och behandling
 • träning i att förebygga återfall

På beroendemottagningarna arbetar läkare och sjuksköterskor med specialistutbildning, psykologer, alkoholterapeuter och socialsekreterare. Du kan ringa dit direkt och boka en tid. Det finns också beroendemottagningar som

 • tar emot akut
 • har drop in-besök
 • har särskilda inriktningar, till exempel för dig som är läkemedelsberoende, är gravid eller vill förebygga återfall.

Behandling via nätet

Du har möjlighet att få behandling via nätet för att förändra dina alkoholvanor eller sluta röka cannabis. Behandlingen får du genom Beroendecentrum Stockholm. Precis som i samtalsterapi får du aktivt stöd från en behandlare, med skillnaden att all kontakt sker skriftligt via nätet.

Behandlingen baseras på kognitiv beteendeterapi (KBT) och pågår i cirka tolv veckor. Du går behandlingen via Stöd- och behandlingsplattformen (SoB) på 1177.se, sob.1177.se.

Fakta om behandlingen

 • För att gå behandlingen måste du vara över 18 år och vara bosatt i Sverige.
 • Patientavgiften är 100 kronor per vecka upp till högkostnadsskydd.
 • För att anmäla dig behöver du BankID eller Freja Plus.

Stöd från socialtjänsten

Medan Region Stockholm ansvarar för den medicinska vården ansvarar kommunerna för stöd och hjälp. Genom socialtjänsten på kommunen kan du till exempel få:

 • olika stödinsatser
 • öppenvårdsbehandling
 • vård på behandlingshem

Det finns också särskild gruppverksamhet för barn till föräldrar med missbruksproblem.

Först gör socialsekreterare en utredning

När du kontaktar socialtjänsten på kommunen får du prata med en socialsekreterare. Socialsekreteraren gör en utredning av dina problem genom att ställa frågor om ditt riskbruk och din livssituation i övrigt. Ibland behöver utredningen kompletteras med bedömningar från till exempel en läkare på beroendemottagningen. Syftet med utredningen är att få en helhetsbild av din livssituation för att kunna erbjuda dig rätt behandling.

När socialsekreteraren tillsammans med dig kommit fram till vilka behov av vård och behandling du har fattas ett beslut. Ni gör sedan tillsammans upp en planering kring vården och behandlingen. Om du inte är nöjd med den hjälp du erbjuds kan du överklaga beslutet.

Här hittar du kontaktuppgifter till socialtjänsten i din kommun.

Stöd till anhöriga

Även du som är anhörig till någon med beroendeproblem kan behöva hjälp. Beroendemottagningarna erbjuder bland annat anhörigutbildningar. Du kan också få råd och stöd i enskilda samtal. Det ställs inga krav på att din anhörige deltar i behandling. Vänd dig till din närmaste beroendemottagning.

Du kan också kontakta Alkohollinjen om du har frågor eller behöver stöd. Du kan vara anonym och samtalet är kostnadsfritt. Du når Alkohollinjen på telefon 020-84 44 48.

Organisationer

Det finns många frivilligorganisationer och självhjälpsgrupper som erbjuder rådgivning, stöd och behandling för alkohol- och drogberoende personer och anhöriga. De arbetar alla utifrån egna ideologier och traditioner. Ibland kan man behöva hjälp från olika håll. För många fungerar frivilligorganisationerna som ett komplement eller alternativ till sjukvården och socialtjänsten.

Fråga om råd

Här kan du logga in och ställa frågor om beroende till exempel av alkohol, narkotika, läkemedel eller spel. Du får svar inom fem arbetsdagar. De som svarar är erfarna läkare, psykologer och sjuksköterskor som är verksamma inom Beroendecentrum Stockholm.

Råd på andra språk

Om du bor i Stockholms län kan du få kostnadsfria råd på många olika språk. Nummer och telefontider hittar du här.

Om en person vägrar vård

Vård och behandlingsinsatser ska så långt möjligt genomföras på frivillig väg. I särskilt allvariga fall har dock samhället skyldighet att ingripa för att en person med missbruksproblem ska få vård. Läs om lagen om vård av missbrukare (LVM) här.

Är du orolig för en anhörig kan du informera socialtjänsten i din kommun. Då inleder de en utredning.

Till toppen av sidan