Andra former av vård i Stockholms län

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM)

Innehållet gäller Stockholms län

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar, BUMM, är specialiserade mottagningar för barn och ungdomar till och med 17 år. De hjälper barn med kroniska sjukdomar, som till exempel allergi, astma eller eksem som inte kan behandlas på vårdcentralen, men även barn som har ont i magen eller har urinvägsproblem. Hit kan du också komma med funderingar kring ditt barns utveckling eller tillväxt.

När det gäller tillfälliga sjukdomar hos i övrigt friska barn tar BUMM emot barn upp till tolv månaders ålder.

Är ditt barn äldre än tolv månader och blir tillfälligt sjuk ska du kontakta vårdcentralen.

Till toppen av sidan