Vaccinläget för covid-19 i Stockholms län vecka 9

1 mars: Denna vecka fortsätter vaccinationen av dem som har hemsjukvård eller hemtjänst med omsorgsinsatser och ASIH. Tänk på att aldrig legitimera dig med BankId eller lämna ut kontouppgifter, om du blir uppringd. Läs om när det blir din tur här.

ANDRA FORMER AV VÅRD I STOCKHOLMS LÄN

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM)

Innehållet gäller Stockholms län

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar, BUMM, är specialiserade mottagningar för barn och ungdomar till och med 17 år. De hjälper barn med kroniska sjukdomar, som till exempel allergi, astma eller eksem som inte kan behandlas på vårdcentralen, men även barn som har ont i magen eller har urinvägsproblem. Hit kan du också komma med funderingar kring ditt barns utveckling eller tillväxt.

När det gäller tillfälliga sjukdomar hos i övrigt friska barn tar BUMM emot barn upp till tolv månaders ålder.

Är ditt barn äldre än tolv månader och blir tillfälligt sjuk ska du kontakta vårdcentralen.

Kontaktuppgifter till BUMM-mottagningarna

I Stockholms län finns flera barn- och ungdomsmedicinska mottagningar som tar emot barn som behöver träffa en barnspecialist. 

Här hittar du alla Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar i Stockholms län (BUMM). Lägg till din kommun eller stadsdel i sökfältet, så får du fram de mottagningar som ligger närmast dig.

Vissa mottagningar har ytterligare specialisering:

Följande mottagningar utreder och behandlar barn som har svårigheter och problem med koncentration och uppmärksamhet.

Följande mottagningar behandlar barn och unga mellan 4-17 år för sjukdomar kopplade till övervikt och fetma. Här finns även gruppverksamhet där sjukgymnast och dietist deltar. 

Följande mottagningar tar emot barn och ungdomar mellan 0-17 år för bedömning och behandling av milda till måttliga tillstånd av psykisk ohälsa (första linjen-mottagningar). Det kan till exempel handla om symtom som huvudvärk, magont, oro och nedstämdhet eller utåtagerande beteende.

Det kan gå snabbare med remiss

De barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna har öppet alla vardagar och tar emot besök efter tidsbeställning.

Det går oftast snabbare att få tid med en remiss, men du kan kontakta en mottagning själv. När du ringer bedömer en sjuksköterska om ditt barn behöver träffa en barnspecialist eller om ni istället ska kontakta vårdcentralen. 

Bor du inte i Stockholm län, men söker vård här?

Bor du någon annanstans i Sverige betalar du samma patientavgift för vård som de som bor i Stockholms län. 

Några saker skiljer sig däremot:

  • Du som bor någon annanstans i landet kan behöva en remiss även om specialistmottagningen i Stockholm inte kräver det. Ta därför reda på om det finns remisskrav för den vården där du bor.  
  • Du måste betala din resa till och från vården själv (en så kallad sjukresa), även om du skulle fått den betald i ditt län. 
  • Vårdgarantin gäller endast i din egen region.
Till toppen av sidan