Specialister som kräver remiss

Öron- näs- och halsmottagningar

Innehållet gäller Stockholms län

Du som behöver träffa en öron-, näs- och halsspecialist kan själv välja vilken mottagning din husläkare ska skicka remissen till.

När och hur väljer jag?

Om du behöver träffa en öron-, näs- och halsspecialist för ett nybesök ska din husläkare göra en första bedömning och därefter, vid behov, skicka en remiss till en öron-, näs- och halsmottagning. Remissen behövs för att mottagningen ska kunna göra en korrekt bedömning av ditt behov av specialistvård och för att kunna avgöra hur bråttom det är med att ge dig vård.

Om din husläkare bedömer att du behöver träffa en öron-, näs- och halsspecialist skickar hen en remiss till den mottagning du väljer.

Under länken öron-, näs- och halsmottagningar kan du se vilka mottagningar du kan välja mellan.

Den öron-, näs- och halsläkare du väljer kan också ordna så att du får din hörsel undersökt av en hörselspecialist, så kallad audionom.

Vid operation

Om du behöver opereras, till exempel operera bort halsmandlarna, kan specialistläkaren skicka dig till en annan mottagning. Du kan då välja vilken mottagning du ska opereras på.

Under länken öron-, näs- och halsmottagning dagkirurgi kan du se vilka mottagningar du kan välja mellan. 

Meddela din läkare vad du valt så skickar hen en remiss dit.

Vad kostar det?

Du betalar samma avgift för ett besök hos en mottagning som drivs i Region Stockholms regi som på en privat mottagning som har avtal med regionen. Högkostnadsskydd och frikort gäller på mottagningarna.

Var ges vården?

Den specialiserade öron-, näs- och halssjukvården ges på godkända mottagningar och sjukhus i Stockholms län, det vill säga på mottagningar och sjukhus som Region Stockholm har godkänt.

Boka om och boka av besök via vår e-tjänst

Du som är folkbokförd i Stockholm kan logga in och själv boka om eller boka av ett besök. Du kan även förnya recept.

Bor du inte i Stockholm län, men söker vård här?

Bor du någon annanstans i Sverige betalar du samma patientavgift för vård som de som bor i Stockholms län. 

Några saker skiljer sig däremot:

  • Du måste betala din resa till och från vården själv (en så kallad sjukresa), även om du skulle fått den betald i ditt län. 
  • Vårdgarantin gäller endast i din egen region.
Till toppen av sidan