Specialister som kräver remiss

Palliativ slutenvård i Stockholms län

Innehållet gäller Stockholms län

Palliativ vård är den vård du får om du har en obotlig sjukdom eller befinner dig i livets slutskede. Om du behöver vård dygnet runt men inte kan vårdas hemma går det att få specialiserad palliativ slutenvård. Du som bor i Stockholms län kan själva välja var vården ska ske.

Palliativ betyder lindrande och målet är du ska må så bra som möjligt även om själva sjukdomen inte går att bota. 

Vården ser olika ut beroende på sjukdomsbild och besvär. I de flesta fall kan du välja mellan att vårdas hemma med avancerad sjukvård i hemmet, ASiH, eller att bli inlagd på en palliativ vårdenhet.

Den behandlande läkaren bedömer vilken vårdform som är mest lämplig. Om du har en svår och komplex sjukdom och behöver övervakning dygnet runt kan läkaren bedöma att du behöver specialiserad palliativ slutenvård.

Du kan välja var du ska få vård

När läkaren bedömt att du ska vårdas med specialiserad palliativ slutenvård kan du själv välja var du ska få vård. Du kan välja mellan vårdgivare i hela länet. Läkaren, som kan vara en husläkare eller en läkare på sjukhus, hjälper till med det praktiska runt valet av vårdgivare och vilka du kan välja mellan.

Här hittar du palliativa vårdenheter i Stockholms län. 

Du kan även ta hjälp av närstående vid valet. En närstående kan välja åt dig om du inte kan eller vill välja själv, men då behövs en fullmakt.

Om du inte kan eller vill välja får du en plats hos den vårdgivare som ligger närmast bostaden.

Om du har frågor om specialiserad palliativ slutenvård eller om hur man väljer kan du tala med din läkare.

Fler yrkesgrupper vårdar

Olika yrkesgrupper samarbetar runt dig för att ta hand om dina fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov. Alla som arbetar inom den palliativa vården har särskild utbildning i att ta hand om patienter med stora vårdbehov i livets slutskede. På enheterna finns specialistutbildande läkare och sjuksköterskor, sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist och kurator. 

Stöttar närstående

Personalen ska kunna ge råd och stöd till dina närstående, till exempel i form av kuratorsstöd. Dina närstående kan också ta del av din hälsostatus och behandling, om du godkänt detta.

Personalen kan även ha stödjande samtal med efterlevande och hjälpa dem få kontakt med lämplig verksamhet för ytterligare stöd.

Till toppen av sidan