Specialister som kräver remiss

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM)

Innehållet gäller Stockholms län

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar, BUMM, är specialiserade mottagningar för barn och ungdomar till och med 17 år med remiss. De hjälper barn med kroniska sjukdomar, som till exempel allergi, astma eller eksem som inte kan behandlas på vårdcentralen. De hjälper även barn som har ont i magen eller har urinvägsproblem.

I Stockholms län finns flera barn- och ungdomsmedicinska mottagningar som tar emot remiss för barn som behöver träffa en barnspecialist. 

När det gäller tillfälliga sjukdomar hos i övrigt friska barn tar BUMM emot barn upp till sex månaders ålder.

Är ditt barn äldre än sex månader och blir tillfälligt sjuk ska du kontakta vårdcentralen.

Du behöver oftast remiss för att besöka en barn- och ungdomsmedicinsk mottagning. Remissen kan komma från din vårdcentral eller en annan vårdgivare som bedömt att ni behöver träffa en barnspecialist.

Vid några tillfällen kan du komma hit utan remiss. Det gäller:

  • För tillfälligt sjuka barn i åldern 0 – 6 månader
  • När du eller ditt barn redan är patient på BUMM och det du söker för påverkar det du behandlas för.

Kontaktuppgifter till BUMM-mottagningarna

De barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna har öppet alla vardagar och tar emot besök efter remiss och tidsbokning.

Här hittar du alla Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar i Stockholms län (BUMM). Lägg till din kommun eller stadsdel i sökfältet, så får du fram de mottagningar som ligger närmast dig.

Vissa mottagningar har ytterligare specialisering:

Följande mottagningar utreder barn i åldern 10 – 17 år som har svårigheter och problem med koncentration och uppmärksamhet. Barn i åldern 0 – 9 år utreds inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

Följande mottagningar behandlar barn och unga mellan 4-17 år för sjukdomar kopplade till övervikt och fetma. Här finns även gruppverksamhet där sjukgymnast och dietist deltar. 

Bor du inte i Stockholm län, men söker vård här?

Bor du någon annanstans i Sverige betalar du samma patientavgift för vård som de som bor i Stockholms län. 

Några saker skiljer sig däremot:

  • Du måste betala din resa till och från vården själv (en så kallad sjukresa), även om du skulle fått den betald i ditt län. 
  • Vårdgarantin gäller endast i din egen region.
Till toppen av sidan