Beställ prover

Säkerhetsprover

Innehållet gäller Stockholms län

Här får du information om de ingående proverna. Värden som ligger utanför gränsvärdena är i många fall normala, varken utredning eller ändrad behandling behövs. Vissa prover ingår i ett större provtagningspaket och bör inte tolkas separat. Om du har frågor kontakta din vårdgivare. Dina provtagningssvar meddelas även din vårdgivare. Utifrån resultaten kan du själv ta beslut om du kan fortsätta ordinerad behandling och ta nytt prov enligt planering.

 • Hemoglobin (Hb)
  vanligt blodvärde, transporterar syre till kroppen
  – vårdgivare ska kontaktas vid låga värden, under 117 för kvinnor, 134 för män.
  – diskutera med din vårdgivare vid nästa besök vid höga värden, över 153 för kvinnor, 170 för män vid flera tillfällen.
 • Leukocyter (LPK)
  vita blodkroppar, viktigt för immunförsvaret
  - vårdgivare ska kontaktas vid värden som understiger 3,5
  - diskutera med din vårdgivare vid nästa besök vid värden som överstiger 8,8
 • Trombocyter (TPK)
  blodplättar som behövs för att blodet vid en blödning ska kunna stelna
  – vårdgivare ska kontaktas vid värden under 165 för kvinnor och värden under 145 för män
  – diskutera med din vårdgivare vid nästa besök vid värden som överstiger 387 för kvinnor och 348 för män
 • MCV, MCHC, MCH, Erytrocyter och EVF
  Mått på storlek och volym av röda blodkroppar, ingår i analyspaket. Enskilda provsvar brukar inte tolkas separat. När hemoglobin är normalt brukar avvikelser i dessa värden inte innebära någon risk, diskutera gärna med din vårdgivare vid nästa besök. Methotrexate-behandling brukar ge förhöjda MCV-värden utan att det innebär något som ändrar behandlingen.
 • ALAT (”levervärde”)
  - Värden under 1,3 för kvinnor och 1,8 för män innebär ingen åtgärd. - Värden 1,3 – 1,6 för kvinnor och 1,8 – 2,4 för män, fortsätt behandlingen och ta om prov om 2 veckor. - Kontakta din vårdgivare vid värden över 1,6 för kvinnor och 2,4 för män.

 

Till toppen av sidan