Beställ prover

Mer information Säkerhetsprover

Innehållet gäller Stockholms län

Här får du information om de ingående proverna. Värden som ligger utanför gränsvärdena är i många fall normala, varken utredning eller ändrad behandling behövs. Vissa prover ingår i ett större provtagningspaket och bör inte tolkas separat.

Du kommer att få ditt svar i din inkorg samtidigt som svaret skickas till din vårdgivare. Om ett provsvar avviker mycket kontaktar laboratoriet din vårdgivare som i sin tur kontaktar dig.

Om du har frågor kontakta alltid din vårdgivare.

Följande prover ingår:

 • Hemoglobin (Hb)
  vanligt blodvärde, transporterar syre till kroppen
  – vårdgivare ska kontaktas vid låga värden, under 117 för kvinnor, 134 för män. 
  – diskutera med din vårdgivare vid nästa besök vid höga värden, över 153 för kvinnor, 170 för män vid flera tillfällen.
 • Leukocyter (LPK)
  vita blodkroppar, viktigt för immunförsvaret
  - vårdgivare ska kontaktas vid värden som understiger 3,5 
  - diskutera med din vårdgivare vid nästa besök vid värden som överstiger 8,8
 • Trombocyter (TPK)
  blodplättar som behövs för att blodet vid en blödning ska kunna stelna
  – vårdgivare ska kontaktas vid värden under 165 för kvinnor och värden under 145 för män
  – diskutera med din vårdgivare vid nästa besök vid värden som överstiger 387 för kvinnor och 348 för män
 • ALAT (”levervärde”)
  - Värden under 1,3 för kvinnor och 1,8 för män innebär ingen åtgärd. - Värden 1,3 – 1,6 för kvinnor och 1,8 – 2,4 för män, fortsätt behandlingen och ta om prov om 2 veckor. 
  - Kontakta din vårdgivare vid värden över 1,6 för kvinnor och 2,4 för män.
 • Kreatinin (”Njurfunktionsvärde”)
  - diskutera med din vårdgivare vid nästa besök vid förhöjda värden
 • SR, CRP (”inflammationsvärden”)
  Värdet diskuteras med vårdgivare i samband med planerad kontakt.
  Om du har ett förhöjt värde och feber kan det röra sig om en infektion. Kontakta vårdgivare för rådgivning.

 

Till toppen av sidan