Administrativa kontakter i Stockholm

Tandvårdsfrågor Stockholms län

Innehållet gäller Stockholms län

Privattandvårdsupplysningen

Om du inte är nöjd med den behandling eller det bemötande du fått på en privat tandvårdsklinik kan du vända dig till Privattandvårdsupplysningen.

Box 1217
111 82 Stockholm
Telefon: 08-55544655

Tandvårdsenheten, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Om du har frågor som gäller rättigheter och beslut om tandvård för barn och ungdomar till om med 19 år eller tandvård för vissa sjuka, äldre och funktionshindrade kan du vända dig till Tandvårdsenheten på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting.

Frågor om regelverk kring vuxentandvård besvaras av Försäkringskassan.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Box 6416
113 82 Stockholm
Telefon: 08-123 133 00
Telefontid vardagar 09.00-11.00

Patientnämnden (PaN)

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som enligt lag ska finnas i alla landsting/regioner.

Till patientnämndens förvaltning kan du vända dig med frågor eller problem som rör i stort sett all offentligt finansierad vård; landstingets hälso- och sjukvård, kommunernas hälso- och sjukvård i särskilda boenden, privata vårdgivare som har avtal med landstinget eller en kommun, handikapp- och habiliteringsverksamhet samt folktandvården och den tandvård som landstinget finansierar.

Därutöver hanterar patientnämndens förvaltning också frågor som rör privata tandhygienister och viss privat tandvård.

Du kan ringa direkt till Patientnämnden. Om du väljer att mejla eller skriva brev istället, tänk på att inte skicka konfidentiella uppgifter via mejl eller brev. Beskriv kortfattat vad du vill ha information om eller be en handläggare kontakta dig.

Postadress: Box 17535, 118 91 Stockholm
Besöksadress: Hornsgatan 15

Telefon: 08-690 67 00
Telefontid: 09:00 -16.00
Fax: 08-690 67 18

Mejladress: registrator@pan.sll.se

Till toppen av sidan