Administrativa kontakter i Stockholm

Klagomål- om du inte är nöjd med vården

Innehållet gäller Stockholms län

Om du inte är nöjd med den vård eller det bemötande du har fått så finns det olika sätt att föra fram sina klagomål. Här har vi listat kontaktuppgifter till olika instanser.

Patientnämnden (PaN)

Kontakta patientnämndens med frågor eller problem som rör

  • offentligt finansierad hälso- och sjukvård i Region Stockholm
  • kommunernas hälso- och sjukvård i särskilda boenden
  • privata vårdgivare som har avtal med Region Stockholm eller en kommun
  • handikapp- och habiliteringsverksamhet
  • folktandvården och den tandvård som regionen finansierar.

Därutöver hanterar patientnämndens förvaltning också frågor som rör privata tandhygienister och viss privat tandvård.

Du kan ringa direkt till Patientnämnden. Om du väljer att mejla eller skriva brev istället, tänk på att inte skicka konfidentiella uppgifter via mejl eller brev. Beskriv kortfattat vad du vill ha information om eller be en handläggare kontakta dig.

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som enligt lag ska finnas i alla regioner.

Postadress: Box 30198, 104 25 Stockholm

Telefon: 08-123 467 00
Telefontid: måndag - torsdag 09:00 -12.00

registrator.pan@regionstockholm.se

Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Om du har ett klagomål på den vård du har fått ska du alltid först kontakta den vårdpersonal som undersökt eller behandlat dig.

Är det fråga om en allvarligare skada, kan du kontakta Inspektionen för vård och omsorg, IVO. De utreder anmälningar om allvarligare händelser inom vården, som till exempel bestående skador eller att någon har avlidit. 

IVO är en statlig myndighet som bland annat ansvarar för tillsyn av hälso- och sjukvårdspersonal.

Postadress:
IVO, Inspektionen för vård och omsorg, Avdelning öst
Box 6202, 
102 34 Stockholm

Telefon: 010-788 50 00

registrator@ivo.se

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

Anmälningar om vårdskador görs till IVO. Om de kommer fram till att en läkare eller sjuksköterska har brustit i sitt yrkesutövande kan de i sin tur vända sig till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN. HSAN kan fatta beslut om att utfärda prövotid, dra in legitimationen eller begränsa läkarens rätt att skriva ut vissa läkemedel.

Privattandvårdsupplysningen

Om du inte är nöjd med den behandling eller det bemötande du fått på en privat tandvårdsklinik kan du vända dig till Privattandvårdsupplysningen.

Box 1217
111 82 Stockholm
Telefon: 08-55544655

Till toppen av sidan