Läs andras frågor

Vad är dermatoskopi?

Innehållet gäller Stockholms län

Fråga

Jag har en fläck på huden som har kliat och ändrat form. Jag hörde att man kan kolla upp detta i ett dermatoskop, men vad är det?

Svar

I Stockholms län har nu vårdcentralerna infört en ny metod att undersöka misstänkta hudförändringar. Om läkaren inte själv kan avgöra om hudförändringen är farlig, fotograferar hen hudförändringen via ett specialverktyg i mobiltelefonen, ett så kallat dermatoskop.

Bilden skickas till hudspecialister på Karolinska universitetssjukhuset som gör en bedömning. På så sätt får du snabbare ett säkert svar och behöver inte opereras i onödan. I många fall kan förändringen också åtgärdas på vårdcentralen.

Till toppen av sidan