Vanliga frågor och svar om e-tjänsterna

Kan jag läsa allt som står i min journal?

Innehållet gäller Stockholms län

Fråga

Kan jag läsa allt som står i min journal?

Svar

Nej. Idag kan du inte läsa all din journalinformation i e-tjänsten Journalen. Mer information än den som visas i nuläget kommer att läggas till successivt. Liksom tidigare har du alltid rätt att få pappersutskrifter av din journal. Idag kan du läsa följande information från anslutna verksamheter:

  • journalanteckningar
  • vissa provsvar
  • remisstatus
  • diagnoser
  • vårdbesök
  • vaccinationer från vissa verksamheter
  • barnmorskemottagningar/mödravårdcentraler

Den äldsta journalinformation som visas från anslutna verksamheter är i de flesta fall från 1 januari 2016, men undantag finns både framåt och bakåt i tiden. 

Till toppen av sidan