Vävnadsprov och cellprov

Vävnadsprov av prostata – prostatabiopsi

Vävnadsprov från prostatan innebär att en läkare tar mycket små bitar av prostatan med en nål. Ett vävnadsprov kan visa om en förändring eller ett förhöjt PSA-värde beror på cancer. De flesta mår som vanligt efter provtagningen.

Provet kallas också prostatabiopsi. Det tas på en urologmottagning.

Förberedelser

Du som använder blodförtunnande läkemedel kan behöva göra ett uppehåll i behandlingen före ett vävnadsprov. Prata med läkaren.

Säg till läkaren före provtagningen om du har någon sjukdom som gör att du lätt börjar blöda, eller om du har någon annan sjukdom som du behandlas för.

Det är vanligt att få en tablett med antibiotika före provtagningen. Det är för att förebygga infektion. Ibland får du även med dig en antibiotikatablett hem för att ta några timmar efter undersökningen. Det är viktigt att du tar den också.

På vissa sjukhus får du ett mikrolavemang som du ska ta hemma innan du kommer till provtagningen.

Så går det till

Själva undersökningen tar ungefär en kvart och själva provtagningen tar ungefär tio minuter.

Tarmen och urinblåsan behöver vara så tomma som möjligt inför undersökningen. Därför får du gå på toaletten precis före undersökningen.

Sedan klär du av dig på underkroppen och får lägga dig på en brits. Du ska ligga på vänster sida. Du får en handduk som du kan ha över dig.

Läkaren för in ett finger i ändtarmen för att känna på prostatan. Prostatan är oftast jämn, fast och något elastisk. Det kan vara cancer om prostatan känns hårdare och knöligare än vanligt. 

Ultraljud ger en bild av prostatan

Sedan undersöks prostatan med hjälp av ultraljud. Läkaren för in den yttersta delen av en ultraljudsstav i ändtarmen för att kunna se prostatan på en bildskärm. Ultraljudsstaven är cirka 2,5 centimeter i diameter.

Vävnad tas ut med en biopsinål

Läkaren lokaliserar den del av prostatan där prover behöver tas. Det görs med hjälp av en magnetkamerabild om du har undersökts med magnetkamera vid ett tidigare tillfälle.

Du får lokalbedövning som läkaren lägger runt prostatan med en nål. Nålen förs genom en kanal på ultraljudsstaven, genom tarmväggen och fram till prostatan.

Därefter tar läkaren vävnadsproverna från prostatan med en biopsinål som förs genom kanalen på ultraljudsstaven, vidare genom tarmväggen och in i prostatan. Läkaren använder ultraljudsbilden för att sikta nålen rätt.

Biopsinålen är några millimeter i diameter. Med den kan läkaren ta mycket små bitar av prostatan. Ofta tas flera prov från olika ställen i prostatan. Det är vanligt med mellan åtta och tolv prov, eller färre om du har undersökts med magnetkamera före provtagningen.

Kan kännas olika

Provtagningen gör inte ont eftersom du har fått bedövning. En del tycker det är obehagligt med ultraljudsstaven. Du kan känna dig kissnödig när den trycks mot prostatan.

Prata med läkaren om du är orolig. Läkaren kan förklara allt som ska hända. Det kan kännas lugnande.

Hur mår jag efteråt?

De flesta mår som vanligt efteråt. Du kan känna dig kissnödig direkt efter provtagningen.

Blod i sädesvätskan, urinen och avföringen är vanligt och ofarligt. En del kan ha blod i sädesvätskan i flera veckor. Blod i urinen och avföringen brukar gå över efter några dagar.

Ovanligt med komplikationer

Det finns alltid en risk för infektion efter en provtagning. Det är ovanligt, men kan hända trots att du har fått antibiotika i förebyggande syfte.

Drick mycket efter undersökningen. Det sköljer urinblåsan så att risken för urinvägsinfektion minskar.

Kontakta mottagningen där provet togs, en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du får hög feber eller känner dig mycket sjuk.

Om det är stängt, sök vård på en akutmottagning.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Vad händer sedan?

Provet skickas till en patolog. Det är en läkare som är specialist på att analysera vävnadsprover. Patologen tittar på provet i mikroskop.

När får jag svar?

Oftast är svaret klart efter en till två veckor, men det kan variera hur lång tid det tar innan du får svaret.

Svaret skickas till den läkare som har skrivit remissen för provtagningen. Den läkaren lämnar svaret till dig. Kontakta läkaren om du är orolig eller har frågor.

Hur säkert är svaret?

Svaret är säkert, särskilt om proverna togs därför att läkaren sett eller känt en förändring.

Vävnadsprov kan bekräfta eller avfärda de misstankar om cancer som finns efter tidigare prov och undersökningar. Det kan vara undersökning med magnetkamera, blodprov för att mäta PSA-värdet eller att en läkare har känt på din prostata.

Varför behövs undersökningen?

Vävnadsprov tas genom ändtarmen. Läkaren för in en ultraljudsstav en liten bit för att se prostatan och för att ge lokalbedövning. Sedan tar läkaren vävnadsprov med en nål. Läkaren för nålen genom en kanal på ultraljudsstaven, genom tarmväggen och in i prostatan.

Vävnadsprov kan visa hur cellerna inne i förändringen ser ut och svara på flera frågor:

  • Är det en godartad förändring?
  • Är det prostatacancer, eller ett förstadium till prostatacancer?
  • Vilken sorts prostatacancer är det, om det är cancer?

Med hjälp av vävnadsprovet kan läkaren också bedöma hur fort en cancertumör utvecklas och ibland om den växer utanför prostatan.

Efter det får cancertumören en Gleasonsumma som kan ha ett värde mellan 6 och 10. En Gleasonsumma på 6 betyder att cancertumören växer sakta och oftast bara i prostatan.

Påverka och delta i din vård

Du ska kunna vara delaktig i din vård. Därför är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor.

Du kan be att få informationen utskriven för att läsa den i lugn och ro.

Du kan ha rätt att få information på ditt eget språk om du inte talar svenska. Du kan ha rätt att få tolkhjälp om du har en hörselnedsättning.

Provet kan sparas i en biobank

Personalen kommer att fråga dig om du godkänner att provet sparas i en så kallad biobank. Då kan det undersökas igen, om det behövs. Här kan du läsa mer om biobankslagen.

Till toppen av sidan