URINPROV OCH AVFÖRINGSPROV

Screening för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer

Innehållet gäller Stockholms län

Cancer i tjock- och ändtarmen är den tredje vanligaste typen av cancer bland män och kvinnor. Chansen att bli botad ökar om cancerformen upptäcks tidigt. Därför har Region Stockholm och Region Gotland infört allmän screening. Regelbunden provtagning är viktigt och alla mellan 60 och 69 år blir automatiskt erbjudna screening.

Screening innebär att alla i en viss del av befolkningen erbjuds undersökning för att upptäcka en allvarlig sjukdom innan den gett symtom. Om du har symtom från tarmen ska du alltid söka läkare för en medicinsk bedömning. Symtom kan vara

  • synligt blod i avföringen
  • förändrade avföringsvanor fast du inte ändrat dina matvanor
  • obehag i magen som du inte har känt tidigare
  • trötthet som inte kan förklaras av naturliga orsaker
  • oförklarlig viktnedgång
  • slem i avföringen.

I vår artikel Tjocktarmscancer och ändtarmscancer får du mer information.

Så går provtagningen till

Ett brev med en provtub skickas automatiskt hem till dig så att du kan lämna ett avföringsprov. I brevet finns information och allt du behöver för att göra provtagningen. Inbjudan är giltig i sex månader. Du får provsvar inom fyra veckor efter att du skickat in provet.

Du bestämmer själv om du vill göra provet eller inte.

Se instruktionsfilmen om hur självprovtagningen går till

Provet visar om du har dolt blod i avföringen

Avföringsprovet ger enbart svar på om det finns dolt blod i avföringen. Ungefär två procent av alla som gör provtagningen har dolt blod i avföringen. Dolt blod i avföringen beror i de flesta fall inte på cancer, men måste alltid utredas.

Om provet visar att du har dolt blod i avföringen blir du kallad till sjukhuset för att undersöka tarmen med koloskopi.

Hur ofta erbjuds jag provtagning?

Provtagning erbjuds vartannat år till personer mellan 60 och 69 år som bor i Stockholm och på Gotland. I tabellen kan du leta efter ditt födelseår för att se när du kallas. Den första gången är markerad med fet stil.

År:

Provtagning för de som är födda:

2019

1951, 1953, 1955, 1957, 1959

2020

1952, 1954, 1956, 1958, 1960

2021

1953, 1955, 1957, 1959, 1961

2022

1954, 1956, 1958, 1960, 1962

2023

1955, 1957, 1959, 1961, 1963

Frågor om provtagningen

Kan jag få göra provet fast jag inte fått mitt provtagningserbjudande eller om jag inte är 60-69 år?

Du kan inte själv beställa provtagningsmaterial för kontroll av tjock- och ändtarmscancer. Screening riktar sig till de åldersgrupper där man vetenskapligt visat att bästa resultat uppnås. Känner du oro eller har symtom ska du alltid ta kontakt med din husläkare för att få en medicinsk bedömning gjord. Det är läkaren som bedömer om du behöver remiss till en specialist.

Jag har tappat bort provtagningstuben – hur gör jag?

Har du tappat bort provtagningstuben kan du få en ny om du mejlar till Enheten för cancerprevention och screening inom sex månader.

Jag har haft tarmcancer, ska jag ta provet ändå?

Nej. Personer som opererats för tarmcancer ska inte ta provet, kontroller efter operationen sköts av behandlande läkare. Mejla Enheten för cancerprevention och screening om du får en kallelse och tidigare opererats för tarmcancer. 

Ska jag göra provtagningen om jag redan går på regelbundna koloskopikontroller?

Fråga den läkare som ansvarar för dina koloskopikontroller om du ska skicka in provet.

Finns det något negativt med screening?

Personer som har gjort ett avföringsprov kan känna oro i väntan på provsvaret. Koloskopiundersökningen kan för en del patienter upplevas som obehaglig.

Sekretess

Resultatet av provtagningen databehandlas. Alla personuppgifter är sekretessbelagda och skyddade enligt gällande lagstiftning.

Har du skyddad identitet behöver du kontakta oss

Du som har skyddad identitet och som är mellan 60 och 69 år får inte något erbjudande om screening. Du bör istället kontakta Enheten för cancerprevention och screening för råd om hur du kan göra för att genomgå provtagning. För kontaktuppgifter se nedan.

Vill du kontakta enheten för cancerprevention och screening?

Enheten för cancerprevention och screenings e-postadress är halsound.hsf@sll.se

Du kan också ringa 08-123 138 10. Telefontiderna är måndag, onsdag och fredag klockan 1011. Tisdag och torsdag klockan 1314.

Om du mejlar oss behöver du inte skriva ditt personnummer. Det räcker att du skriver ditt fullständiga namn och din folkbokföringsadress. Om du vill kan du även lämna ditt telefonnummer.

Screeningprogrammet samordnas och genomförs av Regionalt cancercentrum Stockholm–Gotland. 

För stödsamtal och information om cancer

Skicka e-post eller ring Cancerrådgivningen på nummer 08-123 138 00. Telefontiderna är helgfri måndag till fredag klockan 8.30-16.00.

Råd på andra språk

Om du är folkbokförd i Stockholms län kan du få kostnadsfria råd på

  • Finska telefon 1177 vardagar klockan 8–12
  • Arabiska telefon 08-123 130 80 alla dagar klockan 822
  • Somaliska telefon 08-123 130 90 vardagar klockan 8–17
Till toppen av sidan