Råd och stöd vid cancer

Råd och stöd vid cancer

Det finns olika sorters råd och stöd du kan få från andra personer vid cancer. Hjälpen kan vara ett anonymt och gratis samtal med vårdpersonal. Du kan också få kontakt med personer som har haft liknande upplevelser som du. Du kan oftast få råd och stöd oavsett om du är sjuk eller närstående.

Allmänt stöd vid cancer

Stockholms län

Cancerrådgivningen är ett av flera ställen du kan få råd och stöd.

Här är exempel på var du kan få stöd eller svar på frågor, oavsett vilken cancersjukdom det gäller. 

Cancerfondens Cancerlinjen

På Cancerfondens Cancerlinjen svarar vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård. 

Telefon: 010-199 10 10. Helgfria vardagar: måndag klockan 9-16, tisdag klockan 10-16, onsdag-fredag klockan 9-16. 

E-post: använd formuläret på den här sidan

Brev: Cancerfonden, Cancerlinjen, 101 55 Stockholm.

Chatt: Du kan chatta med Cancerlinjen: cancerfonden.se/rad-och-stod/cancerlinjen

Cancerrådgivningen 

På Cancerrådgivningen svarar specialistutbildade sjuksköterskor med lång erfarenhet. 

Telefon: 08-123 138 00. Helgfri måndag-fredag klockan 8.30-16. Övriga tider kan du lämna meddelande.

E-post: cancerradgivningen.hsf@regionstockholm.se

Chatta: På cancerrådgivningens webbplats kan du chatta med dem som arbetar där.

Nära Cancer – naracancer.se 

Nära Cancer är en webbplats med olika sorters stöd för dig som är 13-30 år och är nära någon som har cancer. Du kan bland annat ställa frågor till sjukvårdspersonal.

Webbplats: www.naracancer.se

Stockholms län

Kraftens hus

Kraftens hus är en mötesplats på Kungsholmen dit alla som berörs av cancer är välkomna, både vuxna och barn. Det kan gälla dig som fått ett sjukdomsbesked, du kan vara närstående eller ha förlorat en vän i cancer.

Patientföreningar – cancer

Patientföreningar finns för olika sjukdomar eller besvär. Där kan du på olika sätt få kontakt med personer som har liknande erfarenheter som du. 

Blodcancerförbundet

www.blodcancerforbundet.se

Blåscancerförbundet

www.blascancerforbundet.se

Bröstcancerförbundet

www.brostcancerforbundet.se

Carpa NET

För personer med hormonproducerande tumör

www.carpanet.se

Gyncancerförbundet

Före detta GYNSAM, en organisation för personer med gyncancer och närstående till dessa.

www.gyncancerförbundet.se

ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet

Även för personer med tjocktarmscancer eller ändtarmscancer

www.ilco.nu

Lungcancerföreningen

www.lungcancerforeningen.se

Mag- och tarmförbundet

www.magotarm.se

Melanomföreningen

www.melanomforeningen.se

Mun- & Halscancerförbundet

www.mhcforbundet.se

Njurcancerföreningen

www.njurcancerforeningen.se

Nätverket mot gynekologisk cancer

Webbplats: www.gyncancer.se

Palema

Patientförening för personer med cancer i pankreas (bukspottkörteln), levern, magsäcken eller matstrupen 

www.palema.org

Prostatacancerförbundet

www.prostatacancerforbundet.se

Sarkomföreningen

www.sarkom.se

Svenska hjärntumörföreningen

www.hjarntumorforeningen.se

Svenska ödemförbundet

Patientförening bland annat för personer med lymfödem.

www.svenskaodemforbundet.se

Ideella organisationer och nätverk

Förutom patientföreningar finns andra ideella organisationer och nätverk. De ger också stöd, eller sprider kunskap och bildar opinion. 

Barncancerfonden

Barncancerfonden består av sex barncancerföreningar. De ger stöd till barn med cancer och deras familjer samt vårdpersonal och annan personal i deras arbete med barnen.

Webbplats: www.barncancerfonden.se

Cancerkompisar – Nätverk för närstående

Webbplats: www.cancerkompisar.se

Ung cancer

Webbplats: www.ungcancer.se

Aktuella artiklar

Kontaktsjuksköterskan – ditt stöd i vården vid cancer

Kontaktsjuksköterskan är ditt särskilda stöd i cancervården. Även närstående kan få stöd av kontaktsjuksköterskan.

Att få ett cancerbesked

Många som får cancer blir av med sjukdomen. Cancerbeskedet kan ändå förändra tillvaron. Här får du råd om hur du kan hantera sjukdomsperioden och tips om stöd.

Till toppen av sidan