Bildundersökningar och röntgen

Screening av stora kroppspulsådern i buken

Innehållet gäller Stockholms län

För att minska dödligheten i brustet pulsåderbråck erbjuder Region Stockholm 65-åriga män i Stockholms län en ultraljudsundersökning av stora kroppspulsådern (bukaorta).

Ett bråck på kroppspulsådern i buken ger sällan några symtom, utan upptäcks ofta av en slump vid en undersökning av buken när man misstänker annan sjukdom. Pulsåderbråck som inte upptäcks kan växa och bli så stora att de brister. Brustet pulsåderbråck är ett mycket allvarligt tillstånd som kräver omedelbar sjukhusvård. Av de som drabbas av brustet pulsåderbråck i buken avlider ungefär tre av fyra.

Med anledning av att sjukdomen är fem till sex gånger vanligare hos män än hos kvinnor, erbjuds endast män att delta i screening av stora kroppspulsådern i buken.

65-åriga män erbjuds en ultraljudsundersökning

Erbjudande om deltagande i screening skickas till de män i Region Stockholm som under kalenderåret fyller 65 år.

Erbjudandet är personligt och är ett engångserbjudande. Du får en kallelse hem med information om tid och plats för ultraljudsundersökningen. Du kan boka om tiden till annat tillfälle som passar dig bättre, Logga in för att välja en annan tid. Du kan också boka om tiden genom att ringa till den mottagning du är kallad till eller ringa till Enheten för cancerprevention och screening. Telefonnummer och telefontider står i din kallelse.

Om du uteblir från bokad undersökning får du endast en påminnelse med förslag om ny tid. Undersökningen är avgiftsfri. Det är frivilligt att delta i screening.

Personer med skyddad identitet

Du som har skyddad identitet får inte någon kallelse. Du måste själv ringa till Enheten för cancerprevention och screening för bokning av undersökning på telefonnummer 08-123 138 25 telefontid tisdag-torsdag 10-11.

Så går screeningen till

Undersökningen utförs utanpå din kropp, över buken, med hjälp av ultraljud. Vid undersökningen mäts storleken på din kroppspulsåder i buken. Undersökningen tar några minuter och hela besöket varar ungefär i 15 minuter, men viss väntetid kan förekomma.

Mer information om ultraljud hittar du i artikeln Ultraljudsundersökning.

Undersökningsresultat

Du får muntligt besked om resultatet vid undersökningstillfället.

Vid normalt mått på kroppspulsådern i buken skickas även ett svarsbrev hem till dig inom ett par veckor.

Om undersökningen visar måttet på din kroppspulsåder i buken är förstorat får du en tid till kärlkirurgisk mottagning för uppföljning, vanligtvis inom två veckor.

Om det inte går att mäta din kroppspulsåder i buken vid undersökningstillfället får du en kallelse till förnyad undersökning.

Vad innebär ett normalt mått?

Vid normalt mått på kroppspulsådern i buken bedöms du inte ha någon risk att utveckla pulsåderbråck på stora kroppspulsådern i buken.

Vad innebär avvikande mått?

Avvikande mått betyder att din kroppspulsåder i buken är förstorad. Ett litet pulsåderbråck kontrolleras regelbundet med ultraljud. Hur ofta ditt pulsåderbråck behöver kontrolleras beror på hur stort det är, större pulsåderbråck kontrolleras med tätare intervall. Om pulsåderbråcket är så stort att det riskerar att brista kan det behöva opereras.

Varför går det inte alltid att mäta stora kroppspulsådern i buken?

Det kan bero på att tarmen vid undersökningstillfället var fylld av gas eller avföring, att du tidigare har genomgått operation av buken eller är överviktig.

Vad är screening?

Screening innebär att man undersöker en stor grupp personer för att hitta en allvarlig sjukdom i ett tidigt skede. Övriga screeningprogram i Region Stockholm är:

Sök vård eller fråga om råd

Om du känner oro för att drabbas av pulsåderbråck i buken, till exempel om nära släktingar har drabbats av det eller om du har symtom där pulsåderbråck i buken kan misstänkas, kontakta din vårdcentral.

Viktigt! Om ett pulsåderbråck i buken brister måste man snabbt till sjukhus! Ring 112 och begär ambulans om du plötsligt får svår buk-eller ryggsmärta och/eller svimningsattack.

Vill du ha råd via telefon, ring telefonnummer 1177. Du kan ringa dygnet runt.

Råd på andra språk

Om du är folkbokförd i Stockholms län kan du få kostnadsfria råd på

  • Arabiska telefon 08-123 130 80 alla dagar klockan 822
  • Somaliska telefon 08-123 130 90 vardagar klockan 8–17

Frågor om screening för tidig upptäckt av pulsåderbråck i buken

Kan jag få delta i screening fast jag inte har fått kallelse?

Nej, du kan inte delta i screening om du inte har en aktuell kallelse. Kontakta din läkare om du är orolig. Det är läkaren som bedömer om du behöver genomgå någon utredning

Jag är inte 65 år ännu men skulle vilja få möjlighet att göra undersökningen ändå. Hur gör jag?

Screeningprogrammet innefattar endast 65-åriga män. Känner du oro eller vet att någon nära släkting haft pulsåderbråck i buken ta kontakt med din läkare för att få en medicinsk bedömning.

Varför får inte kvinnor delta?

Pulsåderbråck i buken är en relativt ovanlig sjukdom hos kvinnor. Det är anledningen till att Region Stockholm inte infört screening av kvinnor.

Hur många av dem som deltar i hälsokontrollen förväntas ha pulsåderbråck?

Ungefär 15 av 1000 undersökta män förväntas ha ett pulsåderbråck.

Vad händer om jag har ett pulsåderbråck?

Om det på undersökningen upptäcks att du har ett pulsåderbråck i buken kommer du att få en tid för uppföljning på en kärlkirurgisk mottagning. Mindre pulsåderbråck i buken kontrolleras regelbundet med ultraljud för att följa eventuell tillväxt. Beroende på pulsåderbråckets storlek varierar kontrollintervallet. Större pulsåderbråck i buken kan behövas kontrolleras oftare eller opereras. Vid operationen ersätts den del av kroppspulsådern i buken som är förstorad.

Måste jag göra undersökningen jag kallats till?

Nej, screening är frivillig. Du avgör själv om du vill göra undersökningen.

Flera anhöriga har haft bråck på kroppspulsådern. Är jag då i en riskgrupp?

Det kan vara så att du har en högre risk för pulsåderbråck. Det ska bedömas av din läkare.

Till toppen av sidan