HABILITERING

Habilitering i Stockholms län

Innehållet gäller Stockholms län

Om du själv eller ditt barn har en varaktig funktionsnedsättning kan ni få råd, stöd och behandling genom Habilitering och hälsa.

Habilitering och hälsa har 15 habiliteringscenter runt om i Stockholms län. Målet är att underlätta tillvaron för personer med funktionsnedsättningar och därigenom skapa förutsättningar för större delaktighet i samhällslivet.

Lättläst information om coronaviruset


På Habilitering och hälsa hittar du också lättläst information om coronaviruset och länkar till användbart material.

Vilket stöd kan man få?

Till habiliteringscentren kommer personer med bland annat intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrumdiagnos, rörelsenedsättning och flerfunktionshinder.

Insatserna utgår från patientens behov. En viktig grund i habiliteringsarbete är att patienten är delaktig i planeringen av sina insatser. Det kan till exempel handla om att utveckla och bibehålla:

  • rörlighet och motorik
  • kommunikativ och språklig förmåga
  • möjligheter att sköta sitt hem och sin vardag. 

Även anhöriga kan få råd och stöd.

Vill du fråga om något?

Om du har frågor om samhällets stöd vid funktionsnedsättning kan du kontakta socionomerna på Habilitering och Hälsa. Alla är välkomna med frågor, du kan vara anhörig eller själv ha en funktionsnedsättning.

Socionomerna på Habilitering och hälsa kan svara på de flesta frågor om samhällets stöd vid funktionsnedsättning. Du kanske undrar vilken hjälp ditt barn har rätt till i skolan eller hur man ska ansöka om stöd på rätt sätt.

Du kan kontakta Habilitering och hälsa på en rad olika sätt, till exempel genom att:

Vill du boka en telefontid?

Om du loggar in på denna länk och väljer "Boka tid direkt", blir du uppringd den tid du bokat och slipper sitta i telefonkö. Du har 45 minuter till ditt förfogande. Tjänsten är kostnadsfri. 

Råd på andra språk

Om du är folkbokförd i Stockholms län kan du få kostnadsfria råd på

  • Finska telefon 1177 vardagar klockan 8–12
  • Arabiska telefon 08-123 130 80 alla dagar klockan 822
  • Somaliska telefon 08-123 130 90 vardagar klockan 8–17
Till toppen av sidan