Aktuellt i Stockholms län

Nu har 1177 på telefon blivit en del av Region Stockholm

Innehållet gäller Stockholms län

Rådgivningstjänsten på telefonnummer 1177 har tidigare varit upphandlad och bedrivits av företaget Medhelp sjukvårdsrådgivning AB. Nu har Region Stockholm förvärvat verksamheten från de tidigare ägarna.

För invånarna blir det ingen förändring, alla ska fortsatt ringa 1177 för att få råd och vägledning i vård- och hälsofrågor. Telefonnumret är porten till sjukvården i Stockholms län. På telefontjänsten arbetar drygt 200 sjuksköterskor som har minst fem års erfarenhet inom yrket och olika specialistkompetenser.

Telefonsjuksköterskorna ger råd och hjälper invånarna till rätt del av vården. Ibland handlar det om egenvård. Många skador och sjukdomar kan de hänvisa till vårdcentralen medan svårare problem kan behöva vård på en av närakuterna. De allra svårast skadade och sjuka hänvisas till regionens akutsjukhus.

Det är viktigt både för alla stockholmare och för vården att patienterna kommer till den vårdnivå där de bäst och snabbast får rätt hjälp. Därför är rådgivningen på 1177 en viktig del av vårdkedjan i Region Stockholm.

Det huvudsakliga motivet till övertagandet är att det stärker regionens rådighet över en för hälso- och sjukvårdssystemet central funktion. Detta har stor bäring på det arbete som pågår rörande säkerhet och beredskap. På sikt kan det även ge större möjligheter till samverkan mellan olika delar av vården i regionen.

– Regionen välkomnar sjuksköterskorna som dygnet runt och året om ger stockholmarna råd om vård och hälsa på 1177 på telefon, säger Mikael Ohrling, sjukvårdsdirektör med ansvar för att samordna hälso- och sjukvården i Region Stockholms egen regi. Vi koncentrerar oss nu på att övergången för dem som varit anställda vid Medhelp ska bli så bra som möjligt. De kommer att fortsätta att arbeta med samma förutsättningar som de är vana vid.

FAKTA:

  • Numret 1177 gäller för hela Sverige, men varje region driver sin egen tjänst. Region Stockholm har varit den enda region som har haft en upphandlad tjänst, men nu driver alla regioner telefontjänsten i egen regi.
  • 2022 tog 1177 på telefon emot drygt 1,5 miljoner samtal. I nära fem procent av samtalen var patientens problem så allvarliga att sjuksköterskan kallade på ambulans för att hämta uppringaren. Närmare var tredje (29 %) fall slutade med att personen fick egenvårdsråd.
  • I Stockholms län kan sjuksköterskorna på telefon besvara samtal på svenska, engelska, arabiska, somaliska, persiska, ryska och tigrinja.
Till toppen av sidan