Sexuella trakasserier

Skriv ut (ca 4 sidor)

Sexuella trakasserier kan innebära allt från kränkande kommentarer och blickar till att någon sprider rykten eller tar på någon, utan tillåtelse. Det är bara man själv som kan avgöra om det är trakasserier eller inte. Ingen ska behöva utsättas för trakasserier, oavsett om de handlar om sex, kön, sexuell läggning eller något annat.

Skriv ut

Sexuella trakasserier handlar om alla typer av kränkningar som anspelar på sex. Här är några exempel:

 • Att ge någon obehagliga blickar, visslingar eller kommentarer som anspelar på sex.
 • Att sprida rykten om någon, som har med sex eller kroppen att göra.
 • Att ta på någon på ett sätt som personen tycker är obehagligt.Att kalla någon för något som anspelar på sex, och upplevs kränkande.
 • Att skicka oönskade meddelanden till någon, till exempel mejl eller sms, som anspelar på sex.
 • Att visa upp sexuella bilder, till exempel porrbilder, för någon som inte vill det.

Ibland kan gränsdragningen kännas svår. Det kanske börjar som något välmenande, men går över till något obehagligt. Till exempel om en vänskaplig kram går över till en obehaglig närkontakt när den man kramar plötsligt börjar trycka sin kropp mot en. Eller om någon lägger en hand på ens axel på ett sätt som till en början känns helt naturligt, men som känns mindre naturligt när handen börjar glida ner över ryggen. Det som någon tycker är roligt kanske någon annan uppfattar som kränkande. Men det är bara ens egen upplevelse som räknas. Det är man själv som avgör om man blir trakasserad eller inte.

Andra typer av trakasserier

Trakasserier kan så klart även handla om annat än sex. I diskrimineringslagen skiljer man på trakasserier och sexuella trakasserier. Andra typer av trakasserier kan handla om:

 • kön, till exempel nedsättande kommentarer och generaliseringar om hur män eller kvinnor bör vara eller se ut
 • könsöverskridande identitet eller uttrycksexuell läggning, till exempel att bli kallad för bög eller flata på ett nedsättande sätt
 • etnicitet
 • religion
 • funktionsnedsättning
 • ålder.

Förutfattade meningar om hur kvinnor och män bör vara

Förutfattade meningar om hur kvinnor och män bör vara

Sexuella trakasserier är ett samhällsproblem och bottnar ofta i brist på jämställdhet. Många har en bild av hur män och kvinnor ska bete sig, hur de ska vara klädda och vad man som man eller kvinna får säga. Sexuella trakasserier är något som angår oss alla och ska tas på största allvar.

Både män och kvinnor kan utsättas för sexuella trakasserier men det är vanligare att kvinnor utsätts.

Fäll ihop

Vanliga reaktioner vid sexuella trakasserier

Vanliga reaktioner vid sexuella trakasserier

Att bli utsatt för sexuella trakasserier är en kränkning som påverkar olika människor på olika sätt. Vanliga reaktioner är ångest, rädsla, magont, huvudvärk, trötthet och depression. Det påverkar också självkänslan hos den som är utsatt.

Många förminskar sin upplevelse av trakasserierna och tänker att det inte var så farligt eller att det är något man får leva med. Men man ska alltid lita på sin egen känsla. Om man tycker att något är obehagligt så är det obehagligt.

Det är viktigt att man inte anklagar sig själv för trakasserierna. Det är aldrig ens eget fel att någon trakasserar en, oavsett vad man har på sig, hur man ser ut eller vem man umgås med.

Fäll ihop

Att säga ifrån

Att säga ifrån

Många som utsätts för trakasserier känner sig rädda och utsatta och det gör att det kan kännas extra svårt att säga ifrån. Om man inte orkar säga ifrån är det också okej. Det är inte ens eget ansvar om någon trakasserar en. Men om man mår dåligt av trakasserierna är det viktigt att ta mod till sig och säga ifrån. Sexuella trakasserier är olagligt och ingen ska behöva stå ut med det. Det brukar också kännas skönt för en själv att få upprättelse.

Risken är också att trakasserierna fortsätter och blir grövre om man inte sätter stopp.

Om man tycker att det känns jobbigt att säga ifrån direkt till personen kanske det är lättare att skriva ner det i ett brev eller ett mejl. Man kan också ta hjälp från en kompis eller någon annan som man litar på. Kanske finns det fler som också känner sig kränkta av samma person.

För att det som man har blivit utsatt för ska räknas som sexuella trakasserier i en utredning måste man först ha sagt ifrån på något sätt. Det bästa är att säga ifrån direkt till den person man känner sig kränkt av. Om det känns svårt räcker det med att du anmäler till en chef, lärare, elevombud eller studentombud.

Fäll ihop

Att anmäla sexuella trakasserier

Att anmäla sexuella trakasserier

Det finns flera olika lagar som skyddar den som blir sexuellt trakasserad. Om trakasserierna sker på skolor, högskolor och arbetsplatser faller det under diskrimineringslagen. När det sker på andra platser faller det under sexuallagstiftningen.

Även grövre typer av trakasserier som sker på skolor, högskolor och arbetsplatser kan falla in under sexuallagstiftningen. Det kan till exempel vara om någon tar på någon annans könsorgan innanför kläderna.

Sexuella trakasserier på skolor, högskolor och arbetsplatser

Enligt diskrimineringslagen ska ingen behöva utsättas för sexuella trakasserier på skolor, universitet och på arbetsplatser. Det innebär att skolor och arbetsplatser måste arbeta aktivt för att förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier. Det ska även finnas rutiner för hur trakasserierna ska hanteras om de ändå uppstår.

Om man blir sexuellt trakasserad kan man börja med att kontakta sin arbetsgivare, skyddsombud, lärare eller annan personal på skolan eller högskolan.

I skolan har rektorn ansvaret för att arbetsmiljön är bra och att det inte förekommer några kränkningar. Men även övrig personal på skola och högskola måste arbeta aktivt för att förhindra sexuella trakasserier och agera om det kommer till deras kännedom.

Om inget händer

Tyvärr tar inte alla arbetsgivare, rektorer och lärare trakasserier på allvar och då är det bra att känna till sina rättigheter och påminna de ansvariga.

Om man går i skolan och trakasserierna inte upphör, trots att man har pratat med en lärare eller rektor om det, så kan man vända sig till barn- och elevombudet som finns på Skolinspektionen. Ombudet är ett stöd för den som utsätts för diskriminering och kränkande behandling i skolan. Där kan man få råd om hur man kan gå vidare.

På universitet och högskolor kan man i stället vända sig till ett studentombud.

En del arbetsplatser har ett jämställdhetsombud som man kan vända sig till för att få stöd och hjälp. Om det inte finns kan man vända sig till en överordnad, till exempel en chef.

Om arbetsplatsen eller högskolan inte gör något efter att de har fått veta att det förekommer sexuella trakasserier, kan man göra en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen, DO. Dit kan man också vända sig om man har frågor och vill ha råd om hur man ska gå vidare. Högskolan eller arbetsplatsen kan bli skyldig att betala skadestånd om de inte gör något åt trakasserierna.

Sexuella trakasserier på andra platser

Sexuella trakasserier som faller in under sexuallagstiftningen kan man anmäla till polisen. Det gäller till exempel sexuellt ofredande, det vill säga om någon blottar sig, tafsar eller på annat sätt kränker ens personliga sexuella integritet. Straffet för sexuellt ofredande är böter eller fängelse upp till två år.

Fäll ihop

Stöd och råd vid sexuella trakasserier

Stöd och råd vid sexuella trakasserier

Oavsett om man säger ifrån och anmäler eller inte kan det vara bra att prata med någon om sina upplevelser. Genom att man sätter ord på det som har hänt blir det ofta lättare att gå vidare.

Hit kan man vända sig för att få stöd:

 • ungdomsmottagningen (för dig till och med 23 år)
 • skolkuratorn på din skola
 • barn- och ungdomspsykiatrin, Bup (för alla upp till 18 år)
 • barn- och elevombudet, BEO
 • studentkåren eller studenthälsan på högskolor och universitet
 • din vårdcentral
 • kvinno- eller tjejjourer
 • kill- eller mansjourer
 • din fackföreningsjurist
 • Bris (för alla upp till 18 år)

 

Fäll ihop

Fråga om råd

Stockholms län

Fråga om råd

Råd på andra språk

 • Råd med tolk på arabiska, tel 0771-1177 90, öppet: 08:00-12.00
 • Råd med tolk på somaliska, tel 0771-1177 91, öppet: 08:00-12.00
 • Råd på finska, tel 1177, knappval 8, öppet: 08:00-12.00
 • Råd på engelska, tel 1177, knappval 5
Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2013-10-29
Skribent:

Emmali Anséus, webbredaktör

Redaktör:

Mia Faber, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Sandra Dahlén, Sexualupplysare, Frilans


Stockholms län
Tillägg uppdaterade:
2013-06-12