Välj husläkarmottagning eller barnavårdscentral via nätet

Vill du välja eller byta husläkarmottagning eller barnavårdscentral? Gör ditt val via nätet – du behöver inga pappersblanketter. Du kan också se var du är listad.

Du bestämmer själv vilken husläkarmottagning du ska gå till. Logga in för att se din eventuella listning eller göra ditt val. Husläkarmottagningar kallas också för vårdcentraler. Läs mer om mottagningarna.

Du som har barn under 13 år kan välja husläkarmottagning och barnavårdscentral för ditt barn via din egen inloggning. Läs mer om att göra vårdärenden för ditt barn.

Om det är fullt på mottagningen

Det kan hända att den mottagning du vill välja redan har så många patienter att de inte kan ta emot nya. Du kan då välja en annan mottagning och ställa dig på en väntelista till den mottagning som har fullt just nu.

Vill du välja en särskild läkare?

Om du vill välja en särskild läkare på husläkarmottagningen anger du det när du väljer mottagning. 

Vill du välja en mottagning i ett annat län?

När du loggat in kan du än så länge bara välja mottagningar i det landsting eller den region där du är folkbokförd. 1177 Vårdguiden har ännu inte haft möjlighet att anpassa e-tjänsterna till den nya patientlagen som började gälla den 1 januari 2015.Tills vi har anpassat e-tjänsterna efter den nya patientlagen kan du kontakta vården i andra delar av landet på andra sätt, exempelvis via telefon. På sidan Patientlagen finns information om den nya lagen och om hur du väljer vårdmottagning i olika landsting och regioner.

Publicerad:
2015-05-28
Skribent:

Linda Eriksson

Redaktör:

Emmali Anséus

Fotograf:

Juliana Wiklund