Vårdgaranti i Stockholms län

Skriv ut (ca 2 sidor)

Vårdgarantin är till för att du som bor i Stockholms län inom rimlig tid ska få kontakt med vården och få den vård du behöver. Vårdgarantin gäller planerad vård. Akut vård får du omgående.

Skriv ut

Vårdgarantin innebär att du kan byta vårdgivare om din nuvarande vårdgivare inte kan erbjuda dig besök och behandling inom en viss tid. Läs mer om vilka tidsgränser som gäller för vårdgarantin här nedan. 

Vårdgarantin är inskriven i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), en ramlag som innehåller grundläggande regler för all hälso- och sjukvård. Den är även inskriven i den nya patientlagen som började gälla 2015.

Maxtider i Stockholms län: 0-5-30-90

Maxtider i Stockholms län: 0-5-30-90

Alla tider nedan är maxtid. I brådskande och akuta fall får du hjälp direkt.

Kontakt samma dag

Samma dag som du söker hjälp ska du få kontakt med en vårdcentral (husläkarmottagning) eller med 1177 Vårdguiden på telefon 1177.

Besök på vårdcentral inom 5 dagar

Om vårdpersonalen bedömer att du behöver träffa en läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal ska du få en tid på vårdcentralen inom högst 5 dagar. 

Besöka specialist inom 30 dagar

Det ska ta högst 30 dagar att få komma till en specialist inom detta område från det att beslutet om remiss togs, eller bedömningen av din egenanmälan gjordes.

Behandling inom 90 dagar

Blir bedömningen att du behöver behandling ska den inledas så snart som möjligt – senast 90 dagar efter beslutet om behandling.

Fäll ihop

När gäller inte vårdgarantin?

När gäller inte vårdgarantin?

Utredningar, exempelvis röntgen, ingår inte i vårdgarantin. Vårdgarantin gäller heller inte om du söker vård i något annat landsting.

Fäll ihop

Frågor om vårdgarantin

Frågor om vårdgarantin

Har du frågor om vårdgarantin, ring 1177 Vårdguiden på telefon 1177.

Om du inte blir kallad till besök i specialistvården inom 30 dagar eller inte får din behandling inom 90 dagar ska du i första hand kontakta den mottagning dit remissen skickades. I andra hand, om väntetiderna är alltför långa, ska du kontakta Vårdgarantikansliet. Där kan du få hjälp att hitta en annan vårdgivare som har kortare väntetider. Ring till Vårdgarantikansliet på 08-123 134 00.

Fäll ihop

Andra språk

Andra språk

Denna information finns även på andra språk än svenska

Fäll ihop

Synpunkter och klagomål efter vård

Synpunkter och klagomål efter vård

Om du har synpunkter eller klagomål på vården ska du i första hand vända dig till den mottagning där du behandlats. Du kan också vända dig till Patientnämnden i Stockholms län.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2017-02-01
Skribent och redaktör:

Åsa Schöldéen, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Gun Wahlbeck, handläggare, hälso- och sjukvårdsförvaltningen