Vårdgaranti i Stockholms län

Skriv ut (ca 2 sidor)

Vårdgarantin är en garanti på att du som bor i Stockholms län ska kunna få kontakt med vården och få den vård du behöver inom en rimlig tid. Vårdgarantin gäller planerad vård. Akut vård ska du få direkt.

Skriv ut

Vårdgarantin ger dig möjlighet att kunna byta vårdgivare om din nuvarande vårdgivare inte kan erbjuda dig besök och behandling inom en rimlig tid. Du kan läsa mer om vilka tidsgränser som gäller för vårdgarantin här nedanför.  

Vårdgarantin är inskriven i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), det är en ramlag som innehåller grundläggande regler för all hälso- och sjukvård. Lagen är inskriven i patientlagen som började gälla 2015.

Maxtider i Stockholms län: 0-3-30-90

Maxtider i Stockholms län: 0-3-30-90

Alla tider nedan är maxtider för hur länge du ska behöva vänta i olika sjukvårdsfall. I brådskande och akuta lägen får du hjälp direkt.

Kontakt samma dag

Samma dag som du söker hjälp ska du få kontakt med en vårdcentral (husläkarmottagning).

Bedömning av legitimerad vårdpersonal inom 3 dagar

Om det vid den första kontakten bedömdes att du behöver en medicinsk bedömning av legitimerad vårdpersonal i primärvården ska du få det inom tre dagar. Legitimerad vårdpersonal kan till exempel vara en läkare, sjuksköterska eller fysioterapeut.

Besöka specialist inom 30 dagar

Det ska ta högst 30 dagar att få komma till en specialist från det att beslutet om remiss togs, eller bedömningen av din egenanmälan gjordes.

Behandling inom 90 dagar

Om läkaren eller vårdpersonalen bedömer att du behöver en behandling så ska den påbörjas så snart som möjligt – senast 90 dagar efter beslutet om behandling.

Fäll ihop

När gäller inte vårdgarantin?

När gäller inte vårdgarantin?

Du får inte Stockholms läns vårdgaranti:

  • Om du är folkbokförd i Stockholms län, men söker vård i något annat landsting.
  • Om du söker vård i Stockholms län, men är folkbokförd i övriga landet.
  • Om du ska göra röntgenundersökningar, provtagningar och utredningar (med undantag av minnesutredning, dyslexiutredning och neuropsykiatriska utredningar).
Fäll ihop

Frågor om vårdgarantin

Frågor om vårdgarantin

Om du inte blir kallad till besök i specialistvården inom 30 dagar eller inte får din behandling inom 90 dagar ska du först kontakta mottagningen som har fått din remiss. Om du inte får vård inom vårdgarantins gränser kan du kontakta vårdgarantikansliet. Där kan du få hjälp att hitta en annan specialist som har kortare väntetider. Ring till Vårdgarantikansliet på 08-123 134 00.

Fäll ihop

Andra språk

Andra språk

Denna information finns även på andra språk än svenska.

Fäll ihop

Synpunkter och klagomål efter vård

Synpunkter och klagomål efter vård

Om du har synpunkter eller klagomål på vården ska du kontakta mottagningen som du blev behandlad på. Du kan också kontakta Patientnämnden i Stockholms län, där kan du få hjälp och stöd.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2019-01-02
Skribent och redaktör:

Åsa Schöldéen, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Gun Wahlbeck, handläggare, hälso- och sjukvårdsförvaltningen