Miljöcertifiering och miljödiplomering i Stockholms läns landsting

Miljöcertifiering och miljödiplomering är en del av landstingets miljöarbete. Ett miljöcertifikat bevisar att vårdgivaren uppfyller högt ställda krav och att de arbetar aktivt med att minska sin miljöpåverkan. Mindre mottagningar behöver inte uppfylla samma krav, de kan istället bli miljödiplomerade av landstinget.

Det här krävs för att bli miljöcertifierad

För att bli miljöcertifierad måste vårdgivaren ha ett eget ledningssystem för sitt miljöarbete. Det måste finnas riktlinjer och rutiner som beskriver hur vårdgivaren ska arbeta på kort och lång sikt för att minska sin miljöbelastning. Vårdgivaren ska bland annat:

  • veta hur verksamheten påverkar miljön
  • veta vilka lagar och krav som gäller för miljöarbetet, bland annat krav från landstinget
  • sätta upp mål för vad som ska uppnås och när det ska vara klart
  • planera vem som gör vad
  • ha skriftliga rutiner för det viktigaste miljöarbetet
  • dokumentera vad som gjorts och vad som inte fungerat
  • utveckla personalens kompetens om miljö
  • få miljöarbetet regelbundet granskat av en extern miljörevisor.

Miljödiplomering efter särskilt test

För mindre mottagningar är ofta en miljöcertifiering alltför omfattande.Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har därför ett särskilt test för miljödiplomering.Det innehåller grundläggande krav och riktlinjer som är anpassade till mindre vårdverksamheter. Om mottagningen uppfyller kriterierna blir den miljödiplomerad.

En del i landstingets miljöarbete

Miljöcertifieringen och diplomeringen är en del i Stockholms läns landsting miljöarbete. Målet är att minska miljöbelastningen och skapa ekologisk hållbar utveckling.

Enligt landstinget ska alla verksamheter vara miljöcertifierade enligt ISO 14001, en internationell standard för miljöledning. Även EMAS, EU:s standard för miljöcertifiering, kan användas.

Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting: Miljöutmaning 2016

Senast uppdaterad:
2015-10-21
Skribent:

Åsa Schöldéen, 1177 Vårdguiden

Redaktör:

Ida Friedmann, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Karin Svartengren, Miljöstrateg, Hälso-och sjukvårdsförvaltningen