Miljöcertifiering och miljödiplomering i Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting har som vision att ha ett miljöarbete som hela tiden förbättrar och inspirerar. Miljöarbetet styrs av ett miljöprogram som är beslutat av landstingsfullmäktige. Som en del i landstingets miljöarbete är en de flesta av vårdverksamheterna som finansieras av Stockholms läns landsting miljöcertifierade eller miljödiplomerade.

Det här krävs för att bli miljöcertifierad

För att bli miljöcertifierad måste vårdgivaren ha ett strukturerat miljlöarbete. Det måste finnas riktlinjer och rutiner som beskriver hur vårdgivaren ska arbeta på kort och lång sikt för att minska sin miljöbelastning. Vårdgivaren ska bland annat:

  • veta hur verksamheten påverkar miljön, både direkt och indirekt
  • veta vilka lagar och krav som gäller för miljöarbetet, bland annat krav från landstinget
  • sätta upp mål för vad som ska uppnås och när det ska vara klart
  • planera vem som gör vad
  • ha skriftliga rutiner för det viktigaste miljöarbetet
  • dokumentera vad som gjorts och vad som inte fungerat
  • utveckla personalens kompetens om miljö
  • få miljöarbetet regelbundet granskat av en extern miljörevisor.

Miljödiplomering efter särskilt test

För mindre mottagningar är ett alternativ att genomföra landstingets miljödiplomering i stället för att certifiera verksamheten. Diplomeringen innehåller grundläggande krav och riktlinjer som är anpassade till mindre vårdverksamheter. Om mottagningen uppfyller kraven blir den miljödiplomerad. Diplomeringen måste göras om årligen. 

En del i landstingets miljöarbete

Miljöcertifieringen och diplomeringen är en del i Stockholms läns landsting miljöarbete. Målet är att minska miljöbelastningen och skapa ekologisk hållbar utveckling.

Här kan du läsa mer om landstingets miljöarbete och hitta Miljöprogrammet för 2017–2021

Senast uppdaterad:
2017-12-06
Skribent:

Åsa Schöldéen, 1177 Vårdguiden

Redaktör:

Caroline Olsson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Karin Svartengren, Miljöstrateg, Hälso-och sjukvårdsförvaltningen