Tourettes syndrom hos barn

Skriv ut (ca 3 sidor)

Tourettes syndrom, TS, hos barn innebär att barnet har tics. Det vill säga barnet gör ofrivilliga, plötsliga och återkommande rörelser och ger ifrån sig ljud. De flesta barn med TS har också svårt att koncentrera sig, är överaktiva, har svårt att kontrollera sina impulser eller tvångsrelaterade symtom. Kontakta vården om ditt barn under en längre tid gör upprepade ofrivilliga rörelser, ger ifrån sig okontrollerade ljud och är rastlöst.

Skriv ut

Tourettes syndrom, TS, innebär att barnet har haft komplexa tics under minst ett år, varav minst tre månader i följd. TS förekommer hos 0,3 till 1 procent av befolkningen. Det är fler pojkar än flickor som har TS.

Alla barn med tics har inte Tourettes syndrom. Det är varaktigheten i ticsen som avgör om diagnosen TS ska ställas. Svårigheterna ska också påverka barnets vardag på ett negativt sätt.

I många fall har någon familjemedlem eller nära släkting till barn med TS också tics. Barnets tics har en neurobiologisk orsak och är inte orsakade av faktorer i omgivningen. Däremot kan en stressad situation leda till att barnet får mer tics.

Barn med TS skiljer sig inte från barn i allmänhet i fråga om begåvning.

Symtom vid Tourettes syndrom

Symtom vid Tourettes syndrom

Vanligast är att barnet får de första tecknen på tics när det är mellan fem och sju år. Tics kan komma och gå och varierar i grad och intensitet. De kan öka och minska i styrka under olika perioder.

Det finns olika typer av tics:

  • Enkla motoriska tics: att blinka med ögonen, rynka näsan, rycka på axlarna, flaxa med armarna och liknande rörelser.
  • Komplexa motoriska tics: att vidröra föremål eller göra vissa rörelser i en viss situation.
  • Enkla vokala tics: att hosta, harkla sig, vissla med mera.
  • Komplexa vokala tics: ord, fula ord eller fraser och liknande.

Det är vanligt att barn med TS också har svårt att koncentrera sig, är överaktiva och impulsiva (adhd, Attention Deficit Hyperactivity Disorder) och har svårigheter som kan kopplas till tvångssyndrom (OCD, Obsession Compulsive Disorders).

Fäll ihop

Tourettes syndrom hos vuxna

Tourettes syndrom hos vuxna

TS ska ha börjat före 18 års ålder. TS börjar i barndomen eller under tonåren och kan finnas kvar upp i vuxen ålder.

Studier pekar på att de flesta (cirka 80 procent) upplever att symtomen minskar eller försvinner då de blivit vuxna. Många som fortfarande har tics i vuxen ålder har lärt sig att hantera dem genom att hitta olika strategier, bland annat genom att hitta motrörelser.

Tvångsmässighet, ibland i form av ett tvångssyndrom, kan förekomma vid TS både hos barn och vuxna.

Fäll ihop

Fråga om råd

Stockholms län

Fråga om råd

Har du frågor om Tourettes syndrom? Kanske har någon annan undrat samma sak. Leta upp din fråga i svarsbanken eller ställ själv en anonym fråga till personal inom psykiatrin i Stockholms län. De som svarar har dock inte möjlighet att svara på alla frågor.

Råd på andra språk

  • Råd med tolk på arabiska, tel 0771-1177 90, öppet: 08:00-12.00
  • Råd med tolk på somaliska, tel 0771-1177 91, öppet: 08:00-12.00
  • Råd på finska, tel 1177, knappval 8, öppet: 08:00-12.00
  • Råd på engelska, tel 1177, knappval 5
 
Fäll ihop

Sök vård

Sök vård

Kontakta barnavårdscentralen, skolhälsovården, lokal BUP-mottagning, barnläkarmottagning eller vårdcentralen om ditt barn visar tecken på upprepade ofrivilliga rörelser, okontrollerade ljud och ett rastlöst beteende under en längre tid.

Adress och telefonnummer till en vårdmottagning hittar du under Hitta vård.

Fäll ihop

Söka vård och stöd i Stockholms län

Stockholms län

Söka vård och stöd i Stockholms län

Om du är ung och behöver hjälp, kan du kontakta elevhälsan/skolhälsovården i din kommun eller en av följande ungdomsmottagningar.

Är du förälder, vänd dig i första hand till BVC om barnet är under sex år. Är barnet äldre, kan du kontakta din vårdcentral eller någon av följande barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar (BUP).

Specialistvård ges inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), Autismcenter för små barn (0-6 år) eller Aspergercenter (7-17 år). Aspergercenter har rådgivningstid på telefon varje vecka.

Fäll ihop

Behandling av Tourettes syndrom

Behandling av Tourettes syndrom

Behovet av stöd varierar från barn till barn. Behovet ser också olika ut i olika åldrar.

Om barnets tics är lindriga, övergående och inte ger någon stor funktionsnedsättning räcker det ofta med att konstatera att det handlar om tics, ge information samt diskutera om barnet har andra närliggande svårigheter, till exempel koncentrationsproblem. Läkemedelsbehandling behövs oftast inte.

Vetskapen om att barnets tics har en neurobiologisk orsak som inte kan styras med viljan kan underlätta situationen både hemma och i skolan.

I vissa fall kan dock tics bli så störande för barnet att det kan behöva läkemedel. Om barnet även har inlärningssvårigheter eller beteendeproblem som svårt att koncentrera sig, är överaktivt, eller har andra beteendeproblem är det viktigt att barnet får anpassade stödinsatser i skolan. Föräldrarna bör också få möjlighet att delta i särskilda utbildningsprogram eller få annat stöd.

Om barnet samtidigt har adhd kan det bli aktuellt med medicinsk behandling.

Kognitiv beteendeterapi, kbt, innefattar flera metoder, till exempel HRT (Habit-Reversal Training), som fungerar för behandling av Tourettes syndrom.

Fäll ihop

Frågor och svar

Skriv ut (ca 3 sidor)
Publicerad:
2013-06-03
Skribent:

Monica Klasén McGrath, skribent, frilans

Redaktör:

Malin Erlingsson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Nora Choque Olsson, psykolog, psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi vid KIND, Karolinska Institutet och BUP i Stockholm


Stockholms län
Tillägg uppdaterade:
2013-08-14