TBE - fästingburen hjärninflammation

Skriv ut (ca 5 sidor)

TBE är en virussjukdom som sprids av fästingar och som kan orsaka en inflammation i hjärnan, hjärnhinnorna eller på båda ställena. De flesta som smittas får lindriga besvär med feber och huvudvärk och blir friska efter några dagar, men upp till en tredjedel får hjärninflammation eller hjärnhinneinflammation.

Skriv ut

Viruset finns främst i Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala läns kusttrakter. och de centrala och östra delarna av Mälarregionen. Men den senaste tioårsperioden har allt fler människor smittats och det geografiska utbredningsområdet för TBE-virus har ökat. Som exempel kan nämnas områden runt Vänern och Vättern, Göteborgstrakten och områden i östra Skåne. 

Du kan skydda dig mot sjukdomen genom vaccination. Barn kan få vaccinationen från och med ett års ålder.

TBE i Stockholmsområdet

Stockholms län

TBE i Stockholmsområdet

TBE-viruset finns längs kusttrakterna i Stockholms län. Om du vistas i riskområden en längre period rekommenderas vaccination. Kontakta en vårdcentral eller vaccinationsmottagning.

Fäll ihop

Risken att smittas är liten

Risken att smittas är liten

Även i riskområdena är det högst två av hundra fästingar som är bärare av viruset. Därför är det liten risk att smittas efter enstaka fästingbett. I Sverige blir omkring 200 till 250 personer sjuka i TBE varje år.

Sedan början av 2000-talet har antalet rapporterade fall av TBE mer än fördubblats. Sjukdomsfall inträffar också utanför de traditionella riskområdena. Detta tyder på en ökad utbredning, och för att Folkhälsomyndigheten ska kunna övervaka spridningen av TBE måste den behandlande läkaren rapportera alla fall av TBE.

Fäll ihop

Symtom

Symtom

Det tar oftast mellan fyra och tio dagar från smittotillfället till att du blir sjuk, men det kan ta ända upp till en månad.

De första tecknen är vaga och allmänna besvär som huvudvärk, muskelvärk, trötthet och feber. Dessa symtom varar bara i ett par dagar till en vecka. Hos de flesta läker infektionen av sig själv och de blir helt återställda.

Hos omkring en tredjedel av alla smittade sprids viruset vidare till hjärnan. Ungefär en vecka efter att de första symtomen har försvunnit brukar då följande nya symtom komma:

  • Hög feber.
  • Svår huvudvärk
  • Kräkningar.
  • Ljuskänslighet och ljudkänslighet.
  • Förvirring.
  • Koncentrationssvårigheter.
Fäll ihop

Söka vård

Söka vård

Kontakta en vårdcentral eller jouröppen mottagning om du en tid efter ett fästingbett får feber, huvudvärk, är ovanligt trött, har värk i muskler eller leder. Symtomen kommer vanligen 1-4 veckor efter fästingbettet.

Om det är bråttom

Kontakta genast en vårdcentral eller jouröppen mottagning om du en tid efter ett fästingbett får svår huvudvärk, nackstelhet eller symtom på förlamning. Om det är stängt, sök vård på en akutmottagning.

Stockholms län

Söka vård och stöd i Stockholms län

Om du, framförallt under sensommaren eller tidig höst, får feber, huvudvärk, blir stel i nacken och är psykiskt påverkad kan du ha smittats med TBE. Ungefär en tredjedel av dem som insjuknar i TBE vet inte om att de blivit fästingbitna före insjuknandet.

  • Om du har svåra symtom ska du söka akutmottagning.
  • Har du lindriga symtom kontaktar du din vårdcentral för bedömning och eventuell remiss till akutmottagning eller infektionsklinik.

Adress och telefonnummer till en vårdmottagning hittar du under Hitta vård. Du kan även kontakta vissa mottagningar och beställa en tid genom att logga in.

Vill du ha råd via telefon, ring telefonnummer 1177. Du kan ringa dygnet runt. 

Råd på andra språk

Klockan 8:0022:00 kan du även få råd på arabiska och somaliska och klockan 8:0012:00 på finska.

 
Fäll ihop

Endast symtomen kan behandlas

Endast symtomen kan behandlas

Det finns i dag inget sätt att bota TBE när den väl brutit ut, utan kroppen måste själv läka infektionen. Däremot kan du få vård för de olika sjukdomstecken som visar sig. Om du får hjärninflammation eller hjärnhinneinflammation behöver du oftast sjukhusvård, men inte alltid. Det kan ta flera månader innan du blir frisk.  Efter svår sjukdom kan du få bestående besvär.

Om du har haft TBE en gång är du immun för resten av livet.

Fäll ihop

Hur kan jag skydda mig mot TBE?

Hur kan jag skydda mig mot TBE?

Vaccination är det bästa sättet att skydda sig mot TBE. Du kan vaccinera dig på vårdcentraler, vaccinationsmottagningar och vissa apotek. Det är extra viktigt med vaccination om du är fast boende eller sommarboende i ett riskområde eller om du ofta vistas i skog och mark i områden med smittrisk. Barn från ett års ålder kan få TBE-vaccination. De vaccin som är tillgängliga ger bra skydd och har få biverkningar.

Du kan till viss del skydda dig mot fästingbett. Till exempel genom att

  • bära stövlar, långbyxor och långärmade tröjor i områden där fästingar finns.
  • ha mörkt färgade kläder, eftersom de drar till sig färre fästingar. Däremot kan fästingarna vara lättare att upptäcka på ljusa kläder.

Läs mer om hur vaccinationen går till.

Fäll ihop

Undersökningar och utredningar

Undersökningar och utredningar

Ett blodprov visar om kroppen har börjat tillverka antikroppar mot TBE. Om det centrala nervsystemet är påverkat kan det vara ett tecken på hjärninflammation eller hjärnhinneinflammation. Då tas också ett prov på vätskan som omger hjärnan och ryggmärgen.

Fäll ihop

Komplikationer och följdsjukdomar

Komplikationer och följdsjukdomar

Hos ungefär en tredjedel av alla som smittas sprids viruset vidare till hjärnan och hjärnhinnorna. Det kan påverka det centrala nervsystemet och ge gångsvårigheter, talrubbningar och koncentrationsstörningar eller minnesstörningar. Var tionde smittad får olika förlamningssymtom.

Dödsfall i TBE förekommer, men risken är mycket liten i Sverige. Hos barn under sju år är sjukdomsförloppet oftast lindrigare. Fler män än kvinnor får TBE.

Fäll ihop

TBE och graviditet och amning

TBE och graviditet och amning

Det finns inga kända fall som visar att smittan kan överföras från mamman till fostret eller det nyfödda barnet. Inget tyder heller på att TBE påverkar graviditeten eller fostret.

All erfarenhet visar att du kan vaccineras mot TBE både under graviditeten och under tiden du ammar. Vaccinet utgör varken risk för dig eller för barnet.

Fäll ihop

Vad händer i kroppen?

Vad händer i kroppen?

TBE betyder fästingburen hjärninflammation och orsakas av ett virus som sprids av fästingar. Hos de flesta som smittas hinner kroppens eget immunförsvar bekämpa viruset innan det sprids och orsakar inflammation i det centrala nervsystemet. De får därför inga eller obetydliga besvär. Drygt en fjärdedel av alla som smittas får symtom på hjärninflammation eller hjärnhinneinflammation.

Hur blir jag smittad?

Du smittas om du blir biten av en fästing som bär på viruset. Fästingar behöver blod för att utvecklas, och de får blod genom att bita sig fast på fåglar och däggdjur. Genom blodet kan fästingarna infekteras med olika smittämnen och föra dem vidare. Fästingarna är aktiva när temperaturen stiger över fyra till fem grader. Det betyder vanligtvis att säsongen för fästingar varar från tidigast mars till senast november.

Viruset finns i fästingens spottkörtlar och kan snabbt överföras av ett bett. Därför kan du smittas av TBE även om du snabbt tar bort fästingen.

Fäll ihop

Riskområden

Riskområden

I Sverige finns TBE främst i Stockholms, Södermanlands och Uppsala läns kusttrakter. Runt tre fjärdedelar av alla rapporterade fall av TBE kommer härifrån. Särskilda riskområden är kusterna kring Södertörn samt vissa öar i östra Mälaren.

Viruset finns också på andra håll i landet. Riskområdet omfattar kustområdena från Roslagen till norra Kalmar län samt de centrala och östra delarna av Mälarregionen.

På Gotlands huvudö har endast någon person blivit smittad. Däremot har flera blivit smittade på de omkringliggande öarna Stora Karlsö och Gotska sandön.

Områden runt och mellan Vänern och Vättern, Göteborgstrakten och östra Skåne är nya områden.

I Västra Götalands län har personer blivit smittade väster om Kungälv, i Lidköpingstrakten, i Mariestadstrakten och längs Vänerns västra strand.

På senare år har även några smittats av TBE på sydöstra Orust, i området Fjällbacka-Grebbestad och i Skredsvik. Ett par fall har också rapporterats från södra Dalarna. Enstaka personer smittas varje år i Jönköping, Östergötland, Kalmar län, Skåne och Blekinge.

Utomlands finns smittrisk i stora delar av Centraleuropa, i de baltiska länderna, i Ryssland och på Åland.

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du se en karta som visar antalet fall av TBE i olika delar av landet.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 5 sidor)
Senast uppdaterad:
2018-03-26
Redaktör:

Peter Tuominen, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Göran Günther, infektionsläkare, Akademiska sjukhuset, Uppsala


Stockholms län
Tillägg uppdaterade:
2017-06-01