TBE

Skriv ut (ca 4 sidor)

TBE är en virussjukdom som sprids av fästingar och som kan orsaka en inflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna. De flesta som smittas får lindriga besvär och blir friska efter ungefär en vecka, men upp till en tredjedel får hjärn- eller hjärnhinneinflammation.

Skriv ut

Viruset finns främst i Stockholms, Södermanlands och Uppsala läns kusttrakter. Men den senaste tioårsperioden har allt fler människor smittats och det geografiska utbredningsområdet för TBE-virus har ökat. Cirka 200 personer blir sjuka i TBE varje år.

Du kan skydda dig mot sjukdomen genom vaccination. Vaccinationen ges till barn från och med 1-års ålder.

TBE i Stockholmsområdet

Stockholms län

TBE i Stockholmsområdet

TBE-viruset finns längs kusttrakterna i Stockholms län. Om du vistas i riskområden en längre period rekommenderas vaccination. Kontakta en vårdcentral eller vaccinationsmottagning.

Fäll ihop

Risken att smittas är liten

Risken att smittas är liten

Även i riskområdena är det få fästingar, högst ett par procent, som är bärare av viruset. Därför är risken för att smittas efter enstaka fästingbett liten. I Sverige blir omkring 200 personer sjuka i TBE varje år.

Sedan början av 2000-talet har antalet rapporterade fall av TBE mer än fördubblats. Sjukdomsfall inträffar också utanför de traditionella riskområdena. Detta tyder på en ökad utbredning, och för att övervaka spridningen har rapporterar den behandlande läkaren alla fall av TBE till Folkhälsomyndigheten.

Fäll ihop

Symtom

Symtom

Det tar oftast mellan fyra och tio dagar från smittotillfället till dess att du blir sjuk, men det kan ta ända upp till en månad.

De första tecknen är vaga och allmänna besvär som huvudvärk, muskelvärk, trötthet och feber. Dessa symtom varar bara i ett par dagar till en vecka. De flesta har sedan blivit av med infektionen och är helt återställda.

Hos ungefär 20-30 procent, sprids viruset vidare till hjärnan. Nya symtom brukar då komma ungefär en vecka efter att de första symtomen har försvunnit. Dessa symtom är:

 • hög feber
 • svår huvudvärk
 • kräkningar
 • ljuskänslighet
 • yrsel.
Fäll ihop

Söka vård

Söka vård

Kontakta en vårdcentral om du en tid efter ett fästingbett får feber, huvudvärk, är ovanligt trött eller har muskelvärk.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Stockholms län

Söka vård och stöd i Stockholms län

Om du, framförallt under sensommaren eller tidig höst, får feber, huvudvärk, blir stel i nacken och är psykiskt påverkad kan du ha smittats med TBE. Ungefär en tredjedel av dem som insjuknar i TBE vet inte om att de blivit fästingbitna före insjuknandet.

 • Om du har svåra symtom ska du söka akutmottagning.
 • Har du lindriga symtom kontaktar du din vårdcentral för bedömning och eventuell remiss till akutmottagning eller infektionsklinik.

Adress och telefonnummer till en vårdmottagning hittar du under Hitta vård. Du kan även kontakta vissa mottagningar och beställa en tid genom att logga in.

Vill du ha råd via telefon, ring 1177. Dit kan du ringa dygnet runt. Du kan också logga in och skriva frågan – du får svar inom en timme.

Råd på andra språk

 • Råd med tolk på arabiska, tel 0771-1177 90, öppet: 08:00-12.00
 • Råd med tolk på somaliska, tel 0771-1177 91, öppet: 08:00-12.00
 • Råd på finska, tel 1177, knappval 8, öppet: 08:00-12.00
 • Råd på engelska, tel 1177, knappval 5
 
Fäll ihop

Endast symtomen kan behandlas

Endast symtomen kan behandlas

Det finns i dag inget sätt att bota TBE när den väl brutit ut, utan kroppen måste själv läka infektionen. Däremot kan du få vård för de olika sjukdomstecken som visar sig. Om du får hjärn- eller hjärnhinneinflammation behöver du oftast, men inte alltid, sjukhusvård. Det kan ta flera månader innan du blir frisk. Vid svår sjukdom är det inte ovanligt med bestående besvär.

Om du har haft TBE en gång är du immun för resten av livet.

Fäll ihop

Hur kan jag skydda mig mot TBE?

Hur kan jag skydda mig mot TBE?

Du kan till viss del skydda dig mot fästingbett. Till exempel genom att

 • bära stövlar, långbyxor och långärmade tröjor i områden där fästingar finns.
 • ha mörkt färgade kläder, eftersom de drar till sig färre fästingar. Däremot kan fästingarna vara lättare att upptäcka på ljusa kläder.

Vaccination ger ett bra skydd

Du kan vaccinera dig mot TBE på din vårdcentral eller en vaccinationsmottagning. Vaccination rekommenderas om du är fast boende eller sommarboende i ett riskområde eller om du ofta vistas i skog och mark i områden med smittrisk. TBE-vaccin till barn kan ges från 1-års ålder och ger generellt ett bra skydd mot sjukdom hos barn.

Läs mer om hur vaccinationen går till.

Fäll ihop

Undersökningar och utredningar

Undersökningar och utredningar

Ett blodprov visar om kroppen har börjat tillverka antikroppar mot TBE. Om det centrala nervsystemet är påverkat görs också ett prov på ryggmärgsvätskan.

Fäll ihop

Komplikationer och följdsjukdomar

Komplikationer och följdsjukdomar

Hos ungefär 20-30 procent av alla som smittas, sprids viruset vidare till hjärnan och hjärnhinnorna. Detta kan påverka det centrala nervsystemet, och ge gångsvårigheter, talrubbningar och koncentrations- eller minnesstörningar. Var tionde får olika förlamningssymtom.

Dödsfall i TBE förekommer, men risken är mycket liten i Sverige. Hos barn under sju år är sjukdomsförloppet oftast lindrigare än vad som beskrivits här.

Fäll ihop

TBE och graviditet och amning

TBE och graviditet och amning

Det finns inga kända fall som visar att smittan kan överföras från mamman till fostret eller det nyfödda barnet. Inget tyder heller på att TBE påverkar graviditeten eller fostret.

All erfarenhet visar att du kan vaccineras mot TBE både under graviditeten och under tiden du ammar. Vaccinet utgör varken risk för dig eller för ditt barnet.

Fäll ihop

Vad händer i kroppen?

Vad händer i kroppen?

TBE, eller fästingburen hjärninflammation, orsakas av ett virus som sprids av fästingar. Hos de flesta som smittas hinner kroppens egna immunförsvar bekämpa viruset innan det sprids till hjärnan, och de får därför inga eller obetydliga besvär. Upp till en tredjedel av alla som smittas får symtom på hjärn- eller hjärnhinneinflammation.

Hur blir man smittad?

Du smittas om du blir biten av en fästing som bär på viruset. Fästingar behöver blod för att utvecklas, och de får blod genom att bita sig fast på fåglar och däggdjur. Genom blodet kan fästingarna infekteras med olika smittämnen och föra dem vidare. Fästingarna är aktiva när temperaturen stiger över 4-5 grader. Det betyder normalt en säsong från tidigast mars till senast november.

Viruset finns i fästingens spottkörtlar och kan snabbt överföras av ett bett. Därför kan du smittas av TBE även om du snabbt tar bort fästingen.

Fäll ihop

Riskområden

Riskområden

I Sverige finns TBE främst i Stockholms, Södermanlands och Uppsala läns kusttrakter. Runt 70-80 procent av alla rapporterade fall av TBE kommer härifrån. Särskilda riskområden är kusterna kring Södertörn samt vissa öar i östra Mälaren.

Viruset finns också på andra håll i landet. Riskområdet omfattar kustområdena från Roslagen till Kalmartrakten/Öland och de centrala och östra delarna av Mälarregionen.

På Gotlands huvudö har endast någon person blivit smittad, däremot har flera blivit smittade på de omkringliggande öarna Stora Karlsö och Gotska sandön.

Områden runt och mellan Vänern och Vättern, Göteborgstrakten och östra Skåne är nya områden.

I Västra Götalands län har personer blivit smittade väster om Kungälv, i Lidköpingstrakten, i Mariestadstrakten och längs Vänerns västra strand.

På senare år har även några smittats av TBE på sydöstra Orust, i området Fjällbacka-Grebbestad och i Skredsvik. Ett par fall har också rapporterats från södra Dalarna. Enstaka personer smittas varje år i Jönköping, Östergötland, Kalmar, Skåne och Blekinge.

Utomlands finns smittrisk i stora delar av Centraleuropa, i de baltiska länderna, i Ryssland och på Åland.

På Folkhälsomyndigetens webbplats kan du se en karta som visar antalet fall av TBE i olika delar av landet under 2015.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-06-09
Redaktör:

Åsa Schöldéen, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Göran Günther, infektionsläkare, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Illustratör:

Lotta Persson, illustratör, Göteborg


Stockholms län
Tillägg uppdaterade:
2016-06-09