Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Aktiviteter på Hörsel- och dövmottagningen

Teckenspråks-utbildning

Innehållet gäller Sörmland

Att få en fungerande teckenspråkskommunikation i vardagen.

Målgrupp

Föräldrar, anhöriga (vuxna) och närstående (förskolepersonal/lärare/personlig assistent) till barn med hörselnedsättning/dövhet.

Plats

Sörmland. Fysiska och digitala träffar.

Tid

Omfattar 60 timmar.
Startar kontinuerligt efter behov.

Kostnad

Teckenspråksutbildningen är kostnadsfri.

Anmälan och frågor

Anmälan görs i samråd med specialpedagog på Hörsel- och dövmottagningen.

Vid frågor kontakta Hörsel-och dövmottagningens expedition:
Telefon: 016-10 30 17, sms: 076-686 98 34 eller via e-tjänster på 1177.

Till toppen av sidan