Aktiviteter på Hörsel- och dövmottagningen

Gruppträffar för äldre med kombinerad syn- och hörselnedsättning - dövblindhet

Innehållet gäller Sörmland

Syfte

Information och samtalsgrupp med utgångspunkt från häftet ”Äldreboken” av Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (NKCDB). Du kommer få ta del av häftet under träffarna och vi jobbar tillsammans med innehållet i den. Det kommer finnas utrymme för egna reflektioner och erfarenhetsutbyte i gruppen.

Ämnen som kommer beröras:

  • Ålderns effekt på ögat och örat
  • Att förhindra fallolyckor
  • Hjälpmedel
  • Bemötande

Målgrupp

Personer över 65 år med kombinerad syn- och hörselnedsättning, så kallad dövblindhet. Kontakt ska vara upprättad med synmottagningen och/eller hörsel- och dövmottagningen.

Plats

Dövblindteamet, Fraktgatan 5, Eskilstuna

Tid

Insatsen består av tre sammanhängande tillfällen, du förväntas delta vid varje tillfälle. En anhörig är välkommen att följa med.

  • Torsdag 12 september kl. 10.00–12.00
  • Torsdag 26 september kl. 10.00–12.00
  • Torsdag 10 oktober kl. 10.00–12.00

 

Kostnad

Deltagandet är avgiftsfritt. Har du anmält dig, men får förhinder är det viktigt att du avbokar tiden. Du debiteras annars för uteblivet besök.

Anmälan

Sista anmälningsdag onsdag 21 augusti. Gå till anmälan genom att fylla i formuläret via denna länk webbanmälan alternativt kontakta hörsel- och dövmottagningen på telefon 016-10 30 17.

Det går även bra att anmäla via sms: 076-686 98 34 eller i samband med besök på mottagningen.

 

Till toppen av sidan