Aktiviteter på Hörsel- och dövmottagningen

Basutbildning hörsel för dig med gravt nedsatt hörsel

Innehållet gäller Sörmland

Basutbildningen är en del av din hörselrehabilitering.

Syfte och innehåll

Basutbildning hörsel är en del av din hörselrehabilitering. Den syftar till att ge dig ytterligare information och kunskap om hörselnedsättning och dess konsekvenser. Utbildningen anpassas efter ditt behov av information. Den kan innehålla information om psykosociala aspekter, tolkmetoder och hjälpmedel, ljudmiljö och friskvård. Eller mer praktiska övningar att hantera hörapparat och appar.

Målgrupp

För dig som påbörjat hörapparatutprovning och har en grav hörselnedsättning. Du kallas även om du haft hörapparat tidigare.

Tid

Besöket omfattar 60 minuter. Du kallas efter besök hos audionom på hörselvårdsmottagningen. Vid behov bokar vi ytterligare tider.

Plats

Basutbildningen ges enskilt på hörsel- och dövmottagningen i Eskilstuna, Nyköping och Katrineholm.

Kostnad

Basutbildningen är kostnadsfri. Uteblivet besök debiteras.

Frågor?

Kontakta hörsel- och dövmottagningens expedition,
telefon: 016-10 30 17, sms 076-686 98 34,
eller via e-tjänster på 1177.

Till toppen av sidan