Diabetes

Ketoacidos vid diabetes

Ketoacidos kan inträffa om hormonet insulin saknas i kroppen. Då kan cellerna inte ta upp blodsockret och blodsockervärdet stiger. Det kan hända vid exempelvis obehandlad typ 1-diabetes, om man glömt ta sitt insulin eller om en insulinpump inte fungerar som den ska. Ketoacidos är ett allvarligt tillstånd som kan bli livshotande.

När cellerna inte får någon energi från blodsockret förbränner de i stället kroppsfettet. Ketoner kallas en typ av syror som bildas om cellerna förbränner mycket fett. För mycket ketoner kan leda till ketoacidos och skada kroppen. Ketoacidos kallas även syraförgiftning.

Läs mer om typ 1-diabetes och typ 1-diabetes hos barn.

Till toppen av sidan