Vården i Sörmland

När det är fara för liv

Innehållet gäller Sörmland

Ring 112 när du är i en nödsituation som kräver omedelbar hjälp.

Sök dig till närmaste akutmottagning om du är allvarligt sjuk eller skadad. Om du till exempel har bröstsmärtor, andningsbesvär, skallskada, medvetslöshet, benbrott, djup sårskada eller en större blödning.

Till toppen av sidan