Vården i Sörmland

Besöksregler för Sörmlands sjukhus

Innehållet gäller Sörmland

Våra sjukhus ska vara en trygg och säker miljö att vara i för besökare, patienter och personal. Därför har vi allmänna ordningsregler, som gäller alla som befinner sig på sjukhusområdet.

Det är Region Sörmland som råder över våra lokaler och verksamhet, och därmed kan avgöra vad som anses som störande av allmän ordning. För att kunna säkerställa en trygg miljö för sjukhusets besökare har vi tillstånd för, och använder, ordningsvakter på Mälarsjukhuset, Nyköpings lasarett och Kullbergska sjukhuset i Katrineholm.

Trygghet och säkerhet

 • Nolltolerans mot hot och våld - Uttalanden som uttrycks på sådant sätt att de väcker rädsla hos den de riktas mot, kommer polisanmälas som olaga hot.
 • Störande av allmän ordning - Personer som uppträder olämpligt, till exempel genom att vara störande, bråkig eller hotfull, kan avvisas eller avlägsnas från sjukhusområdet av ordningsvakt enligt polislagens 13:e paragraf.
 • Obehöriga personer - Sjukhuset är till för att hjälpa patienter och anhöriga. Om du inte har ett ärende för att besöka sjukhuset, ska du inte vara på sjukhusområdet.

Fotografering, filmning och ljudupptagning

Det är tillåtet att fotografera eller filma på sjukhusområde. Men tänk på att:

 • Den enskildes rätt till personlig integritet, och sekretessen inom hälso- och sjukvården, ska alltid iakttas och respekteras.
 • Sjukhusområdet är en integritetskänslig miljö.
  Ingen ska riskera att bli filmad eller registrerad utan dennes uttryckliga godkännande.
 • Fotografering, filmning och ljudupptagning av ett vårdsamtal är tillåten, om vårdpersonal och patient har kommit överens om formerna för detta. Den som spelar in eller filmar samtalet måste själv aktivt delta i samtalet.
 • Vårdpersonal är inte skyldiga att medverka vid fotografering, filmning eller ljudupptagning.

Rökning, alkohol och droger

 • Region Sörmland har helt rökfria sjukhusområden. Rökning är alltså inte tillåten någonstans på sjukhusområdet
 • Det är förbjudet att inta alkohol och droger inom sjukhusområdet.

Husdjur

Hundar och andra husdjur är inte tillåtna i sjukhusens lokaler. Undantag är ledarhund och hundar i tjänsteutövning.

Till toppen av sidan