Vården i Sörmland

Att besöka Regionsjukhuset Karsudden

Innehållet gäller Sörmland

Regionsjukhuset Karsudden är ett av Sveriges största rättspsykiatriska sjukhus med förhöjd säkerhetsklassificering. När du besöker Karsudden kommer du att genomgå en allmän inpasseringskontroll, som syftar till att skapa en trygg och säker vård- och arbetsmiljö för alla som vistas på Regionsjukhuset Karsudden.

Inför ditt besök

  • Alla besök ska i god tid vara föranmälda och godkända till den som ansvarar för ditt besök. Ankomstdag, tid samt namn på samtliga besökande skall meddelas.
  • Minderåriga barn ska vara i sällskap med målsman eller ha målsmans tillåtelse att vara i sällskap med annan vuxen under besöket.
  • Du tilldelas en besöksbricka som ska bäras synligt under hela vistelsen på sjukhuset. Besöksbrickan återlämnas sedan när du avslutar ditt besök.
  • Alla nybesök sker under bevakning av personal. Ett nybesök är första gången/gångerna besökare träffar en patient på Regionsjukhuset Karsudden

Inpasseringskontroll vid besök

Inpasseringskontroll är en säkerhetskontroll av samtliga personer som passerar in i lokaler med förhöjd säkerhetsklass och kan liknas vid en flygplatskontroll. Det är en säkerhetsåtgärd som syftar till att skapa en trygg och säker vårdmiljö för samtliga som vistas på Regionsjukhuset Karsudden.

Så här går inpasseringskontrollen till:

  • Kontrollen utförs av säkerhetspersonal
  • Du får gå igenom en metallbåge och dina tillhörigheter kontrolleras med röntgen.
  • Du får enbart ha med dig kläder, vissa accessoarer, legitimation, glasögon med fodral, linser, almanacka och anteckningsblock.

Alla som vill komma in i på sjukhuset behöver genomgå kontrollen. Den berör både patienter som vistas på Regionsjukhuset Karsudden samt medarbetare och besökare.

Läs mer om inpasseringskontrollen på regionsormland.se.

Till toppen av sidan