Behandling & hjälpmedel

Habilitering

Inom habiliteringsverksamheterna får du som har en funktionsnedsättning stöd och hjälp.

Innehåll - Habilitering

Visa innehåll som:
SMO - Samordnat medicinskt omhändertagande för vuxna personer med funktionsnedsättning

Region Sörmland har tillsammans med Habiliteringsverksamheten och Hälsoval tre samordnare/vårdlotsar anställda för vuxna personer som tillhör habiliteringsverksamhetens målgrupp. Syftet är att tillsammans med de 7 vårdcentralerna som har SMO-uppdraget erbjuda en mer samordnad vård och stöd för vuxna personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar.

Grupper, utbildningar och föreläsningar hos Habiliteringsverksamheten Sörmland

*************************************************************************************************** Våra grupper, utbildningar och föreläsningar kommer att genomföras digitalt, eller på plats med ett begränsat antal platser för att minimera smittorisken. ***************************************************************************************************

Vårdlots för ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning

Har du svårt att veta var och hur du kan få stöd utifrån dina behov och förutsättningar? Vi kan hjälpa dig att hitta de kontakter du behöver.

Habilitering

Habiliteringen finns till för dig som har en bestående funktionsnedsättning som är medfödd eller som har uppstått i tidig ålder.

Mer på 1177.se

Intellektuell funktionsnedsättning - utvecklingsstörning

Att ha en intellektuell funktionsnedsättning innebär att ha svårt att förstå och lära sig vissa saker. Det finns olika grader av intellektuell funktionsnedsättning. Bra rutiner och hjälpmedel kan göra vardagen lättare.

Barns och vårdnadshavares rättigheter i vården

Som vårdnadshavare ska du vara delaktig och ha inflytande över ditt barns vård. Men även barnet ska vara delaktigt i sin vård.

Till toppen av sidan