Valmöjligheter i vården i Sörmland

Valmöjligheter inom landstinget

Du som är folkbokförd i Sörmland har möjlighet att välja vårdcentral, sjukhusmottagning och slutenvård samt landstingsfinansierad privat vårdgivare var du vill inom länet. Landstinget Sörmland har inget remisskrav för specialistbesök vid de landstingsdrivna sjukhusen.

Valmöjligheter i annat landsting

Varje landsting har ett ansvar för att erbjuda och bekosta vård till sina länsinvånare. Många landsting kan även ta emot utomlänspatienter för planerad vård. Som sörmlänning kan du söka öppen hälso och sjukvård i hela landet utan remiss, förutsatt att det är en vårdgivare som är landstingsfinansierad. För vård som kräver inläggning på sjukhus krävs ett godkännande i förväg från hemlandstinget.

Du får själv kontakta vårdgivaren i annat län och försäkra dig om att de kan ta emot dig. Du betalar den patientavgift som gäller i vårdlandstinget och även merkostnader som kan uppstå i samband med det fria vårdvalet. Barn, som får vård i landsting som tar ut avgift för barn, kan få patientavgiften återbetald av Landstinget Sörmland.

Får du remiss från primärvårdsläkare till sjukhusmottagning kan du välja till vilken mottagning remissen ska skickas.

Valmöjligheten omfattar inte

  • Tvångsvård
  • Sluten högspecialiserad vård

Mer information

Om regelverk, informationsbrev till patient och vårdgivare, blanketter med mera finns på Landstinget Sörmlands webbplats.

Jämförelser

För att kunna välja måste du ha underlag för ditt beslut. Landstingen i Sverige och Sörmland arbetar för att ta fram jämförelser som gör det enklare för dig att välja.

Än så länge har enbart vårdcentraler kommit med i den nationella jämförelsetjänsten som ligger på 1177 Vårdguiden. I den jämförs väntetider och omdömen i den nationella patientenkäten.
Gå till Jämförelsetjänsten för vårdcentraler.

Du kan också jämföra väntetider på sjukhusen.
Gå till Väntetider i vården.

Du kan också läsa hur Sörmlands sjukvård förhåller sig i jämförelse med annan sjukvård i landet. Läs mer om nationella jämförelser.

Publicerad:
2013-11-01