Kroppsundersökningar och funktionstest

Ögonundersökning

Du som har besvär från ögonen kan behöva göra flera typer av undersökningar. En del undersökningar visar hur din syn och synskärpa är. Andra undersökningar visar om du har förändringar eller sjukdomar i ögat.

Förberedelser

Du behöver oftast inte förbereda dig på något speciellt sätt inför en ögonundersökning hos en ögonläkare.

Du kan få ögondroppar som förstorar pupillerna inför vissa undersökningar.

Bra att veta om ögondroppar

Ögondropparna kan göra att du ser suddigt och blir känsligare för ljus efteråt, från en timme upp till en dag. Hur länge du ser suddigt beror på vilken typ av droppe du får. Därför ska du till exempel inte köra bil, cykla eller utföra någon aktivitet som kräver att du ser bra så länge du ser suddigt.

Det kan också vara skönt att skydda ögonen efteråt om det är ljust ute. Du kan använda solglasögon och keps eller hatt.

Grundundersökning – synskärpa, brytningsfel och tryck

Ögats uppbyggnad med pupillen, glaskroppen, näthinnan och synnerven.

En grundundersökning består ofta av följande moment:

 • Undersökning av din synskärpa och brytningsfel.
 • Undersökning med belysning och förstoringshjälpmedel.
 • Tryckmätning av ögat.

Bra att veta om grundundersökningen

En grundundersökning av ögonen tar oftast tio till tjugo minuter. Det är en ögonläkare som gör undersökningen.

Undersökningen kan ta över en timme om du behöver få ögondroppar som förstorar pupillen. Det beror på att det kan ta upp till en timme för ögondropparna att förstora pupillerna tillräckligt mycket.

När barn undersöks

Barn får alltid ha en närstående vuxen med sig vid undersökningen. Det är bra om du som vuxen känner dig trygg vid undersökningen. Barn kan känna oro om den vuxna är orolig. Du kan förbereda dig genom att ta reda på hur undersökningen går till. Fråga personalen på mottagningen om du känner dig orolig.

Undersökning av synskärpa och brytningsfel

Ögonens synskärpa och brytningsfel undersöks för att ta reda på om din synskärpa är som den ska, eller om den har förändrats. Undersökningen kan göras av en läkare, sjuksköterska, ortoptisk eller optiker. Då undersöks också vilket brytningsfel du har. Med brytningsfel menas förenklat vilken styrka du behöver ha i dina glasögon eller i dina linser.

Så går undersökningen till

Du får sitta på en stol och titta på en syntavla om visar stora bokstäver på översta raderna och allt mindre bokstäver på de nedre raderna. Synen mäts först i ena ögat, sedan det andra.

Barn får titta på en syntavla med symboler som är anpassad till barnets ålder.

Du har dina egna glasögon på

Du som använder glasögon eller linser får oftast använda dem vid synmätningen. Det är för att ögonläkaren oftast vill mäta din syn med glasögon eller kontaktlinser.

För att ta reda på ditt brytningsfel använder ögonläkaren provglas av olika styrka som hen placerar framför dina ögon. Du får bedöma vilken styrka du ser bäst med på tavlan.

Autorefraktor mäter brytningsfel

Barnets ögon undersöks med ett ögonmikroskop.

Ibland använder ögonläkaren en så kallad autorefraktor för att mäta brytningsfel. Det är en apparat som automatiskt mäter ditt brytningsfel och ger förslag på glasögonstyrkor som kan passa.

Så går undersökningen till

Du får sitta med huvudet lutat mot ett stöd för huvudet och hakan. Du ser in med ett öga i taget i ett titthål i apparaten. Undersökningen tar en till två minuter per öga.

Du kan ha en synnedsättning som beror på en ögonsjukdom om synskärpan är nedsatt trots glasögon. Då beror synnedsättningen inte bara på brytningsfel eller ålderssynthet. Då kan du behöva fler undersökningar hos en ögonläkare.

Undersökning av brytningsfel hos yngre barn

Brytningsfel hos barn yngre än åtta år mäts med en särskild metod som inte kräver en syntavla. Då får barnet oftast ögondroppar som förstorar pupillen innan.

Tänk på att barnet kan se suddigt och att det kan vara obehagligt att vara utomhus i stark sol efter undersökningen om barnet har fått ögondroppar som förstorar pupillen. Därför är det bra att skydda barnets ögon med solglasögon och en keps eller en hatt resten av dagen.

Undersökning hos optiker

Din syn undersöks om du ska prova ut glasögon hos en optiker. Metoderna liknar de som du som vuxen får göra hos ögonläkaren. Optiker får prova ut glasögon till vuxna och till barn som har fyllt åtta år.

Tryckmätning av ögat

Ögat undersöks med en handhållen tryckmätare.

Mätning av trycket i ögat görs för att se att det inte är för högt. Trycket i ögat kan öka efter till exempel ett slag mot ögat. Det är också vanligt med högt tryck vid ögonsjukdomen glaukom, som också kallas grön starr.

Det är vanligt att till en början inte märka av att trycket ökar. Ett högt tryck som inte behandlas kan på sikt skada ögat.

Barn kan ibland också få högre tryck utan att märka det.

Ögontrycket kan mätas på olika sätt. Tre vanliga metoder är de här:

 • tryckmätare med luftpuff
 • tryckmätare kopplad till ett ögonmikroskop
 • tryckmätare som kallas icare och som hålls nära ditt öga.

Tryckmätningen går snabbt oavsett vilken metod som används. Oftast är det klart efter en till två minuter.

Så går undersökningen till

Den vanligaste metoden på vuxna är med en tryckmätare som är kopplad till ett ögonmikroskop.

Ögondroppar som bedövar ögat

Då får du ögondroppar med gul färg och bedövningsmedel om ögonen ska undersökas med ögonmikroskop. Den gula färgen blir självlysande i ett blått ljus som används vid tryckmätning med mikroskopet. Ögondropparna kan svida under en kort stund. Ögonvitan blir lite gul efteråt men försvinner samma dag.

Du får sitta på en stol och vila huvudet mot ett stöd för hakan och pannan och titta rakt fram. Ögonläkaren tittar i mikroskopet genom tryckmätningsapparaten. En plastkon vilar lätt mot det bedövade ögat under undersökningen.

Tryckmätning med luftpuff eller handhållen mätare

Ögonen behöver inte bedövas när trycket mäts med luftpuff eller handhållen tryckmätare som kallas icare. Metoderna ger inte ger en lika säker mätning som med ögonmikroskop.

Tryckmätning på barn

På barn mäts ögontrycket med en liten handhållen tryckmätare. Då behövs inga bedövande ögondroppar. Barnet sitter i förälderns knä, eller för sig själv. Den som undersöker håller apparaten framför barnets öga. Mätningen kan kännas lite, men gör inte ont.

När får jag svar på grundundersökningen?

Du får oftast veta resultatet av undersökningen direkt när du gör en grundundersökning.

Bra att veta om specialundersökningar

Ibland behöver grundundersökningen kompletteras med en eller flera specialundersökningar.

Det kan till exempel vara en eller flera av de här:

 • fotografering av näthinnan, till exempel ögonbottenfotografering, optisk koherenstomografi och fluoresceinangiografi
 • undersökning av ditt synfält
 • undersökning av ögonens rörelser och samsyn
 • biometri
 • ultraljudsundersökning,
 • färgsinnesundersökning
 • elektroretinogram.

Det varierar hur lång tid undersökningarna tar, från ett par minuter till en timme.

Barn kan behöva få narkos

Små barn kan behöva sövas för en del av de här specialundersökningarna.

Du kan se suddigt efteråt

Ibland behövs ögondroppar som förstorar pupillen. Då ser du oftast suddigt i flera timmar efteråt. Du ska inte köra bil så länge du ser suddigt. Du kan skydda ögonen från ljus med solglasögon eller en solhatt.

Ögonbottenfotografering

Det finns många anledningar till att du kan behöva bli undersökt med ögonbottenfotografering. Det kan till exempel vara något av det här:

 • Du kan bli undersökt för att se om det finns en sjukdom i näthinnan.
 • Du har förändringar i ögat vid diabetes.
 • Du har förändringar på synnerven och näthinnan vid 

Ögonbottenfotografering innebär att ögonläkaren tar flera bilder på ögonbotten genom din pupill.

Du kan få ögondroppar

Ibland behövs ögondroppar som förstorar pupillen. Du får oftast dropparna trettio till sextio minuter innan undersökningen.

Så går undersökningen till

Det är vanligt att få sitta på en stol i ett mörklagt rum under undersökningen. Du får luta huvudet mot ett stöd för pannan och hakan och titta in i ögonbottenkameran.

Du kan bli bländad av blixtar som ibland används till kameran. Men det gör inte ont. Oftast behövs två till tre bilder per öga.

Fotograferingen är oftast klar inom femton minuter.

Du kan se suddigt i upp till två dagar efteråt

Du kan se suddigt efter undersökningen i en timme upp till en eller två dagar om du har fått pupillvidgande ögondroppar.

Du ska inte köra bil så länge du ser suddigt.

Du måste inte skydda ögonen mot starkt ljus efteråt, men känns ljuset för starkt kan du använda solglasögon och hatt eller keps.

Du kan gå till jobbet eller skolan efteråt, men det kan vara besvärligt att läsa och se detaljer så länge du ser suddigt.

Barn undersöks

Barn kan också undersökas med ögonbottenfotografering.

Barnet kan gå till förskolan eller skolan efteråt men du ska informera personalen om att barnet kan se suddigt och att skolarbetet kanske inte fungerar som vanligt. Barnet får delta i de aktiviteter hen klarar av.

Optisk koherenstomografi – OCT

Optisk koherenstomografi kallas också för OCT. Undersökningen är en form av ögonbottenfotografering.

Det finns olika OCT-apparater för att undersöka ögats främre delar och ögats bakre delar. Metoden används främst för att undersöka sjukdomar i näthinnan. Det gäller till exempel åldersförändringar i gula fläcken.

Du kan få ögondroppar

Du kan få ögondroppar som förstorar pupillen innan undersökningen. Det är för att en del kameror inte kan ge en bra bild om pupillen är liten.

Så går undersökningen till

Du sitter på en stol i ett mörklagt rum och vilar huvudet mot ett stöd för pannan och hakan och tittar in i OCT-apparaten. Den som undersöker sitter bredvid eller bakom apparaten och tar bilder av näthinnan. Bilderna visar en genomskärning av näthinnan eller ögats synnerv.

Det finns även special-OCT. Då visar bilderna hur blodkärlen ser ut i ögonbotten.

Du kan bli bländad av de blixtar som ibland används för att ta vanliga ögonbottenfotografier under OCT-fotograferingen. Men det gör inte ont.

Undersökningen är oftast klar inom femton minuter.

Du kan se suddigt i upp till två dagar efteråt

Du kan se suddigt och vara känslig för solljus efter undersökningen om du har fått pupillvidgande ögondroppar. Du kan se suddigt i en timme och upp till två dagar efteråt. Hur länge du ser suddigt beroende på vilken droppe du fått.

Du bör undvika att köra bil, cykla eller utföra någon aktivitet som kräver att du ser bra så länge du ser suddigt. Du kan skydda ögonen med solglasögon, keps eller hatt.

Barn undersöks

Barn kan också undersökas med OCT.

Barnet kan gå till förskolan eller skolan efteråt men du ska informera personalen om att barnet kan se suddigt och att skolarbetet kanske inte fungerar som vanligt. Barnet får delta i de aktiviteter hen klarar av.

Synfältsundersökning

Ditt synfält undersöks om du har en sjukdom som kan påverka näthinnan, synnerven eller någon annan av hjärnans synfunktioner. Det kan till exempel vara någon av de här sjukdomarna:

Så går undersökningen till

Den vanligaste OCT-metoden går till så att du får sitta på en stol i ett mörkt rum och titta in i en apparat. Det kan vara en vit böjd skärm eller en dataskärm. Då och då tänds en ljuspunkt på skärmen. Punkten kan variera i ljusstyrka och storlek. Du får hålla i en dosa med en tryckknapp. När du ser en ljuspunkt ska du trycka på knappen.

Resultatet visar de områden i ögat där synen påverkas. Det hjälper läkaren att förstå vad som orsakar dina besvär.

Undersökningen är oftast klar inom tjugo minuter. 

Barn undersöks

Synfältsmätning på äldre barn görs på samma sätt som vuxna genom att barnet får titta in i en apparat. Små barn undersöks genom att ett föremål förs in i synfältet från sidan.

Biometri

Biometri är ett samlingsnamn för i olika mätningar. De här mätningarna används oftast om du har en sjukdom i ögats främre delar eller om du har opererats i ögat.

Det är vanligt att bli undersökt med biometri om du ska opereras för grå starr. Undersökningen hjälper läkaren att räkna ut styrkan på den plastlins du ska få vid operationen.

Du kan också bli undersökt om ögonläkaren behöver mer information inför en operation av ett brytningsfel i ögat.

Så går undersökningen till

Du får sitta på en stol och vila huvudet mot ett stöd för hakan och pannan. Du tittar in i en apparat som mäter ögats längd och hornhinnans form och tjocklek. Undersökningen gör inte ont.

Du behöver oftast inte få pupillvidgande ögondroppar.

Undersökningen tar två till tre minuter.

Barn undersöks

Små barn kan behöva sövas inför undersökningen. Äldre barn kan undersökas på samma sätt som vuxna.

Undersökning av ögonens rörelser och samsyn

Dina ögon kan bli undersökta om du skelar eller om du har en sjukdom som påverkar ögonmusklernas funktion. Då undersöks ögonens samsyn och rörelser. Samsyn är hjärnans förmåga att lägga ihop de två bilderna från ögonen till en tredimensionell bild. Du kan också bli undersökt om du har fått ett kraftigt slag mot ögat eller huvudet.

Undersökningen visar hur ögonen rör sig och hur koordinationen är mellan ögonen. Hur stor undersökningen är beror på din ålder och vilka besvär du har.

Barn kan också undersökas.

Så går undersökningen till

Undersökningen görs av en ortoptist, oftast på en ögonmottagning. En ortoptist är en sjuksköterska eller optiker som är specialutbildad för att göra samsynsundersökningar.

Vid undersökningen används bilder, olika hjälpmedel och apparater. Du kan också få titta på bilder genom speciella glasögon.

Undersökningen tar oftast tio till tjugo minuter.

Läs mer om skelning och dubbelseende hos vuxna och hur undersökningarna går till.

Läs mer om skelning hos barn.

Fluoresceinangiografi och OCT-angio

Vid en fluoresceinangiografi undersöker ögonläkaren blodkärlen i ögats näthinna. Undersökningen kan göras av flera anledningar. Det vanligaste är för att undersöka om det finns åldersförändringar i gula fläcken. 

Du kan också bli undersökt med fluoresceinangiografi om det finns någon annan sjukdom i näthinnan. Det kan till exempel vara diabetes eller en propp i näthinnans blodkärl.

Viktigt

Undersökningen är en typ av ögonbottenfotografering med kontrastmedel. Det är viktigt att du säger till om du är allergisk mot kontrastmedel innan undersökningen börjar.

Förberedelser – ögondroppar

Före fotograferingen får du ögondroppar som förstorar pupillen. Det tar ungefär 30 minuter för pupillerna att vidgas. De behöver vara förstorade för att kameran ska kunna ta bilder genom pupillen på ögonbotten,

Du får en venkateter i handen eller armen före undersökningen.

Så går undersökningen till

Du sitter på en stol i ett mörklagt rum och vilar huvudet mot ett stöd för hakan och pannan och tittar in i kameran. Ögonläkaren eller ögonsjuksköterskan sprutar in ett fluorescerande färgämne i blodet genom ett blodkärl i din arm. Färgämnet blir självlysande av kamerans belysning in i ögat. Då kan näthinnans blodkärl fotograferas och läkaren kan se om blodkärlen fungerar som de ska.

Oftast tas flera bilder under undersökningen. Du kan bli bländad av blixtarna från kameran, men det gör inte ont. Du kan också känna dig trött efter undersökningen.

Undersökningen kan ta över en timme.

Du kan se suddigt i upp till två dagar efteråt

Du kan se suddigt och vara känslig för solljus efter undersökningen om du har fått ögondroppar som förstorar pupillerna. Hur länge du ser suddigt beroende på vilken droppe du har fått. Det kan vara i en timme och upp till två dagar efteråt.

Du bör undvika att köra bil, cykla eller utföra någon aktivitet som kräver att du ser bra så länge du ser suddigt. Du kan skydda ögonen från ljus med solglasögon, keps eller hatt.

Ibland kan du få göra OCT-angio istället

OCT-angio är en metod som kan användas istället för fluoresceinangiografi vid vissa sjukdomar. Det är en apparat som fotograferar ögonbotten och ger en bild av blodkärlen i ögonbotten.

Du kan se suddigt efter CT-angio

Du får oftast ögondroppar som förstorar pupillen innan fotograferingen. Du kan se suddigt efter undersökningen upp till två dygn beroende på vilken droppe du har fått. Därför ska du till exempel inte köra bil eller cykla. Du kan skydda ögonen med solglasögon och keps eller hatt när du är utomhus om det känns obehagligt med starkt ljus.

Ultraljudsundersökning

Du kan få göra en ultraljudsundersökning av ögat. Då kan ögonläkaren undersöka ögats inre och avbilda delar av ögat som inte kan ses med vanliga ögonundersökningar. Det kan till exempel vara de delar som finns bakom ögats regnbågshinna.

Ibland används metoden för att kunna avbilda näthinnan när läkaren inte kan se in i ögat på grund av att något skymmer insynen.

Sjukdomar som skymmer insynen i ögat kan till exempel vara de här:

 • en svullnad i hornhinnan
 • grå starr
 • en blödning i glaskroppen.

Undersökningen kan också användas för att mäta tjocklek av tumörer i ögat.

Så går undersökningen till

Ibland behöver du få ögondroppar som bedövar ögat innan undersökningen. Ögat blir bedövat direkt.

Du får sitta i en undersökningsstol. Ögonläkaren håller en ultraljudspenna mot ögat eller ögonlocket. Sedan vinklar läkaren pennan i olika riktningar. Ultraljudspennan är kopplad till en bildskärm där läkaren kan avbilda ögats inre.

Du kan också få ligga på en brits under undersökningen, om du har fått en bedövningsdroppe.

Undersökningen tar oftast mindre än tio minuter.

Det går oftast bra att gå till jobbet eller skolan efteråt.

Små barn kan behöva få narkos

Barn kan också undersökas med ultraljud. Barn får ha med sig en närstående vuxen.

Små barn behöver oftast sövas inför undersökningen.

Färgsinnesundersökning

Här är ett exempel på hur en färgbild i en färgsinnesundersökning kan se ut.

En färgsinnesundersökning visar hur du ser färger. Du kan bli undersökt av olika anledningar.

Det kan till exempel vara något av det här:

 • En ögonläkare eller läkare på vårdcentral misstänker att du har svårt att se färger.
 • Du har en sjukdom som påverkar färgseendet.
 • Du tar ett läkemedel som kan påverka färgseendet.

Så går undersökningen till

En färgsinnesundersökning kan gå till på flera sätt. Den vanligaste går ut på att du får titta på tavlor och färgbilder med fläckar och punkter i olika färgnyanser. Dessa bildar tydliga mönster om ditt färgseende fungerar som det ska. Då ser du till exempel en siffra, en symbol eller en linje.

Det är vanligt att se en röra av färgfläckar eller en annan siffra eller symbol om du har nedsatt färgseende. Ibland syns en annan typ av figur eller ingen figur alls på tavlan. 

En annan variant av undersökningen är att du får sitta vid ett bord och sortera runda brickor med olika färger, så att de färger som mest liknar varandra ligger intill varandra.

Med hjälp av undersökningen går det att bestämma vilka områden av färgseendet som är nedsatta.

Undersökningen tar oftast mindre än tio minuter.

Barn undersöks

Barns färgseende undersöks också. Då används barnanpassade tavlor. Barnet får alltid ha en närstående vuxen med sig.

Färtgsinnestest görs på en ögonmottagning. Det kan vara en ögonläkare, sjuksköterska, ögonsjuksköterska, ortoptist eller optiker som undersöker barnet.

Elektroretinogram – ERG

Elektroretinogram används för att undersöka hur ögats näthinna fungerar.  Det är de elektriska impulserrna från näthinnans nervceller som mäts. Genom att tolka impulsernas mönster kan läkaren avgöra vilken sjukdom som finns i ögat.

Elektroretinogram förkortas ofta ERG.

Förberedelser

Inför en ERG-undersökning får du ögondroppar som förstorar pupillen. Det är för att hela näthinnan ska kunna ses genom ERG-apparaten.

Ibland kan man också få ögondroppar som bedövar ögat.

Du kan behöva sitta i ett mörkt rum i tjugo minuter innan undersökningen för att mätningen ska bli korrekt. Det beror på vad orsaken är till att du behöver undersökas med ERG. Det beror också på vilken variant av ERG som ska användas.

Små barn kan få narkos

Små barn kan behöva sövas för denna undersökning. 

Så går undersökningen till

Du sitter på en stol och vilar huvudet mot ett stöd för hakan och pannan. Ögonläkaren placerar en speciell kontaktlins på ögats hornhinna eller en tunn metalltråd på ögonvitan längs undre ögonlocket. Kontaktlinsen eller tråden har ledningar som går till en ERG-apparat. Näthinnan stimuleras sedan med ljusblixtar eller andra ljusfenomen och de elektriska svarsimpulserna från näthinnan mäts.

Du kommer få all information av din ögonläkare inför undersökningen.

Undersökningen tar oftast en timme om ögonen först behöver anpassas till mörker. Annars tar undersökningen tjugo till fyrtio minuter.

Efteråt kan ögonen vara bländade i några minuter. Ögondropparna gör att du ser suddigt. Du ska undvika att köra bil efteråt.

När får jag svar på specialundersökningen?

Resultaten från specialundersökningarna skickas oftast till din ordinarie ögonläkare, som sedan informerar dig. Det kan dröja ett par dagar upp till ett par veckor att få svar.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.  Om du behöver hjälpmedel ska du få information om vad som finns och hur du får det.

Barn ska ha möjlighet att vara delaktiga

Det finns ingen åldersgräns för när ett barn kan ha inflytande över sin vård. Barnets möjlighet att vara delaktig hänger ihop med barnets mognad.

Ju äldre barnet är desto viktigare är det att hen får vara delaktig i sin vård. För att kunna vara aktiva i vården och ta beslut är det viktigt att du som vuxen och barnet förstår den information ni får av vårdpersonalen. Ställ frågor om ni inte förstår.

Mer på 1177.se

Synfel

Att ha ett synfel är vanligt. Det kan göra att du antingen ser dåligt på nära eller långt håll eller både och. Ibland kan synfel göra att du får ont i huvudet och känner dig trött i ögonen. Synfel kan ofta rättas till med glasögon, kontaktlinser eller med operation.

Synnedsättning

En synnedsättning kan finnas när du föds eller komma senare under livet. En del synnedsättningar kan behandlas men inte alla. Behandlingen du får beror på vad som orsakat synnedsättningen.

Skelning och dubbelseende hos vuxna

Skelning betyder att ögonen riktas åt olika håll. Då kan du få problem med synen och bli trött i ögonen. Du kan också se dubbelt eller få ont i huvudet. Du kan använda speciella glasögon om du har besvär av skelning. Ibland kan en operation behövas.

Skelning hos barn

Skelning innebär att barnet har svårt att rikta båda ögonen åt samma håll. Det gör att barnet kan se dubbelt. Ibland kan synskärpan bli sämre på ögat som skelar. Det finns olika behandlingar för att rätta till skelningen.

Till toppen av sidan