Operationer av ögon, öron, näsa och hals

Operation av brytningsfel i ögat

Du kan få behandling med operation för brytningsfel som närsynthet, översynthet och astigmatism. Det finns flera behandlingsmetoder. Vilken metod som används beror på ditt synfel. Efter operationen kan behovet av glasögon och minska helt eller delvis. Du får betala hela kostnaden för behandlingen själv.

I den här texten kan du läsa om några av de vanligaste metoderna.

Du kan kontakta en ögonklinik som erbjuder behandling för ditt brytningsfel. Då blir du undersökt av en ögonläkare som kan avgöra vilken metod som är lämplig för dig. En optiker kan också göra en del mätningar och undersökningar. Läs om olika synfel.

Det går också att minska brytningsfelet i ögat i samband med operation av grå starr.

Olika typer av operationer

Det finns flera olika typer av operationer vid brytningsfel. De här tre är de vanligaste:

 • Du kan få laserbehandling av hornhinnan. Vid en del synfel är den här metoden inte lämplig. Då finns det andra metoder.
 • Du kan få en extra lins som läkaren opererar in i ögat. Metoden passar dig som är kraftigt närsynt eller översynt. Det kallas för ICL. Det är en förkortning av Implantable Collamer Lens.
 • Du kan få en operation då läkaren byter ut ögats lins. Det gäller om du är närsynt och har fyllt 40 år. Metoden kallas RLE. Det är en förkortning av Refractive Lens Exchange. Operationen går till på samma sätt som vid operation för grå starr.

Att tänka på inför operationen

Det finns några saker som du ska tänka på inför behandlingen.

Kan jag få behandlingen?

Du bör ha fyllt 20 år innan du får behandling för brytningsfel. Det beror på att synen och ögat inte är fullt utvecklade tidigare. Ditt synfel ska inte ha förändrats på två år när du får behandlingen.

Du som är under cirka 35 år kan få behandling med laserbehandling eller ICL.

Du som är över 40 år får vanligtvis behandling med RLE.

Vad kostar det?

Du får betala hela kostnaden för behandlingen själv. Kontakta ögonkliniken för att få reda på vad behandlingen kostar.

Fråga om råd

Kontakta ögonkliniken där du ska få behandlingen om du har frågor inför operationen.

Laserbehandling av brytningsfel

Det finns tre olika metoder för operation av brytningsfel med laser. De tre laserbehandlingarna heter följande:

 • Lasek
 • Lasik
 • SMILE. 

Så går en behandling med Lasek till

Du kan få behandling med Lasek-metoden om något av detta gäller för dig:

 • Du är närsynt.
 • Du är översynt, men inte mycket.
 • Du har astigmatism.

Båda ögonen opereras ibland vid samma tillfälle, men ibland väljer ögonläkaren att operera ett öga i taget.

Före operationen bedövar läkaren ögat med droppar.

Vid operationen ligger du på ett operationsbord. Ögonläkaren lyfter bort det yttersta skiktet av hornhinnan, som kallas epitelet. Hen tar sedan bort vävnad i hornhinnan med hjälp av laser. Därefter lägger hen tillbaka epitelet. Efter det sätter läkaren på en kontaktlins som fungerar som ett bandage.

Operationen tar tre till fem minuter och det gör inte ont.

Du kan öppna ögonen direkt efter operationen och du ser igenom bandagelinsen. Du kan själv ta bort linsen efter en till två dagar.

Efter behandlingen

Det kan göra ont i ögat när bedövningen släpper. Läkaren kan skriva ut smärtstillande läkemedel i tablettform som du kan ta de första dagarna.

Det är vanligt att se dimmigt de första dagarna efter operationen. Därför ska du inte köra bil direkt efter operationen. Du bör inte heller delta i någon annan viktig aktivitet som kräver bra syn.

Det är också vanligt att ögat tåras och känns irriterat efter operationen. Ögat är också känsligt för ljus. Det är viktigt att inte gnugga hårt i ögat efter operationen, att använda rena servetter och vara noga med att ha rena händer.

Du får också behandling med antibiotika för att minska risken för infektion i ögat. Du droppar det i ögonen i ungefär en vecka. Läs om hur du tar läkemedel i ögat.

Det kan vara skönt att vila efter operationen. En del kan vara sjukskrivna en till tre dagar.

Din syn blir bättre inom en vecka efter operationen. Efter en till tre månader har din synskärpa oftast blivit helt stabil.

Så går en behandling med Lasik till

Du kan få behandling med Lasik-metoden om något av detta gäller för dig:

 • Du är närsynt.
 • Du är översynt, men inte mycket.
 • Du har astigmatism.

Båda ögonen opereras vanligtvis vid samma tillfälle.

Före operationen bedövar läkaren ditt öga med droppar.

Operationen tar cirka tio minuter per öga och gör inte ont.

Ögonläkaren använder en speciell apparat som suger fast på ögat med vakuum. Därefter skapar läkaren ett lock i hornhinnan. Det kan hen göra antingen med en speciell kniv eller med en särskild laser som kallas femto-laser. Läkaren lyfter sedan upp locket och tar sedan bort vävnad i hornhinnan med hjälp av laser.

Sedan sköljer hen ögat, lägger tillbaka locket och undersöker så att det ligger på rätt ställe. Locket läker fast av sig själv.

Ögat läker snabbt och det är vanligt att se bra nästan direkt.

Efter behandlingen

Efteråt kan du känna att det skaver lite i ögonen. Besvären brukar vara mindre än efter en Lasek-behandling. Det är också vanligt att ögonen tåras och kan kännas lite irriterade. Ögonen kan också vara lite känsliga för ljus.

Det är viktigt att inte gnugga hårt i ögonen efter operationen, att använda rena servetter och vara noga med att ha rena händer.

Du får också behandling med antibiotika för att minska risken för infektion i ögat. Du droppar antibiotikan i ögonen ungefär en vecka. Läs om hur du tar läkemedel i ögat.

Du ska inte köra bil direkt efter operationen eller delta i någon annan viktig handling som kräver bra syn.

Det kan vara skönt att vila några dagar efter operationen. Oftast behöver man inte vara sjukskriven.

Så går en behandling med SMILE till

SMILE-metoden är lämplig om något av det här gäller för dig:

 • Du är närsynt.
 • Du är översynt, men inte mycket.
 • Du har astigmatism.

Båda ögonen opereras vanligtvis vid samma tillfälle.

Innan operationen bedövar läkaren ditt öga med droppar.

Operationen tar cirka tio till femton minuter per öga och gör inte ont.

Ögonläkaren använder en speciell apparat som suger fast på ögat med vakuum. Sedan skapas en ficka i hornhinnan med laser. Efter behandlingen tar läkaren bort den tunna skiva av vävnad som lasern har skapat inne i hornhinnan. Fickan läker ihop sig självt.

Ögat läker snabbt och du brukar se bra nästan direkt.

Efter behandlingen

Det är vanligt att ögonen tåras, kännas lite irriterade och kan vara lite känsliga för ljus.

Det är viktigt att inte gnugga hårt i ögonen efter operationen, att använda rena servetter och vara noga med att ha rena händer.

Du får också behandling med antibiotika för att minska risken för infektion i ögat. Du droppar antibiotikan i ögonen ungefär en vecka. Läs om hur du tar läkemedel i ögat.

Du ska inte köra bil direkt efter operationen eller delta i någon annan viktig aktivitet som kräver bra syn.

Det kan vara skönt att vila några dagar efter operationen. Oftast behöver man inte vara sjukskriven.

Risker med laserbehandling

Det finns en liten risk för infektion efter operation i ögat. Det finns det vid alla operationer.

Du får förebyggande behandling mot infektion

Det blir väldigt sällan en infektion vid behandling av brytningsfel med laser. Men om det blir en infektion kan det ge en skada på ögat som kan göra att synen blir sämre. Därför får du förebyggande behandling med ögondroppar som innehåller antibiotika. Det minskar risken för infektion. Du tar dropparna under den första veckan efter operationen.

Du kan bli bländad

Direkt efter operationen är det vanligt att känna att du blir bländad av ljus och ser glorior runt ljuskällor i halvmörker. Oftast försvinner dessa besvär inom några dagar. Det kan ta upp till några månader för en del, men det är ovanligt.

Det är ovanligt att få besvär som blir kvar länge efter en operation. Besvären kan till exempel vara att du blir bländad i mörker eller får svårare att se kontraster. Risken för att få besvär som finns kvar länge är större om du har stora synfel. Det kan till exempel vara om du är närsynt, översynt eller har astigmatism.

Haze

Att bli opererad med Lasek ger också en liten risk för så kallad haze. Det innebär att din hornhinna kan bli grumlig och din syn blir disig. Detta brukar gå över med tiden, men ibland kan det ta lång tid.

Ibland passar inte laserbehandling

Vid alla behandlingar av brytningsfel med laser finns en liten risk att hornhinnan blir svagare. Det kan med tiden göra att man får en sjukdom som kallas iatrogen ektasi. Det kan man få behandling för. Men det finns en viss risk att synen blir påverkad. Eftersom risken är större om man har stora synfel gör ögonläkaren vissa mätningar innan du kan få en laserbehandling. Mätningarna kan ge svar på om dina ögon har risk för att få iatrogen ektasi. Då brukar ögonläkaren avråda från behandling med laser.

Ibland behöver du få en ny operation

När resultatet efter en laserbehandling inte blir bra beror det oftast på att synfelet inte har rättats till helt och hållet. Det händer cirka var tionde person som får behandling med laser mot synfel. Det är vanligare om brytningsfelet från början varit stort. Då kan du behöva ny operation för att resultatet ska bli bra.

Operation då en extra plastlins sätts in i ögat

Det finns en metod som kan rätta till synen om du är mycket närsynt eller översynt. Då är det oftast inte är lämpligt med behandling med laser. Behandlingen kallas ICL. Det är en förkortning av Implantable Collamer Lens.

Det är vanligt att få operation av båda ögonen vid samma tillfälle.

Så går behandlingen till

Operationen innebär att ögonläkaren opererar in en mycket tunn plastlins i ögat. Läkaren placerar plastlinsen framför ögats egen lins. Styrkan på linsen bestäms i förväg genom noggranna mätningar av ögat. 

Vid en del brytningsfel behandlar ögonläkaren ögats iris med laser en till två veckor före operationen. Det är för att minska risken för att trycket i ögat ska öka direkt efter operationen.

Du får bedövning i ögat före operationen. Operationen tar cirka tio minuter.

Läkaren gör ett litet snitt i kanten på hornhinnan och lägger in den nya linsen.

Efter behandlingen

Efter operationen kan ögat kännas irriterat i några dagar. Det är ovanligt att det skaver i ögat eller att ögat blir kraftigt irriterat eller inflammerat. Det är också ovanligt att bli känslig för ljus.

Redan dagen efter operationen kan du märka att synskärpan har förbättrats.

De första veckorna efter operationen får du ta ögondroppar med inflammationsdämpande medel. Det är för att minska risken att få inflammation i ögat.  Läs om hur du tar läkemedel i ögat.

Risker med behandlingen

Det finns en risk att styrkan på linsen inte blir rätt trots att läkaren har gjort mätningar som visar hur stark den ska vara. Då rättas inte brytningsfelet till helt och hållet. Det innebär att du kan behöva använda glasögon även efter operationen. Linsen som har opererats in kan också bytas ut om styrkan inte skulle visa sig vara den rätta. Man kan också få behandling av hornhinnan med laser för att korrigera det lilla brytningsfel som är kvar.

Operation då en plastlins ersätter ögats egen lins

Du som är närsynt, översynt eller har astigmatism och är över cirka 45 år kan få behandling med en metod som kallas RLE. Det är en förkortning av Refractive Lens Exchange. Behandlingen går till på samma sätt som en operation för grå starr.

Efter operationen försvinner ögats egen förmåga att ställa om för seende på olika avstånd. Men denna förmåga är ändå nästan försvunnen i denna ålder. Därför får man vanligtvis en sådan operation först efter att man har fyllt 45 år.

De linser som används vid RLE är oftast så kallade trifokala linser. De ger en skarp syn på tre olika avstånd:

 • en till två meter
 • 50 till 75 centimeter
 • 33 centimeter.

Det går ibland också att välja styrkor på linserna så att det ena ögat blir lätt närsynt och används vid läsning och det andra ögat ser skarpt på långt avstånd. Det finns också andra varianter. Ögonläkaren kommer att diskutera med dig så att ni kan komma fram till den variant som passar dig bäst.

Det är vanligt att ögonläkaren opererar båda ögonen vid samma tillfälle.

Så går behandlingen till

Metoden innebär att ögonläkaren opererar bort ögats lins. Det görs med hjälp av ett ultraljudsinstrument. Sedan ersätter ögonläkaren linsen med en plastlins. Styrkan på linsen bestäms i förväg genom noggranna mätningar av ögat.

Du får bedövning i ögat före operationen. Operationen tar tio till femton minuter.

Operationen går till som en operation för grå starr. Läkaren gör ett litet snitt i kanten på hornhinnan. Sedan tar hen bort ögats egen lins med ett ultraljudsinstrument och lägger in den nya linsen på plats.

Efter behandlingen

De första veckorna efter operationen får du ta ögondroppar med inflammationsdämpande medel. Det är för att minska risken att få inflammation i ögat.  

Många behöver glasögon i vissa situationer även efter operationen. Det beror delvis på vilken typ av lins du har fått.

Risker och komplikationer

Det finns en risk att styrkan in linsen inte blir rätt trots att läkaren har gjort mätningar som visar hur stark linsen ska vara. Då rättas inte ditt brytningsfel till helt och hållet. Det innebär att du kan behöva glasögon även efter operationen.

Brytningsfelet rättas oftast till med en Lasik-behandling eller en Lasek-behandling. Läs mer om laserbehandling av brytningsfel.

Linsen som läkaren har opererat in i ögat kan behöva bytas ut om styrkan inte skulle visa sig vara rätt. Det är vanligt att sätta in en ny lins inom högst en eller två månader. Det är för att linsen vanligtvis växer fast när den suttit längre.

Efter flera månader eller år kan det ibland bildas en grumlig hinna bakom plastlinsen. Det brukar kallas efterstarr. Då får du en operation med laser som rättar till detta.

Efter operationen kan du få besvär med synen som går över efter en tid. Det kan vara att du ser ljusstrålar kring lampor och har svårare att se kontraster. Det är ovanligt att besvären finns kvar under en längre tid.

Det finns en liten risk för infektion efter en operation i ögat. Det gör det vid alla operationer. Det är cirka ett öga av åttatusen opererade ögon som får infektion. En sådan ögoninfektion kan göra att du ser sämre.

Det finns också en mycket liten risk att få näthinneavlossning eller svullnad i gula fläcken efter operationen.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Om du behöver hjälpmedel ska du få information om vad som finns och hur du får det.

Mer på 1177.se

Syn

Här kan du läsa mer om olika typer av sjukdomar och besvär i ögonen, till exempel akut glaukom, färgblindhet, skelning och glaskroppsavlossning.

Synfel

Att ha ett synfel är vanligt. Det kan göra att du antingen ser dåligt på nära eller långt håll eller både och. Ibland kan synfel göra att du får ont i huvudet och känner dig trött i ögonen. Synfel kan ofta rättas till med glasögon, kontaktlinser eller med operation.

Synnedsättning

En synnedsättning kan finnas när du föds eller komma senare under livet. En del synnedsättningar kan behandlas men inte alla. Behandlingen du får beror på vad som orsakat synnedsättningen.

Grå starr, katarakt

Grå starr är en ögonsjukdom som gör att ögats lins blir grumlig. Det gör att du får du sämre syn. Det är olika hur lång tid det tar innan synen blir dålig. För en del tar det några månader och för andra kan det ta flera år. Grå starr behandlas med operation. Men alla som får grå starr behöver inte operation.

Till toppen av sidan