SYN

Skelning och dubbelseende hos vuxna

Skelning betyder att ögonen riktas åt olika håll. Då kan du få problem med synen och bli trött i ögonen. Du kan också se dubbelt eller få ont i huvudet. Har du besvär av skelning kan du behöva använda speciella glasögon. Ibland kan en operation behövas.

Dold skelning innebär att du bara skelar ibland, till exempel när du är trött. Många som skelar har fått skelningen som barn. Här kan du läsa mer om barn med skelning och dubbelseende.

Dubbelseende kan ibland bero på skelning. Men det kan också bero på grå starr eller att du behöver byta dina glasögon.

Vad är skelning?

Ögat kan röra sig i ögonhålan tack vare sex små muskler. När musklerna dras ihop kan blicken föras uppåt-nedåt, inåt-utåt eller roteras. Musklerna styrs av tre hjärnnerver.

Skelning beror på att musklerna som styr ögonens rörelser inte samarbetar som de ska. Skelningen visar sig ofta som att ena ögat pekar inåt, utåt, uppåt eller nedåt i förhållande till det andra ögat. Ibland kan skelningen växla mellan ögonen.

Vid skelning ser hjärnan två bilder

När ögonen tittar bredvid varandra, istället för tillsammans, kan hjärnan ibland se två bilder. Du kan då se dubbelt och förlora djupseendet. Då kan du också få svårt att bedöma avstånd.

Skelningen kan synas hela tiden eller vara dold

En skelning som syns hela tiden kallas manifest. En dold skelning syns inte hela tiden utan kan märkas ibland, till exempel när du blir trött. Manifest och dold skelningen kan både vara medfödd eller utvecklas under barndomen eller som vuxen.

Nytillkommen skelning hos vuxna

Du kan se dubbelt om du har en manifest skelning som inte har funnits sedan du var barn. Nytillkommen skelning hos vuxna kan ha flera orsaker. Det kan till exempel bero på något av det här:

 • Skelningen har varit dold sedan du var barn och märks först när du är vuxen. Det kan hända när ögonmusklerna blir ansträngda av att till exempel läsa länge på mobilskärm eller datorskärm.
 • Dina ögonmuskler har skadats eller blivit förlamade. Förlamning beror ofta på att en nerv som går till ögonmusklerna har fått svagare blodcirkulation. Andra orsaker till förlamning kan vara stroke, inflammationer och tumörer i ögonmusklerna eller i nerverna som går till ögonmusklerna, men det är ovanligt. Då har du nästan alltid andra symtom också.

Dold skelning märks bara ibland

När du har dold skelning riktas ögonen åt samma håll med viss ansträngning. När du blir trött eller är sjuk kan ögonen behöva slappna av. Då kan ögonen glida isär och skelningen syns. Du har förmodligen haft skelningen sedan du var barn utan att det har märkts.

Du kan bli trött i ögonen av att anstränga ögonen på det här sättet. Du kan också få huvudvärk och se dubbelt när ögonen glider isär.

Vad är dubbelseende?

En bild skapas på näthinnan i höger och vänster öga. Bilderna skickas till hjärnans syncentrum. Där smälter de samman till en gemensam bild. När ögonen är riktade åt olika håll kan du se dubbelt.

Dubbelseende kan bero på skelning, dold skelning eller något problem med synen, till exempel starr.

Varför ser jag dubbelt?

När synen fungerar som den ska skapas en bild på höger och vänster ögas näthinna. Bilderna skickas från varje näthinna till hjärnans syncentrum. Där smälter de samman till en gemensam bild.

När ett öga skelar blir bilden som det ena ögat skickar till syncentrum olik bilden som det andra ögat skickar. Bilderna kan inte smälta samman till en gemensam bild. Därför ser du dubbelt. Dubbelseende som beror på skelning försvinner om du täcker för det ena ögat.

Att se dubbelt kan vara tecken på skelning

Du ser ofta dubbelt om du har en nytillkommen manifest skelning. Du kan också uppleva dubbelseendet vid dold skelning. Då märks det som att bokstäverna hoppar när du läser. Du kan också bli trött i ögonen eller få ont i huvudet.

Du kan behöva byta glasögon

Ibland kan dubbelseende bero på att du har glasögon som inte har rätt styrka. Den sortens dubbelseende beror inte på skelning.

Dubbelseende kan bero på grumlig lins

Du kan också se dubbelt om du har grumlingar i ögats lins, som vid grå starr. Eller om du har grumlingar i ögats hornhinna. Då kan ljusstrålarna splittras så att du ser dubbelt även när du tittar bara med ett öga. Då beror dubbelseendet inte på skelning.

Du kan testa själv genom att hålla för ett öga i taget. Då ser du om dubbelseendet finns kvar eller försvinner på något av ögonen.

Ögonmusklerna kan ha påverkats

Ibland kan dubbelseende och skelning bero på en förlamning av ögonmusklerna, men det är ovanligt. Då behöver du träffa en läkare som utreder orsaken till förlamningen.

Symtom

Skelning kan ge olika symtom. Du kan märka ett eller flera av följande besvär:

 • Du blir trött i ögonen.
 • Du ser dubbelt, så kallat dubbelseende.
 • Du har svårt att bedöma avstånd.
 • Du upplever det som om bokstäverna rör sig när du läser.
 • Du har huvudvärk.

När och var ska jag söka vård?

Du behöver inte söka vård för skelning om du inte har besvär av det.

Kontakta en optiker eller en ögonmottagning om du har något av följande besvär:

 • Du ser dubbelt på ena ögat. När du täcker för det andra ögat finns dubbelseendet kvar.
 • Du misstänker att dina ögonbesvär beror på en dold skelning.
 • Du ser dubbelt ibland.

Du kan kontakta många mottagningar genom att logga in.

När det är bråttom

Kontakta genast en vårdcentral eller jouröppen mottagning om du märker att ett öga plötsligt börjar skela eller du ser dubbelt, och besväret inte går över. Det gäller om dubbelseendet försvinner när du täcker för ena ögat.

Om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen, sök vård på en akutmottagning.

Sök vård direkt på närmaste jourmottagning eller akutmottagning om du får något av följande besvär:

 • Du märker att ett öga plötsligt börjar skela och du ser dubbelt samtidigt som du mår dåligt, till exempel är yr eller har huvudvärk.
 • Du märker att ett öga plötsligt börjar skela och du ser dubbelt samtidigt som dina pupiller har blivit olika stora, ena ögonlocket hänger ner eller att ögat har blivit svullet.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du får hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Vad kan jag göra själv?

Du behöver få hjälp av en ögonläkare eller en ortoptist om du ser dubbelt hela tiden på grund av en manifest skelning. Det går inte att rätta till på egen hand.

Du kan förebygga och minska vanliga besvär med dold skelning som till exempel huvudvärk, trötthet i ögonen och att du tillfälligt ser dubbelt. Du kan prova något av följande sätt:

 • Använd glasögon om du har synfel. Då korrigeras synen vilket gör att den dolda skelningen inte framträder lika lätt.
 • Ha datorskärmen stående lågt, gärna strax under ögonhöjd, så att blicken riktas lätt nedåt. På så vis skyddar du ögonen från att bli torra och ögonen från att kännas ansträngda.
 • Vila ögonen ibland med korta pauser.

Bra att tänka på

Du som kör bil och har dubbelseende har enligt körkortslagen begränsade möjligheter att få köra. Det gäller även om du täcker för ena ögat. En ögonläkare bör testa ditt dubbelseende för att avgöra om du får köra bil eller inte.

Undersökningar och utredningar

Det finns flera undersökningar som kan göras för att ta reda på varför du skelar eller ser dubbelt. Vilka undersökningar du får göra beror på vilka symtom du har och vad som orsakar besvären.

Du kan få remiss till ögonmottagning vid behov

Vem du får träffa kan också vara olika. En läkare på vårdcentralen eller optiker kan remittera dig till en ögonläkare eller en neurolog för fler undersökningar och utredningar om det behövs.

Vid besvär som kommer hastigt

Du behöver bli undersökt av en läkare om du har besvär som kommer hastigt. En första undersökning där en läkare tittar på om ögonen kan förflytta sig i alla riktningar kan göras av till exempel en läkare på vårdcentralen, akutmottagning eller ögonakut.

Vid besvär som kommit under lång tid

En optiker eller läkare på vårdcentralen kan undersöka dina ögon när du har besvär som har kommit under en längre tid.

Undersökning på ögonmottagning

På ögonmottagningen får du träffa en ögonläkare eller en ortoptist. En ortoptist är en specialutbildad ögonsjuksköterska. Du får titta åt olika håll medan de undersöker rörligheten i dina ögon. Då kan de se på vilket sätt ögonen är riktade i förhållande till varandra. Undersökningen gör inte ont. Oftast behövs inga apparater för att läkaren eller ortoptisten ska kunna se hur dina ögonmuskler fungerar.

Utredning och kontroller

Ibland kan orsaken till skelningen och dubbelseendet behöva utredas vidare. Det kan vara om skelningen beror på en förlamning av en eller flera ögonmuskler. Till exempel om förlamningen beror på någon rubbning i blodcirkulationen, om du har diabetes eller högt blodtryck.

Du kan behöva röntgas

Du kan också behöva göra en skiktröntgen om ögonmuskeln är förlamad. Då röntgas ögonmusklerna och nerven som går till ögats muskler. Den läkare som har undersökt dig kan skicka remiss till röntgen.

Behandling

Skelning och dubbelseende kan behandlas på flera olika sätt. Vilken behandling du får beror på vad som orsakar besvären.

Särskilda glasögon kan korrigera synen

Skelning och dubbelseende kan ibland korrigeras med så kallade prismaglasögon. De är slipade så att de hjälper dina ögon att titta på samma föremål samtidigt.

Prismaglasögon fungerar ofta bra om du har en dold skelning. Glasögonen kan göra att dina ögon lättare kan slappna av utan att du får besvär med till exempel dubbelseende.

Operation kan hjälpa

Prismaglasögon fungerar inte om skelningen är stor. Då kan du ofta bli hjälpt av en operation. Under en tid kan du behöva täcka för ena ögat för att inte se dubbelt.

En ögonläkare kan operera dina ögonmuskler om skelningen är stor och du har besvär som inte förväntas bli bättre av sig själv. Operationen gör att ögonen riktas om så att de tittar åt samma håll.

Du får oftast narkos under operationen. Du kan oftast åka hem samma dag. Ögat behöver inte vara övertäckt efter operationen. Ibland kan det göra lite ont i ögat efteråt. Du får komma på återbesök för att kontrollera synen.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Till toppen av sidan