Tandvårdsrädsla

Tandvårdsrädsla hos vuxna

Tandvårdsrädsla innebär att ha mer eller mindre starka obehagskänslor i samband med ett tandvårdsbesök. Du oroar dig för att det ska göra ont och att något kan gå fel. Det finns hjälp att få om du har tandvårdsrädsla. Det är viktigt att söka hjälp så tidigt som möjligt.

Många känner obehag inför ett tandvårdsbesök. De flesta klarar av besöket om de får ett bra bemötande och smärtlindring vid behandling. Andra kan känna starkt obehag, men genomför sitt tandvårdsbesök ändå.

När du har så stark tandvårdsrädsla att du helt undviker tandvård kallas det för tandvårdsfobi. Det är en av de vanligaste fobierna.

Hur vet jag att jag har tandvårdsrädsla?

Har du stark rädsla och ångest kan det göra att du undviker tandvårdsbesök. I tandläkarstolen kan du känna dig väldigt utsatt, i en situation som du inte kontrollerar.

Med tiden kan du få mer tandvärk eller besvär vilket i sin tur kan förstärka rädslan.

Att undvika tandvårdsbesök kan leda till sämre tandhälsa och även försämra den allmänna hälsan. Dålig tandhälsa kan också påverka ditt självförtroende och försvåra umgänget med andra.

När och var ska jag söka vård?

Det är viktigt att söka hjälp för din rädsla för tandvård så tidigt som möjligt. Du kanske redan har kontakt med en tandläkare eller tandhygienist som du känner förtroende för. Du kan också leta efter en tandvårdsmottagning där patienter med tandvårdsrädsla behandlas. Här kan du hitta tandvård.

Du kan även kontakta en vårdcentral och be om att få en remiss till en tandläkare som har utbildning för att behandla tandvårdsrädsla.

Ring telefonnummer 1177 om du behöver hjälp med var du kan söka vård.

Vad kan jag göra själv inför ett tandvårdsbesök?

Det är viktigt att tala om för tandläkaren eller tandhygienisten att du är rädd. Att dölja rädslan kan leda till att du blir mer rädd.

Bara att tala om problemen gör att rädslan blir mer hanterbar. Det blir också lättare för tandläkaren eller tandhygienisten att anpassa behandlingen efter dina önskemål. Att du pratar om din rädsla brukar innebära att du får mer information om vad som kommer att hända. Du får även bättre kontroll över behandlingen, bland annat genom att ställa frågor.

Avslappningsövningar

Det kan vara bra att lära sig någon avslappningsteknik som du kan använda vid tandvårdsbesöken. Det finns många olika metoder att välja mellan. Metoder som är enkla att lära sig bygger framför allt på andningsövningar eller på olika former av muskelavslappning.

En av de vanligaste behandlingarna vid tandvårdsrädsla innebär en kombination av avslappning och tillvänjning. Du får först lära dig ett effektivt sätt att slappna av och sedan tränar du på att behålla avslappningen medan du är med om olika tandvårdssituationer.

Du börjar med sådant som är ganska enkelt att klara av. Steg för steg kommer du fram till det som du från början tyckte var svårast att stå ut med.

Förändra negativa tankar

Det är viktigt att förändra ditt sätt att tänka så att du kan se annorlunda på behandlingen och på dina egna reaktioner. Är du rädd har du redan från början färdiga tankar som gör att du upplever och tolkar tandvård mer negativt. Här kan du läsa mer om hur man kan bearbeta sina tankar.

Behandling

I all behandling av tandvårdsrädsla är det viktigt att tandläkaren och du tillsammans försöker skapa nya, positiva erfarenheter av tandvård. Du bygger då upp en förmåga att hantera behandlingen genom att minska din ångest och rädsla.

Tandvårdsbehandlingen ska genomföras i lugn och ro under din fulla kontroll. Det är viktigt att du i förväg får veta vad som kommer att ske och att du går igenom varje behandlingsmoment med behandlaren innan det övas eller genomförs. Om det känns obehagligt ska du avbryta och börja på nytt efter att du pratat om upplevelsen.

Be om en paus i behandlingen om det behövs

Be om en paus i tandvårdsbehandlingen om du känner att det behövs.

Vet du att stressen påverkar din kropp och gör den spänd kan du använda en avslappningsmetod. Du kan till exempel koncentrera dig på att andas lugnt med magen.

Du kan be tandsköterskan, tandhygienisten eller tandläkaren om hjälp med att påminna om detta.

Fråga efter bedövning

Behandlingen ska göra så lite ont som möjligt. Det är bättre att få bedövning än att utsätta sig för smärtsamma behandlingar. Är du rädd för sprutor kan du få hjälp att klara den delen av behandlingen. Du kan be om att få bedövningssalva där sprutan ska ges.

Lustgas och lugnande mediciner

Vid tandbehandling med hjälp av lustgas får du andas in en blandning av syrgas och lustgas genom en mask. Lustgasen är både lugnande och smärtlindrande Under behandlingen är du lugnare, men vid fullt medvetande. Målet är att du så småningom ska klara all tandbehandling utan lustgas.

Ibland används lugnande mediciner för att minska tandvårdsrädslan.

Särskilt tandvårdsstöd

Det finns ett särskilt stöd för vuxna som har tandvårdsfobi.

Reglerna kan variera mellan regionerna, men överallt gäller att du kan få behandling för tandvårdsrädslan för samma avgift och högkostnadsskydd som gäller vid vanlig sjukvård. Oftast ingår också en del av kostnaden för tandvården.

Det behövs en utredning

Ett krav för att få det ekonomiska stödet är att utredningen och behandlingen sker i samarbete mellan tandvården och en psykiater, psykolog eller psykoterapeut. Det är meningen att det särskilda stödet ska användas till behandling av rädslan.

För att bedömas som extrem tandvårdsrädd ska du ha undvikit tandvård under en längre tid eller tidigare fått tandvård under narkos på grund av tandvårdsrädsla.

Behandlingsplan i samarbete

Efter utredningen görs en behandlingsplan som prövas av regionen. Målet med behandlingen är att du kan klara en vanlig tandbehandling.

En psykolog eller psykoterapeut och en tandläkare samarbetar och bestämmer tillsammans med dig en lämplig behandling. Då kan olika metoder kombineras.

En metod kan vara kognitiv beteendeterapi, KBT. I samtal med terapeuten får du lära dig hur rädslan påverkar dig och hur rädsla och negativa upplevelser motarbetas med olika strategier. Sedan får du öva olika moment av tandbehandlingen tillsammans med tandläkare tills det känns bättre.

Tandvård under narkos

Tandvård under narkos innebär att du sövs av en narkosläkare och att tandbehandlingen utförs av tandläkaren medan du är sövd.

Tandbehandling under narkos brukar inte räknas till de metoder som botar tandvårdsrädsla, men narkos gör att mycket tandvård kan utföras vid ett och samma tillfälle.

Det kan innebära en ny start och efter själva tandvårdsbehandlingen är det kanske lättare att gå vidare med behandling av rädslan. Så småningom ska du kunna gå till tandläkaren regelbundet utan att vara rädd.

.

Till toppen av sidan